คุณทราบถึงสิทธิด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของคุณแล้วหรือยัง

WorkSafe อยู่ที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ชมวิดีโอด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WorkSafe และสิทธิด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานในรัฐวิกตอเรีย

Date last updated

Wednesday 29 Jul 2020

Industries and topics
  • Communicating across languages

บทบาทและหน้าที่

บางครั้ง อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นในที่ทำงาน หากพวกเขาได้รับอุบัติเหตุ WorkSafe พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือ Worksafe พร้อมเสมอเพื่อทำให้แน่ใจว่าคนงานทุกคนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดในสถานปฏิบัติงาน

บทบาทและหน้าที่ของ WorkSafe

เรียนรู้เกี่ยวกับ WorkSafe

วิธีตอบสนองต่อการบาดเจ็บในสถานปฏิบัติงานและจัดการสถานปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันได้รับบาดเจ็บที่ที่ทำงาน

WorkSafe อยู่ที่นี่เพื่อคนงานทุกคนและทุกอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในที่ทํางาน

ดาวน์โหลดแผ่นโปสเตอร์สำหรับสถานปฏิบัติงานของคุณ

พูดคุยกับ WorkSafe ผ่านล่าม โดยโทร 131 450 และขอล่ามแปลภาษาของคุณ บริการนี้เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ จาก 7.30 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลดแผ่นโปสเตอร์สำหรับสถานปฏิบัติงานของคุณ

แหล่งข้อมูลภาษาไทย

บริการแปล

พูดคุยกับ WorkSafe ผ่านล่าม โดยโทร 131 450 และขอล่ามแปลภาษาของคุณ บริการนี้เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ จาก 7.30 น. ถึง 16.30 น.

131 450