การจัดการความเสี่ยงต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19): อุตสาหกรรมการเกษตร

การป้องกันและการควบคุมลูกจ้างจากการรับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในอุตสาหกรรมการเกษตร

ข้อจำกัดระยะที่ 4 มีผลบังคับใช้ในมหานครเมลเบิร์น และข้อจำกัดระยะที่ 3 ในภูมิภาควิกตอเรีย

สำหรับพื้นที่ที่ข้อจำกัด 'ให้อยู่บ้าน' ระยะที่ 4 ยังคงมีผลบังคับใช้ สถานที่ทำงานของท่านอาจต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม:

 • ปิดมิให้ทำงานในสถานที่ทำงาน
  • เปิดให้ทำงานในสถานที่ทำงานได้ โดยมีแผน COVIDSafe ฉบับสมบูรณ์
   • ภายใต้ข้อผูกพันสำหรับกิจการที่ถูกจำกัดและข้อผูกพันเฉพาะอุตสาหกรรม

    ข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ท่านต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของท่าน

    จัดทำแผน COVIDSafe

    กิจการทุกแห่งที่ดำเนินการในสถานที่ทำงานภายใต้ข้อจำกัด 'ให้อยู่บ้าน' ระยะที่ 4 จะจำเป็นต้องมีแผน COVIDSafe ส่วนกิจการที่ดำเนินการในสถานที่ทำงานภายใต้ข้อจำกัด 'ให้อยู่บ้าน' ระยะที่ 3 ขอแนะนำให้มีแผน COVIDSafe

    แผน COVIDSafe จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้คำสั่งที่ออกโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแห่งวิกตอเรีย (CHO)

    Business Victoria มีข้อมูลเกี่ยวกับแผน COVIDSafe รวมถึงแม่แบบและแนวทาง

    ข้อผูกพันด้าน OHS ของข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อผูกพันของท่าน ตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2004 (OHS Act) หรือระเบียบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2017 (OHS Regulations) ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดต่าง ๆ

    การจัดเตรียมแผน COVIDSafe เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการทำงานที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การมีแผน COVIDSafe และการปฏิบัติตามคำสั่งของ CHO มิได้จำเป็นจะต้องหมายความว่าท่านได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของท่านตามกฎหมาย OHS และระเบียบ OHS แล้วเสมอไป

    ท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งด้านสุขภาพใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับวิธีการดำเนินธุรกิจของท่าน ตลอดจนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกำลังดำเนินการตามข้อผูกพันตามกฎหมาย OHS นอกจากนี้ บรรดาลูกจ้างยังต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนตามกฎหมาย OHS ด้วย

    ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตร

    เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบหายใจตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยจนถึงรุนแรง อาการทั่วไปที่ได้รับการรายงานเข้ามาได้แก่:

    • เป็นไข้
     • หนาวสั่นหรือเหงื่อออก
      • ไอ
       • เจ็บคอ
        • หายใจลำบาก
         • น้ำมูกไหล
          • สูญเสียการได้กลิ่นหรือรส

           ในบางกรณีอาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คัดจมูก คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสียร่วมด้วย ซึ่งอาจนับเป็นอาการของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เช่นกัน

           ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีโอกาสแพร่เชื้อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งผ่าน:

           • การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
            • การสัมผัสวัตถุหรือพื้นผิว (เช่น มือจับประตู) ที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วย

             หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่เชื้อและอาการของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โปรดดูเว็บไซต์ของกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ (DHHS) (ลิงก์ด้านล่าง)

             ลูกจ้างประเภทตามฤดูกาล ลูกจ้างสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว เป็นส่วนสำคัญของสถานที่ทำงานหลายแห่งภายในอุตสาหกรรมการเกษตร ลูกจ้างเหล่านี้อาจมีเสี่ยงสูงที่จะรับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จาก:

             • การทำงาน การอยู่อาศัย และการเดินทางที่ใกล้ชิดกับผู้อื่น
              • รูปแบบการทำงานตามฤดูกาล ซึ่งส่งผลให้ต้องย้ายที่อยู่และที่ทำงานเป็นประจำ และเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส
               • ลักษณะงานชั่วคราวอาจส่งผลให้ลูกจ้างไม่คุ้นเคยกับ:
                • นโยบายและขั้นตอนของสถานที่ทำงาน
                • ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
                • การฝึกอบรมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเฉพาะ
                • นโยบายควบคุมการติดเชื้อ
                • ความสะอาดของมือ
                • สิ่งที่ต้องทำเมื่อลูกจ้างรู้สึกไม่สบาย
                • วิธีแจ้งข้อกังวล

               ภายใต้กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2004 (กฎหมาย OHS) นายจ้างมีหน้าที่จัดหาและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง รวมถึงผู้รับเหมาอิสระ เท่าที่จะสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล ข้อนี้รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมถึงสุขภาพจิต และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการรับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

               ลูกจ้างมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในสถานที่ทำงาน และให้ความร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (OHS) หรือระเบียบอื่นๆ

               การระบุความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเกษตร

               นายจ้างต้องระบุอันตราย และหากจำเป็น ต้องระบุระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างจากการรับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่สถานที่ทำงานด้วย

               การระบุความเสี่ยงนี้ต้องปรึกษากับตัวแทนสุขภาพและความปลอดภัย (HSR) ถ้ามี และบรรดาลูกจ้าง เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

               ความเสี่ยงของลูกจ้างในอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึง:

               • การใช้สถานที่อำนวยความสะดวกร่วมกัน ทั้งในที่ทำงานและที่พักแบบรวม เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว และพื้นที่พักเบรกส่วนกลาง
                • การขนส่งที่ใช้ร่วมกันหรือเป็นกลุ่ม เช่น การเดินทางระหว่างที่พักและที่ทำงาน
                 • การทำงานที่ลูกจ้างต้องทำโดยติดต่อใกล้ชิดกับผู้อื่น
                  • เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

                   ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะเพิ่มขึ้นเมื่อ:

                   • ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ลาป่วย (เช่น ลูกจ้างชั่วคราว) และอาจต้องทำงานต่อแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบาย
                    • ลูกจ้างไม่ไปพบแพทย์เมื่อป่วย เช่น เมื่อไม่มีแพทย์ประจำตัวในพื้นที่สำหรับลูกจ้างประเภทตามฤดูกาล ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว
                     • ลูกจ้างไม่ทราบช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือข้อมูลที่เป็นภาษาที่เหมาะสมของความปลอดภัยและข้อควรระวังเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

                      หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูลิงก์ข้างล่าง

                      ความเสี่ยงจากความเหนื่อยล้าในอุตสาหกรรมการเกษตร

                      การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการอยู่อาศัยของลูกจ้างจำนวนมากในอุตสาหกรรมการเกษตร ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความกดดันที่เพิ่มขึ้นในการทำงานและชีวิตส่วนตัว สภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น อาจเพิ่มความเสี่ยงของความเหนื่อยล้าในสถานที่ทำงานได้ ความเหนื่อยล้าอาจส่งผลต่อสุขภาพของบุคคล และเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน

                      การควบคุมความเสี่ยง

                      เมื่อระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพในสถานที่ทำงานแล้ว นายจ้างต้องขจัดความเสี่ยงดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล หากการกำจัดความเสี่ยงไม่สามารถกระทำได้ ความเสี่ยงนั้นจำเป็นต้องถูกควบคุมเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

                      ปรึกษาหารือกับบรรดาลูกจ้าง

                      นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปรึกษาหารือกับบรรดาลูกจ้าง ผู้รับเหมาอิสระ และ HSR เกี่ยวกับประเด็นทางสุขภาพหรือความปลอดภัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรง หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อบรรดาลูกจ้างโดยตรง เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล ประเด็นเหล่านี้รวมถึงการปรึกษาหารือเพื่อระบุอันตรายหรือความเสี่ยง และการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) การปรึกษาหารือควรต้องเป็นไปตามขั้นตอนการปรึกษาใด ๆ ที่ตกลงกันไว้

                      ประเภทของมาตรการควบคุมที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง ตลอดจนความพร้อมและความเหมาะสมของการควบคุมสำหรับสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง รวมถึงพื้นที่ทำงานแต่ละแห่ง

                      การอบรมก่อนเริ่มงาน

                      กระบวนการอบรมก่อนเริ่มงานที่ครอบคลุมสามารถลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยได้ ซึ่งควรประกอบด้วย:

                      • ให้ข้อมูลแนะนำเริ่มต้นและกำหนดเป้าหมายขอบเขตของการทำงาน
                       • แจ้งช่องทางติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
                        • การฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การรายงานอุบัติการณ์ การควบคุมการติดเชื้อ และการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเฉพาะ

                         ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างทราบว่าต้องทำอย่างไร

                         หน้าที่ของนายจ้างในการกำจัดหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

                         • ลูกจ้างทราบว่าต้องทำอย่างไร หรือต้องแจ้งใคร หากลูกจ้างรู้สึกไม่สบายหรือสงสัยว่าตนเองติดเชื้อ โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่ DHHS กำหนด (ดูลิงก์ด้านล่าง)
                          • ลูกจ้างที่รู้สึกไม่สบายต้องไม่เดินทางไปสถานที่ทำงาน รวมถึงลูกจ้างที่ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือผู้ที่ยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ป่วยไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

                           หากลูกจ้างมีอาการใด ๆ ของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไม่ว่าอาการจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ลูกจ้างควร:

                           • กักตัวเองทันที ขอคำแนะนำจากแพทย์ หรือ ติดต่อสายด่วนไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 24 ชั่วโมงของ DHHS ทางหมายเลข 1800 675 398 และรับการตรวจ
                            • แจ้งนายจ้างทันทีที่เป็นไปได้ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สถานที่ทำงานกำหนด และแจ้งนายจ้างหากสถานการณ์ของตนเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น หากลูกจ้างได้รับผลการวินิจฉัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นบวก)

                             Notifiable incidents and coronavirus (COVID-19)

                             From 28 July 2020 new temporary regulations under the Occupational Health and Safety Act 2004 specify when employers and self-employed persons must notify WorkSafe of a confirmed diagnosis of coronavirus (COVID-19) in the workplace. For more information see the guidance Notifiable incidents involving coronavirus (COVID-19).

                             การคัดกรอง

                             นายจ้างควรปรับใช้กระบวนการคัดกรองเพื่อลดโอกาสที่ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะเล็ดลอดเข้าสู่สถานที่ทำงาน ขั้นตอนนี้ควรรวมถึงการสอบถามลูกจ้างก่อนที่จะมาสถานที่ทำงาน ว่า ลูกจ้าง:

                             • มีอาการใด ๆ ของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือไม่
                              • ได้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือไม่
                               • ได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพ (เช่น การกักตัว การกักกัน หรือเกี่ยวกับการเดินทาง) หรือไม่

                                เพื่อลดการติดต่อแบบพบปะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด การคัดกรองอาจเป็นรูปแบบของแบบประเมินตนเอง ซึ่งลูกจ้างสามารถกรอกได้ล่วงหน้าก่อนจะมาทำงานในแต่ละกะ

                                แบบสำรวจสุขภาพของลูกจ้างเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในเว็บไซต์ Business Victoria เป็นเครื่องมือคัดกรองที่เป็นประโยชน์สำหรับนายจ้าง (ลิงก์ด้านล่าง)

                                การทำแผนผังสถานที่ทำงาน

                                ในกรณีที่ลูกจ้างคนหนึ่งคนใดได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะจำเป็นต้องระบุตัวผู้อื่นที่อาจได้รับผลต่อเนื่องโดยเร็ว

                                นายจ้างควรปรับใช้กระบวนการบันทึกตารางงานและจุดทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้สามารถสืบสาวได้ว่าใครเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วบ้าง

                                บันทึกควรประกอบด้วย:

                                • วันและเวลาทำงาน
                                 • สมาชิกในทีมที่ทำงานด้วยกัน
                                  • จุดที่ทำงาน
                                   • การพักเบรก รวมถึงเวลาและสถานที่

                                    ควรลดการเคลื่อนที่ระหว่างที่ทำงานแต่ละแห่ง หรือพื้นที่ต่าง ๆ ภายในสถานที่ขนาดใหญ่ให้เหลือน้อยที่สุด

                                    หากการเข้าสู่สถานที่หลายแห่งเป็นเรื่องจำเป็น การเคลื่อนย้ายระหว่างสถานที่ควรบันทึกไว้ในแผนผังของสถานที่ทำงาน

                                    การเว้นระยะห่างระหว่างกัน

                                    ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรทุกที่ที่สามารถทำได้ นายจ้างควรพิจารณาแต่ละงาน และพิจารณาว่ามีวิธีการทำงานอื่นที่ปลอดภัย ด้วยการเพิ่มระยะห่างระหว่างลูกจ้างได้หรือไม่

                                    มาตรการควบคุมอาจรวมถึง:

                                    • ทำเครื่องหมายแสดงระยะห่างที่ปลอดภัยในที่ทำงาน ทางเดิน และบริเวณพักเบรก (เช่น บนพื้นและผนัง)
                                     • พิจารณาใช้รูปแบบกะเหลื่อมเวลากันเพื่อลดจำนวนลูกจ้างในสถานที่ (เช่น การใช้กะเช้าและกะบ่าย)
                                      • เหลื่อมเวลาเริ่มงาน เวลาพักเบรก เวลาเลิกงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในบริเวณที่มีคนสัญจรมาก และลดจำนวนลูกจ้างที่จะมาติดต่อกันขณะเดินไปมารอบ ๆ สถานที่ทำงาน
                                       • วางแผนวิธีการรักษาหลักการเว้นระยะห่างระหว่างกันในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน (เช่น การใช้ห้องพักกลางวันและสิ่งอำนวยความสะดวก)
                                        • ติดตั้งแผงกั้นชั่วคราว (เช่น รั้ว ฉากกั้น) ระหว่างพื้นที่ทำงาน ตามความเหมาะสม
                                         • วางเฟอร์นิเจอร์ให้ห่างกันในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างกัน เมื่อเปลี่ยนแผนผังของสถานที่ทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนผังมีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทางเข้า ทางออก และทางที่ใช้ไปมาในสถานที่ทำงาน
                                          • แนะนำให้คนขับรถส่งพัสดุอยู่เฉพาะในรถ และใช้วิธีการไร้การสัมผัส (เช่น โทรศัพท์มือถือ) ในการสื่อสารกับลูกจ้าง เท่าที่เป็นไปได้
                                           • จัดให้ลูกจ้างที่พักอาศัยในที่พักเดียวกันทำงานในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระหว่างลูกจ้างที่ไม่ได้พักอาศัยด้วยกัน กลุ่มงานเฉพาะยังควรเว้นระยะห่างระหว่างกันเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ และควรแยกออกจากกลุ่มงานอื่น (เช่น ไม่ใช้สถานที่อาศัยหรือรถขนส่งร่วมกัน)

                                            หากไม่สามารถทำงานและรักษาระยะห่างระหว่างกันได้ ให้ใช้มาตรการควบคุมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น:

                                            • ลดจำนวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จำเป็นต้องทำภายในระยะ 1.5 เมตร
                                             • ลดจำนวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องทำงานโดยเว้นระยะห่างกันไม่เกิน 1.5 เมตร
                                              • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) (เช่น ถุงมือ หน้ากาก อุปกรณ์ปิดคลุมใบหน้า)

                                               หมายเหตุ: PPE เป็นการป้องกันที่เป็นทางเลือกสุดท้าย และควรใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้น

                                               ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ PPE อย่างปลอดภัยมีระบุด้านล่าง

                                               การรวมกลุ่มและการฝึกอบรมลูกจ้าง

                                               หากนายจ้างจำเป็นต้องจัดการประชุมหรือการฝึกอบรมแบบพบปะกับลูกจ้าง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

                                               • ลูกจ้างสามารถเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และแต่ละคนมีพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร
                                                • จำกัดเวลาพบปะให้น้อยที่สุด
                                                 • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมให้มีน้อยที่สุด
                                                  • หากอยู่ในอาคาร พื้นที่ต้องมีการระบายอากาศที่ดี
                                                   • ถ้าเป็นไปได้ ให้เปลี่ยนการประชุมหรือการฝึกอบรมแบบพบปะเป็นการประชุมผ่านวิดีโอและการประชุมระยะไกล

                                                    สุขอนามัย

                                                    การรักษาสุขอนามัยที่ดีสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ นายจ้างควร:

                                                    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างทุกคนรักษาสุขอนามัยที่ดี รวมถึง:
                                                     • ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที
                                                     • ปิดปากเมื่อไอและจาม หรือไอใส่ข้อศอกหรือไหล่ที่ยกขึ้นมาปิดปากไว้
                                                     • หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก
                                                    • แสดงข้อมูลสุขอนามัยในจุดที่เห็นได้ชัดเจนในที่ทำงาน เช่น โรงอาหาร บริเวณที่ทำงาน และห้องน้ำ และจัดทำในรูปแบบที่ลูกจ้างทุกคนสามารถเข้าใจได้
                                                     • เตรียมเจลล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไว้ที่ทางเข้าและทางออก ในห้องอาหารและห้องพักเบรกทั้งหมด
                                                      • สื่อสารกับลูกจ้างเกี่ยวกับตำแหน่งของเจลล้างมือฆ่าเชื้อ และส่งเสริมให้ใช้เป็นประจำ
                                                       • พูดคุยเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยกับลูกจ้างเป็นประจำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างปฏิบัติตาม
                                                        • แนะนำให้คนขับรถส่งพัสดุและผู้รับเหมาใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ก่อนจับสินค้าที่จะส่ง
                                                         • ตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ล้างมือเตรียมพร้อม หากไม่สามารถทำได้ ให้เตรียมเจลล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไว้ให้พร้อมสำหรับลูกจ้างหลังจากส่งสินค้าแล้ว

                                                          สิ่งอำนวยความสะดวก

                                                          นายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมได้ นายจ้างควรทบทวนและแก้ไขจำนวนและตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อลดการเคลื่อนที่ไปมาภายในสถานที่ทำงาน

                                                          สิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็นต้องประกอบด้วย:

                                                          • อุปกรณ์ล้างมือ (แบบถาวรหรือชั่วคราวก็ได้) เช่น อ่างล้างมือ น้ำประปาสะอาด สบู่ และกระดาษทิชชู่ ซึ่งวางไว้ในตามจุดสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกจ้างสามารถใช้งานได้ทันที
                                                           • การเข้าถึงเจลล้างมือฆ่าเชื้อ
                                                            • ถังขยะที่มีฝาไร้สัมผัส (ถังขยะเปิดด้วยเท้า)
                                                             • ฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงและเป็นประจำ
                                                              • ระบบการจัดการขยะที่เหมาะสม

                                                               เครื่องมือ อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

                                                               หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานอื่น ๆ ร่วมกัน หากเป็นไปได้

                                                               หากไม่สามารถเลิกการใช้งานร่วมกันได้ นายจ้างควร:

                                                               • จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์หรือน้ำยา) ไว้ในจุดที่วางเครื่องมือ อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ส่วนกลาง
                                                                • พกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไปพร้อมกับเครื่องมือ อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ขณะเคลื่อนย้ายไปมาในที่ทำงาน
                                                                 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือตนเองก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง
                                                                  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเช็ดทุกส่วนของเครื่องมือ อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ (เช่น มือจับและราวจับ) ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

                                                                   หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ โต๊ะ สำนักงาน คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ร่วมกัน หากไม่สามารถทำได้ อุปกรณ์เหล่านี้ควรได้รับการฆ่าเชื้อเป็นประจำ

                                                                   การทำความสะอาด

                                                                   ควรมีการทำความสะอาดอย่างละเอียดและเป็นประจำในส่วนต่าง ๆ ดังนี้:

                                                                   • พื้นที่ทำงาน
                                                                    • พื้นที่ขนส่ง (เช่น รถยนต์ รถบัส และมินิบัส)
                                                                     • พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่พักรับประทานอาหาร
                                                                      • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน (เช่น ห้องน้ำและห้องครัว)
                                                                       • อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

                                                                        ต้องมีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและข้อกำหนดด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ที่รับหน้าที่ทำความสะอาด

                                                                        การทำความสะอาดต้องเป็นไปตามข้อมูลของ DHHS เกี่ยวกับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับธุรกิจและเขตก่อสร้าง (ดูลิงก์ด้านล่าง)

                                                                        อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล

                                                                        นายจ้างต้องเตรียมข้อมูล คำแนะนำ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย การทำความสะอาด การรักษาและทิ้ง PPE ที่มีไว้ให้ นายจ้างต้องให้การดูแลใด ๆ ที่จำเป็นด้วย

                                                                        PPE ที่จัดเตรียมให้ต้องเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ให้ทัศนวิสัยและการเคลื่อนที่ที่จำเป็น) และได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม หรือทิ้งหลังจากสิ้นสุดงานทุกกะ

                                                                        นายจ้างควรตรวจติดตามและส่งเสริมการใช้ PPE ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น โดยการให้ข้อมูลด้วยโปสเตอร์เกี่ยวกับ:

                                                                        • การล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนสวมใส่ PPE และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าให้เรียบร้อยก่อนใส่ถุงมือ
                                                                         • ถอดถุงมือก่อนถอดอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือหลังถอด PPE และทำความสะอาดหรือทิ้ง PPE ที่ใช้แล้วอย่างปลอดภัย

                                                                          การจัดการความเหนื่อยล้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

                                                                          นายจ้างต้องระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้า จากนั้นประเมินและควบคุมความเสี่ยงเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

                                                                          มาตรการควบคุมอาจรวมถึง:

                                                                          • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีเวลาพักเหนื่อยเพื่อลดความเสี่ยงจากความเหนื่อยล้า
                                                                           • การตั้งกฎตารางงานเพื่อลดความเหนื่อยล้าซึ่ง:
                                                                            • ให้เวลาระหว่างกะอย่างน้อยสิบชั่วโมง
                                                                            • ลดงานกะกลางคืนที่ทำติดต่อกันหลายคืน
                                                                            • กำหนดให้มีเวลาพักผ่อนกลางคืนเป็นเวลาสองคืนหลังจากการทำงานกะกลางคืน
                                                                           • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดกระบวนการเพื่อให้เกิดการละเมิดกฎตารางงานเพื่อลดความเหนื่อยล้าน้อยที่สุด เช่น การสลับกะและการทำงานล่วงเวลา
                                                                            • กระบวนการเพื่อประเมินและรายงานลูกจ้างที่เหนื่อยล้าและสวัสดิภาพทางจิต

                                                                             การเดินทางไปทำงาน กลับจากทำงาน และภายในที่ทำงาน

                                                                             กรณีที่นายจ้างหรือนายจ้างเหมาเป็นผู้จัดเตรียมการขนส่งให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างหรือนายจ้างเหมาควรจะ:

                                                                             • หลีกเลี่ยงการขนส่งผู้โดยสารหลายคนในรถยนต์หรือรถบัส ยกเว้นกรณีเป็นลูกจ้างที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
                                                                              • หากลูกจ้างที่ไม่อยู่ด้วยกันจำเป็นต้องเดินทางด้วยกัน ให้รักษาการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตรระหว่างผู้โดยสารในระหว่างการขนส่ง เท่าที่เป็นไปได้
                                                                               • ตั้งค่าระบบปรับอากาศเป็นการระบายอากาศจากภายนอกแทนที่แบบหมุนเวียน หรือเปิดหน้าต่างเล็กน้อยตามความเหมาะสม
                                                                                • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยเป็นประจำ (เช่น ประตู ราวจับ เข็มขัดนิรภัย และหน้าต่าง) โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมระหว่างการเดินทางแต่ละเที่ยว
                                                                                 • หากสำนักงานจัดหางานเป็นผู้จัดหาการขนส่งให้ ให้ปรึกษากับสำนักงานจัดหางานว่าจะจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร

                                                                                  ที่พักอาศัยของลูกจ้าง

                                                                                  หากนายจ้างหรือนายจ้างเหมาเป็นผู้จัดเตรียมที่พักอาศัยให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างและนายจ้างเหมาควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

                                                                                  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอและเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างระหว่างกันและสุขอนามัยที่ดี
                                                                                   • ได้จัดเตรียมพื้นที่ให้แก่ลูกจ้างที่ต้องทำตามข้อกำหนดการกักตัว หากจำเป็น
                                                                                    • ที่พักได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนที่ลูกจ้างจะมาถึง หลังจากลูกจ้างออกไป และบ่อยครั้งเท่าที่ทำได้ขณะที่ลูกจ้างเข้าพัก
                                                                                     • หากสำนักงานจัดหางานเป็นผู้จัดหาที่พักให้ ให้ปรึกษากับสำนักงานจัดหางานว่าจะจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร

                                                                                      สิ่งที่ต้องทำหากลูกจ้างติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

                                                                                      ในกรณีที่มีผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) DHHS จะติดต่อบุคคลดังกล่าว เพื่อระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด

                                                                                      หากลูกจ้างเข้าสู่สถานที่ทำงานระหว่างระยะแพร่เชื้อ และได้สัมผัสใกล้ชิดกับลูกจ้างคนอื่น ๆ DHHS จะติดต่อนายจ้าง

                                                                                      นายจ้างควรจัดตั้งแผนการและขั้นตอนปฏิบัติในกรณีที่มีผู้ป่วยที่สงสัยหรือได้รับการยืนยัน ซึ่งควรประกอบด้วย:

                                                                                      • ให้มีการปรึกษาหารือและการสื่อสารกับบรรดาลูกจ้าง รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการติดต่อเป็นปัจจุบัน
                                                                                       • รักษาข้อมูลแผนผังสถานที่ทำงาน
                                                                                        • ระบุจุดต่าง ๆ ในสถานที่ทำงานที่ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
                                                                                         • ปรับใช้แผนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม ซึ่งควรดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะอนุญาตให้กลับเข้าสู่พื้นที่ได้อีกครั้ง
                                                                                          • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกจ้างก่อนกลับเข้าสู่พื้นที่อีกครั้งและทำงานต่อไป
                                                                                           • ทบทวนและแก้ไขระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรึกษากับ HSR และบรรดาลูกจ้าง

                                                                                            ภาระหน้าที่ทางกฎหมาย

                                                                                            นายจ้างมีภาระหน้าที่ตามกฎหมาย OHS ซึ่งระบุว่า นายจ้างต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล:

                                                                                            • จัดหาและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระ
                                                                                             • เมื่อระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพในสถานที่ทำงานแล้ว ให้ขจัดความเสี่ยงดังกล่าว หากการกำจัดความเสี่ยงไม่สามารถกระทำได้ จำเป็นต้องลดความเสี่ยงนั้นเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล
                                                                                              • จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อสวัสดิภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระ
                                                                                               • ให้ข้อมูล คำแนะนำ การฝึกอบรม หรือให้การดูแลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระตามที่จำเป็น เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
                                                                                                • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง รวมถึงข้อมูลที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (ตามความเหมาะสม)
                                                                                                 • สอดส่องดูแลสุขภาพของลูกจ้างของนายจ้าง
                                                                                                  • สอดส่องดูแลสภาพของสถานที่ทำงานใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการและการควบคุมของนายจ้าง
                                                                                                   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่นนอกเหนือจากลูกจ้างไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยจากการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง
                                                                                                    • ปรึกษาหารือกับบรรดาลูกจ้างและ HSR ถ้ามี เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อบรรดาลูกจ้างโดยตรง

                                                                                                     ผู้ประกอบการอิสระต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้อื่นจะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยจากการดำเนินธุรกิจของตน เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

                                                                                                     ผู้ที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานและวิธีการเข้าและออกจากสถานที่ทำงานนั้นมีความปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

                                                                                                     ลูกจ้างมีภาระหน้าที่ตามกฎหมาย OHS ซึ่งระบุว่า ลูกจ้างต้อง:

                                                                                                     • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองอย่างสมเหตุสมผล
                                                                                                      • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อื่น ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการกระทำของลูกจ้าง หรือการปล่อยปละละเลยในสถานที่ทำงาน
                                                                                                       • ร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของนายจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับโดยหรืออยู่ภายใต้กฎหมาย OHS