การจัดการความเสี่ยงต่อโควิด-19: อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของการสัมผัสโควิด-19 ที่หน้างานก่อสร้าง

ข้อจำกัดระยะที่ 4 สำหรับเขตก่อสร้างในมหานครเมลเบิร์น และข้อจำกัดระยะที่ 3 ในภูมิภาควิกตอเรีย

ในขณะที่ข้อจำกัด 'ให้อยู่บ้าน' ระยะที่ 4 ยังคงมีผลบังคับใช้ สถานที่ก่อสร้างยังคงต้องปฏิบัติตามคำสั่งการจำกัดกิจกรรมต่างๆ และข้อผูกมัดโดยเฉพาะเจาะจงต่างๆ

ซึ่งรวมถึงการจำกัดจำนวนพนักงานที่อยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน การจำกัดการเคลื่อนที่ระหว่างสถานที่ต่าง ๆ และการกำหนดแผน COVIDSafe ความเสี่ยงสูงเพิ่มเติมจากแผน COVIDSafe

ข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ท่านต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของท่าน

จัดทำแผน COVIDSafe ความเสี่ยงสูง

หน้างานก่อสร้างทุกแห่งที่ดำเนินการภายใต้ข้อจำกัด 'ให้อยู่บ้าน' ระยะที่ 4 จำเป็นต้องมีแผน COVIDSafe ความเสี่ยงสูงเพิ่มเติมจากแผน COVIDSafe

สำหรับเขตก่อสร้างที่ดำเนินการภายใต้ข้อจำกัด 'ให้อยู่บ้าน' ระยะที่ 3 ขอแนะนำให้จัดทำแผน COVIDSafe

แผน COVIDSafe จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้คำสั่งที่ออกโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแห่งวิกตอเรีย (CHO)

Business Victoria มีข้อมูลเกี่ยวกับแผน COVIDSafe รวมถึงแม่แบบและแนวทาง

ข้อผูกพันด้าน OHS ของข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อผูกพันของท่าน ตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2004 (OHS Act) หรือระเบียบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2017 (OHS Regulations) ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดต่าง ๆ

การจัดเตรียมแผน COVIDSafe เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการทำงานที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การมีแผน COVIDSafe และการปฏิบัติตามคำสั่งของ CHO มิได้จำเป็นจะต้องหมายความว่าท่านได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของท่านตามกฎหมาย OHS และระเบียบ OHS แล้วเสมอไป

ท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งด้านสุขภาพใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับวิธีการดำเนินธุรกิจของท่าน ตลอดจนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกำลังดำเนินการตามข้อผูกพันตามกฎหมาย OHS ซึ่งรวมถึงการปรึกษากับบรรดาลูกจ้างและ HSRs ถ้ามี เกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบรรดาลูกจ้าง นอกจากนี้ ลูกจ้างยังต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนตามกฎหมาย OHS ด้วย

โควิด-19 และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

การติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของโรคทางเดินระบบหายใจตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง อาการที่พบได้บ่อยที่สุดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตามการรายงานคือ:

 • เป็นไข้
  • หายใจลำบากและหายใจไม่ออก
   • ไอ
    • เจ็บคอ
     • เมื่อยล้าหรืออ่อนเพลีย

      โควิด-19 มีโอกาสแพร่เชื้อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งผ่าน:

      • การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
       • การสัมผัสวัตถุหรือพื้นผิว (เช่น มือจับประตูหรือโต๊ะ) ที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ติดเชื้อ

        เนื่องจากการทำงานใกล้ชิดกับผู้อื่น และโอกาสที่จะสัมผัสกับพื้นผิวที่อาจปนเปื้อนเชื้อ ต้องมีการกำหนดขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่ลูกจ้างในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะสัมผัสเชื้อ

        นายจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล ข้อนี้รวมถึงการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการสัมผัสโควิด-19 หากไม่สามารถป้องกันได้

        ลูกจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในสถานที่ทำงาน และให้ความร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2004 (OHS Act) หรือกฎระเบียบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2017 (OHS Regulations)

        ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผูกพันของนายจ้างและลูกจ้างมีระบุไว้ด้านล่าง (โปรดดูหน้าที่ตามกฎหมาย)

        หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่เชื้อและอาการของโควิด-19 โปรดดูเว็บไซต์ของกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ (DHHS) และลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

        การระบุความเสี่ยงที่หน้างานก่อสร้าง

        นายจ้างต้องระบุหาระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างจากการสัมผัสโควิด-19 ที่สถานที่ทำงาน

        การระบุความเสี่ยงนี้ต้องทำโดยปรึกษากับตัวแทนสุขภาพและความปลอดภัย (HSR) ถ้ามี และลูกจ้าง เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

        กิจกรรมบางส่วนที่อาจมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโควิด-19 อาจประกอบด้วย:

        • การขึ้นลงในกระเช้าหรือลิฟต์ส่งบุคคล
         • การทำงานที่ลูกจ้างต้องติดต่อใกล้ชิดกับผู้อื่น
          • การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ร่วมกัน
           • การใช้สถานที่อำนวยความสะดวกร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว และพื้นที่พักเบรกส่วนกลาง

            การควบคุมความเสี่ยง

            นายจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล ข้อนี้รวมถึงการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการสัมผัสโควิด-19 หากไม่สามารถป้องกันได้

            การคัดกรอง

            นายจ้างควรปรับใช้กระบวนการคัดกรองเพื่อลดโอกาสที่โควิด-19 จะเล็ดลอดเข้าสู่เขตก่อสร้าง

            ตัวอย่างเช่น ด้วยการสอบถามลูกจ้างที่เข้าสู่เขตก่อสร้างเมื่อเริ่มต้นกะ ว่าได้เดินทาง หรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันเป็นโควิด-19 หรือไม่ หรือมีอาการเหมือนไข้หวัดบ้างหรือไม่

            เพื่อให้มั่นใจว่าการติดต่อพบปะแบบบุคคลต่อบุคคลจะถูกจำกัดให้น้อยที่สุด การคัดกรองควรสอบถามผ่านโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการที่ไม่ต้องสัมผัสกัน

            การทำแผนที่ของสถานที่ทำงาน

            ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับการยืนยันว่าได้รับเชื้อโควิด-19 แล้ว จำเป็นที่จะต้องระบุตัวผู้ที่อาจได้รับผลกระทบโดยเร็ว

            นายจ้างควรปรับใช้กระบวนการบันทึกตารางงานและจุดทำงานของลูกจ้าง (รวมถึงผู้รับเหมา) ที่ช่วยให้สามารถสืบย้อนกลับได้ว่าใครเคยสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วบ้าง

            บันทึกควรประกอบด้วย:

            • วันและเวลาทำงาน
             • รายชื่อสมาชิกในทีมที่ทำงานด้วยกัน
              • ระบุบริเวณที่ทำงานในเขตก่อสร้าง
               • การพัก รวมถึงเวลาและสถานที่

                ควรจำกัดการเคลื่อนที่ระหว่างเขตก่อสร้างแต่ละแห่ง หรือพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเขตก่อสร้างขนาดใหญ่ให้เหลือน้อยที่สุด

                หากมีความจำเป็นต้องเข้าสู่เขตก่อสร้างหลายแห่ง (เช่น สำหรับ HSR, ผู้ปฐมพยาบาล, หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน) การเคลื่อนที่ระหว่างเขตก่อสร้างควรบันทึกไว้ในแผนที่ของสถานที่ทำงาน

                การเว้นระยะห่างระหว่างกัน

                ควรปฏิบัติการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรเมื่อใดก็ตามที่ทำได้ นายจ้างควรพิจารณางานแต่ละงานว่าจะมีวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยวิธีอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มระยะห่างระหว่างลูกจ้างได้บ้างหรือไม่

                • ทำเครื่องหมายระยะห่างที่ปลอดภัยในที่ทำงาน ทางเดิน และบริเวณพักเบรก (เช่น บนพื้นหรือผนัง)
                 • พิจารณาใช้รูปแบบกะแตกต่างจากเดิมเพื่อลดจำนวนลูกจ้างในสถานที่ทำงาน (เช่น แบ่งเป็นกะเช้า/กะค่ำ)
                  • เหลื่อมเวลาเริ่มงาน เวลาพัก และเวลาเลิกงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในบริเวณที่มีคนผ่านมาก และลดจำนวนลูกจ้างที่จะต้องติดต่อกันขณะเคลื่อนที่ไปมาในเขตก่อสร้าง
                   • วางแผนวิธีการรักษาหลักเว้นระยะห่างระหว่างกันในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน (เช่น การใช้ห้องพักกลางวันหรือเปล และสิ่งอำนวยความสะดวก)
                    • ติดตั้งแผงกั้นชั่วคราว (เช่น รั้ว ฉากกั้น) ระหว่างพื้นที่ทำงาน ตามความเหมาะสม

                     หากไม่สามารถทำงานและรักษาระยะห่างระหว่างกันได้ ให้ใช้มาตรการควบคุมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น:

                     • ลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จำเป็นต้องทำภายในระยะต่ำกว่า 1.5 เมตร
                      • ลดจำนวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องทำงานโดยเว้นระยะห่างกันไม่เกิน 1.5 เมตร
                       • จัดหาให้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) (เช่น ถุงมือ หน้ากาก แว่นนิรภัย)

                        ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ PPE อย่างปลอดภัยมีระบุด้านล่าง

                        หากมีกิจกรรมงานสำคัญที่ต้องทำในพื้นที่จำกัด (เช่น ปล่องลิฟต์ กระเช้าบุคคล ลิฟต์) ควรลดจำนวนลูกจ้างที่ทำงานในพื้นที่เหล่านั้

                        สุขอนามัย

                        • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างทุกคนปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี รวมถึงการล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที ปิดปากเมื่อไอและจาม หรือปิดปากด้วยข้อศอกหรือไหล่เมื่อไอและจาม และหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก หรือปาก
                         • แสดงข้อมูลสุขอนามัยในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในเขตก่อสร้าง เช่น ห้องพักผ่อน สำนักงานของหน้างานก่อสร้าง สุขา ห้องโถง ลิฟต์ และทางเข้าเขตก่อสร้าง
                          • จัดเตรียมเจลล้างมือฆ่าเชื้อที่ทางเข้าและทางออก ในกระเช้า สิ่งอำนวยความสะดวก และบริเวณที่มีการสัญจรไปมาสูงในเขตก่อสร้าง สื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับตำแหน่งของเจลล้างมือฆ่าเชื้อ และส่งเสริมให้ใช้เป็นประจำ

                           นายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมได้ นายจ้างควรทบทวนและแก้ไขจำนวนและตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อลดการเคลื่อนที่ไปมาภายในเขตก่อสร้าง

                           สิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็นต้องประกอบด้วย:

                           • อุปกรณ์ล้างมือ (แบบถาวรหรือชั่วคราวก็ได้) เช่น อ่างล้างมือ น้ำประปาที่สะอาด สบู่ และกระดาษทิชชู่ ซึ่งวางตามจุดสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกจ้างสามารถใช้งานได้ทันที
                            • การเข้าถึงเจลล้างมือฆ่าเชื้อ
                             • ถังขยะที่มีฝาแบบไม่ต้องสัมผัส (ถังขยะเปิดด้วยเท้า)
                              • ฆ่าเชื้ออย่างละเอียดและเป็นประจำ
                               • ระบบการจัดการขยะที่เหมาะสม

                                เครื่องมือ อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

                                หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานอื่น ๆ ร่วมกัน เท่าที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น เลื่อยองศา สว่าน เครื่องเจียร บันได หรือแท่นยก ควรใช้ครั้งละไม่เกินหนึ่งคน

                                หากไม่สามารถยกเลิกการใช้งานร่วมกันได้:

                                • ให้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์หรือน้ำยา) ไว้ในจุดที่วางเครื่องมือ อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ส่วนกลาง
                                 • นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดติดไปพร้อมกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ขณะเคลื่อนย้ายไปมาในเขตก่อสร้าง
                                  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนล้างหรือฆ่าเชื้อมือตัวเองก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง
                                   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเช็ดทุกส่วนของเครื่องมือ อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ (เช่น มือจับ ราวจับ) ทั้งก่อนและหลังใช้งาน

                                    หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ โต๊ะ สำนักงาน คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ร่วมกัน หากไม่สามารถทำได้ สิ่งของเหล่านี้ควรได้รับการฆ่าเชื้อเป็นประจำ

                                    การทำความสะอาด

                                    ควรมีการทำความสะอาดอย่างละเอียดเป็นประจำในส่วนต่าง ๆ ดังนี้:

                                    • พื้นที่ทำงาน
                                     • พื้นที่ทางผ่าน (รวมถึงกระเช้าหรือลิฟต์ส่งบุคคล)
                                      • พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่พักรับประทานอาหาร
                                       • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน (เช่น ห้องน้ำและห้องครัว)
                                        • อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

                                         การทำความสะอาดต้องเป็นไปตามข้อมูลของ DHHS เกี่ยวกับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับเขตก่อสร้าง

                                         กระเช้าบุคคล

                                         ลูกจ้างที่ใช้กระเช้าและลิฟต์อาจมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับโควิด-19 มากขึ้น เนื่องจากการต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น และพื้นผิวที่อาจปนเปื้อนเชื้อ

                                         มาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในกระเช้าบุคคลควรประกอบด้วย ระบบการทำงาน การเว้นระยะห่างระหว่างกัน สุขอนามัยส่วนบุคคล ชุด PPE และการทำความสะอาด

                                         ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่ากระเช้าและลิฟต์ไม่ได้มีขนาดหรือรูปทรงเหมือนกัน และมีขีดจำกัดการรับน้ำหนักไม่เท่ากัน

                                         หากไม่สามารถเว้นระยะห่างระหว่างกันได้ในกระเช้าบุคคล ให้ใช้มาตรการควบคุมอื่น ๆ แทน

                                         มาตรการควบคุมอาจประกอบด้วย:

                                         • การจำกัดการเคลื่อนที่ของลูกจ้างระหว่างระดับและขั้นในเขตก่อสร้าง ตามที่เป็นไปได้และปลอดภัย
                                          • ตรวจสอบว่ามีกระเช้าใดบ้างที่ใช้ได้ในเขตก่อสร้าง และดูว่าสามารถใช้กระเช้าเสริมได้หรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ในอาคารที่ก่อสร้างบางส่วน ให้พิจารณาว่าสามารถแบ่งลิฟต์ของผู้อาศัยไว้สำหรับช่างก่อสร้างโดยเฉพาะได้หรือไม่)
                                           • ขณะรอขึ้นกระเช้า ต้องเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และรักษาสุขอนามัย โดยเฉพาะบนชั้นที่อาจมีลูกจ้างจำนวนมากในช่วงแออัด (ช่วงเริ่มงาน พัก เลิกงาน) ตัวอย่างเช่น บนชั้นระดับพื้นดิน ชั้นที่มีพื้นที่รับประทานอาหารหรือพักผ่อน และชั้นที่มีห้องสุขา แผนผังด้านล่างแสดงวิธีการปรับใช้การเว้นระยะห่างระหว่างกันในจุดรอขึ้นกระเช้า
                                            Diagram showing marking out floors in hoist waiting areas to maintain physical distancing.
                                            • กำหนดจำนวนคนที่สามารถขึ้นกระเช้าได้ในครั้งหนึ่งๆ (รวมผู้ควบคุมกระเช้า) โดยพิจารณาขนาดของกระเช้า ระยะเวลาที่จำกัด และมาตรการควบคุมอื่น ๆ ในแนวทางนี้
                                             • ทำเครื่องหมายบนพื้นกระเช้า โดยระบุ:
                                              • จุดที่ลูกจ้างควรยืน
                                              • ทิศทางการหันหน้าเมื่ออยู่ในกระเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงกันหันหน้าเข้าหากัน
                                              • ลำดับการเข้าและออก
                                             • ทำเครื่องหมายในบริเวณรอกระเช้าที่แต่ละชั้น เพื่อรับรองการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
                                              • สื่อสารและเตือนลูกจ้างเป็นประจำ (เช่น โดยใช้โปสเตอร์ หน้าจอดิจิทัลต่างๆ):
                                               • ตำแหน่งที่เหมาะสมของบุคคลและลำดับการเข้า
                                               • ไม่สัมผัสผนังหรือประตูของกระเช้า
                                               • กำหนดแผนการทำความสะอาด
                                              • กำหนดระบบเพื่อจำกัดกลุ่มคนที่เข้าและออกจากพื้นที่ทำงานในช่วงเวลาที่แออัด ตัวอย่างเช่น:
                                               • การกำหนดตารางการใช้กระเช้า
                                               • สับหลีกว่าใครจะสามารถใช้กระเช้าไปยังชั้นใดได้บ้าง

                                              ผู้ควบคุมกระเช้าอาจมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อเพิ่มเติม จึงควรจะ:

                                              • ได้รับ PPE เพื่อปกป้องจากการแพร่เชื้อระหว่างบุคคล และจากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ (เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าหรือหน้ากากอนามัย/เครื่องช่วยหายใจ P2 และแว่นตานิรภัย)
                                               • ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อที่วางอยู่ในกระเช้า
                                                • หากเป็นไปได้ ให้เปลี่ยนผู้ควบคุมกระเช้าทุกสองชั่วโมงไปทำหน้าที่อื่น

                                                 อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล

                                                 นายจ้างต้องเตรียมข้อมูล คำแนะนำ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย การทำความสะอาด การดูแลรักษา และการทิ้ง PPE ที่จัดสรรให้

                                                 PPE ที่จัดสรรให้ต้องเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เช่น อำนวยทัศนวิสัยและการเคลื่อนไหวที่จำเป็น) และได้รับการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม หรือทิ้งหลังจากสิ้นสุดงานแต่ละกะ

                                                 นายจ้างควรสอดส่องดูแลและส่งเสริมการใช้ PPE ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น โดยการให้ข้อมูลผ่านโปสเตอร์และหน้าจอดิจิทัลเกี่ยวกับ:

                                                 • การล้างหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนสวมใส่ PPE และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าก่อนถุงมือ
                                                  • ถอดถุงมือก่อนอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ล้างหรือฆ่าเชื้อที่มือหลังถอด PPE และทำความสะอาดหรือทิ้ง PPE ที่ใช้แล้วอย่างปลอดภัย

                                                   สิ่งที่ต้องทำหากลูกจ้างมีเชื้อโควิด-19

                                                   DHHS จะติดต่อบุคคลที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีเชื้อโควิด-19 เพื่อระบุผู้สัมผัสใกล้ชิดและการสัมผัสเชิงสาเหตุ DHHS จะติดต่อนายจ้าง หากลูกจ้างได้ไปยังสถานที่ทำงานขณะที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ และมีการสัมผัสใกล้ชิดกับลูกจ้างอื่น ๆ

                                                   Notifiable incidents and coronavirus (COVID-19)

                                                   From 28 July 2020 new temporary regulations under the Occupational Health and Safety Act 2004 specify when employers and self-employed persons must notify WorkSafe of a confirmed diagnosis of coronavirus (COVID-19) in the workplace. For more information see the guidance Notifiable incidents involving coronavirus (COVID-19).

                                                   นายจ้างควรกำหนดแผนการและขั้นตอนการตอบสนองในกรณีที่มีผู้ป่วยที่สงสัยหรือที่ได้รับการยืนยัน ซึ่งควรประกอบด้วย:

                                                   1. การปรึกษาและการสื่อสารกับลูกจ้างและผู้รับเหมา รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการติดต่อเป็นปัจจุบัน
                                                    1. รักษาข้อมูลแผนที่ของสถานที่ทำงาน
                                                     1. ระบุจุดต่าง ๆ ในเขตก่อสร้างที่ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
                                                      1. ปรับใช้แผนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เหมาะสม ซึ่งควรดูแลโดยผู้ที่มีคุณวุฒิ เช่น นักอาชีวอนามัย
                                                       1. ผู้ที่มีคุณวุฒิควรได้รับแจ้งว่า แผนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อนี้มีขึ้น เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อีกครั้ง
                                                        1. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกจ้างและผู้รับเหมาก่อนเข้าสู่เขตก่อสร้างอีกครั้งและทำงานต่อ
                                                         1. ทบทวนและแก้ไขระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ โดยปรึกษากับ HSR และลูกจ้าง

                                                          ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างทราบว่าต้องทำอย่างไร

                                                          หากลูกจ้างมีอาการของโควิด-19 ลูกจ้างควรกักตัวเองทันที ติดต่อสายด่วนข้อมูลไวรัสโคโรนาที่หมายเลข 1800 675 398 และปฏิบัติตามคำแนะนำในการกักตัวเองตามที่ระบุในเว็บไซต์ DHHS

                                                          หน้าที่ของนายจ้างในการกำจัดหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อโควิด-19 เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล ยังรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

                                                          • แจ้งให้ลูกจ้างทราบว่าต้องทำอย่างไร หรือต้องแจ้งใคร หากลูกจ้างรู้สึกไม่สบายหรือสงสัยว่าตนเองติดเชื้อ โดยให้เป็นไปตามข้อมูลที่ DHHS กำหนด (ดูลิงก์ด้านล่าง)
                                                           • ลูกจ้างที่รู้สึกไม่สบายต้องไม่เข้าไปยังสถานที่ทำงาน รวมถึงลูกจ้างที่ได้รับการตรวจโควิด-19 หรือผู้ที่ยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19

                                                            ภาระหน้าที่ทางกฎหมาย

                                                            นายจ้างมีภาระหน้าที่ตามกฎหมาย OHS ซึ่งระบุว่า นายจ้างต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล:

                                                            • จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระ
                                                             • จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อสวัสดิภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระ
                                                              • ให้ข้อมูล คำแนะนำ การฝึกอบรม หรือการดูแลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระตามความจำเป็น เพื่อให้บุคคลดังกล่าวทำงานได้อย่างปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ
                                                               • สอดส่องดูแลสุขภาพของลูกจ้าง
                                                                • สอดส่องดูแลสภาวะของสถานที่ทำงานใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการและการควบคุมของนายจ้าง
                                                                 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง รวมถึงในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (ตามความเหมาะสม)
                                                                  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่นนอกเหนือจากลูกจ้างไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยจากการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง
                                                                   • ปรึกษากับลูกจ้างและ HSR (ถ้ามี) เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าวโดยตรง

                                                                    ไม่ว่าบุคคลหนึ่งจะนับว่าเป็น "นายจ้าง" ตามกฎหมาย OHS หรือไม่ ผู้ที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานและวิธีการเข้าและออกจากสถานที่ทำงานนั้นมีความปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

                                                                    ลูกจ้างมีภาระหน้าที่ตามกฎหมาย OHS ซึ่งระบุว่า ลูกจ้างต้อง:

                                                                    • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของลูกจ้าง หรือการปล่อยปละละเลยที่สถานที่ทำงาน
                                                                     • ให้ความร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของนายจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับโดยหรืออยู่ภายใต้กฎหมาย OHS