การป้องกันและการจัดการความเสี่ยงต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในอุตสาหกรรมทางสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงต่อโควิด-19 ในสภาพแวดล้อมทางคลินิกและไม่ใช่คลินิก รวมถึงการขนส่งผู้ป่วย

ข้อจำกัดระยะที่ 4 มีผลบังคับใช้ในมหานครเมลเบิร์น และข้อจำกัดระยะที่ 3 ในภูมิภาควิกตอเรีย

สำหรับพื้นที่ที่ข้อจำกัด 'ให้อยู่บ้าน' ระยะที่ 4 ยังคงมีผลบังคับใช้ สถานที่ทำงานของท่านอาจต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม:

 • ปิดมิให้ทำงานในสถานที่ทำงาน
  • เปิดให้ทำงานในสถานที่ทำงานได้ โดยมีแผน COVIDSafe ฉบับสมบูรณ์
   • ภายใต้ข้อผูกพันสำหรับกิจการที่ถูกจำกัดและข้อผูกพันเฉพาะอุตสาหกรรม

    ข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ท่านต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของท่าน

    จัดทำแผน COVIDSafe

    กิจการทุกแห่งที่ดำเนินการในสถานที่ทำงานภายใต้ข้อจำกัด 'ให้อยู่บ้าน' ระยะที่ 4 จะจำเป็นต้องมีแผน COVIDSafe ส่วนกิจการที่ดำเนินการในสถานที่ทำงานภายใต้ข้อจำกัด 'ให้อยู่บ้าน' ระยะที่ 3 ขอแนะนำให้มีแผน COVIDSafe

    แผน COVIDSafe จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้คำสั่งที่ออกโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแห่งวิกตอเรีย (CHO)

    Business Victoria มีข้อมูลเกี่ยวกับแผน COVIDSafe รวมถึงแม่แบบและแนวทาง

    ข้อผูกพันด้าน OHS ของข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อผูกพันของท่าน ตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2004 (OHS Act) หรือระเบียบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2017 (OHS Regulations) ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดต่าง ๆ

    การจัดเตรียมแผน COVIDSafe เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการทำงานที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การมีแผน COVIDSafe และการปฏิบัติตามคำสั่งของ CHO มิได้จำเป็นจะต้องหมายความว่าท่านได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของท่านตามกฎหมาย OHS และระเบียบ OHS แล้วเสมอไป

    ท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งด้านสุขภาพใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับวิธีการดำเนินธุรกิจของท่าน ตลอดจนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกำลังดำเนินการตามข้อผูกพันตามกฎหมาย OHS นอกจากนี้ บรรดาลูกจ้างยังต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนตามกฎหมาย OHS ด้วย

    ภูมิหลัง

    ในวันที่ 16 มีนาคม 2020 รัฐบาลวิกตอเรียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐวิกตอเรีย เพื่อช่วยจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

    จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้รับการยืนยันในออสเตรเลียมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

    การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบหายใจตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยจนถึงรุนแรง อาการทั่วไปของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้แก่:

    • เป็นไข้
     • หนาวสั่นหรือเหงื่อออก
      • ไอ
       • เจ็บคอ
        • หายใจลำบาก
         • น้ำมูกไหล
          • สูญเสียการได้กลิ่น

           ลูกจ้างในอุตสาหกรรมทางสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์มีความเสี่ยงสูงต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลูกจ้างเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับคนไข้และลูกค้าในสถานที่ให้บริการและตามบ้าน เนื่องจากงานที่ทำอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสัญจรไปมาสูง

           นายจ้างมีหน้าที่จัดหาและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง เท่าที่จะสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมถึงสุขภาพจิต และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อันเป็นผลจากการให้บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

           ลูกจ้างมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในสถานที่ทำงาน และให้ความร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (OHS) หรือระเบียบอื่นๆ

           ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผูกพันของนายจ้างและลูกจ้างมีระบุไว้ด้านล่าง (โปรดดู หน้าที่ตามกฎหมาย)

           Notifiable incidents and COVID-19

           From 28 July 2020 new temporary regulations under the OHS Act specify when employers and self-employed persons must notify WorkSafe of a confirmed diagnosis of COVID-19 in the workplace. For more information see the guidance Notifiable incidents involving COVID-19.

           การระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพในอุตสาหกรรมทางสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

           นายจ้างต้องระบุระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานจากการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่สถานที่ทำงาน รวมถึงกรณีให้บริการตามบ้าน โดยต้องกระทำผ่านการปรึกษากับตัวแทนสุขภาพและความปลอดภัย (HSR) และลูกจ้างเสียก่อน

           กิจกรรมบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่:

           • การดูแลหรือช่วยเหลือโดยตรงต่อผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
            • การขนส่งผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
             • การแพร่เชื้อจากลูกจ้างที่อาจสัมผัสผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่ลูกจ้างคนอื่นๆ
              • หัตถการที่ก่อให้เกิดละอองลอย (เช่น การส่องกล้องตรวจหลอดลม, การใส่ท่อหายใจ, การรักษาด้วยออกซิเจนการไหลสูงผ่านจมูกแบบไม่สอดเข้าร่างกาย, การกระตุ้นการหายใจด้วยมือก่อนใส่ท่อหายใจ, การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ, การกระตุ้นการไอเพื่อขับเสมหะ, การดูด, และการใช้เครื่องพ่นละออง) กับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
               • การตรวจร่างกายของผู้ที่มีอาการสอดคล้องกับอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                • การทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                 • พนักงานทำความสะอาด พนักงานประจำสถานที่ หรือผู้ที่เข้าสู่ห้องของผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                  • การทำความสะอาดจานชาม ช้อนส้อม หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ใช้โดยผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                   • การทำความสะอาดห้องหรือพื้นที่สาธารณะที่ผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เคยไป
                    • การเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยู่ (เช่น หอผู้ป่วย ระเบียง ห้องพักรอ โรงอาหาร พื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย)
                     • การจับถือตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจของผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                      • งานต้อนรับซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                       • การจัดการขยะติดเชื้อหรืออุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) ซึ่งใช้โดยพนักงานที่ดูแลผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

                        นายจ้างยังต้องระบุด้วยว่ามีความเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มเติมอันเป็นผลจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือไม่ รวมถึง:

                        • ความรุนแรงและความก้าวร้าวในการทำงาน (ทั้งในสถานที่ทำงานและในพื้นที่สาธารณะที่พนักงานอาจสวมใส่เครื่องแบบ) เนื่องจากการจัดการหน้างานไม่ดี ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาระงานที่เพิ่มขึ้น การปรับใช้ข้อจำกัดของรัฐ และความกลัวของสาธารณชนเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                         • ความอ่อนเพลีย อันเป็นผลจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น จำนวนพนักงานไม่เพียงพอ ระยะเวลากะทำงานเพิ่มขึ้นหรือยาวขึ้น และความกดดันอื่น ๆ
                          • ความเครียด อันเป็นผลจากความซึมเศร้าจากการดูแลผู้ป่วย (vicarious trauma) ภาระงานที่เพิ่มขึ้น การใช้สมาธิระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
                           • ความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น PPE หรืออุปกรณ์ทำความสะอาด
                            • การขาดแรงงานและการขาดทักษะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบแรงงานหรือภาระหน้าที่ที่ลูกจ้างรับผิดชอบตามปกติ
                             • การใช้งาน PPE ในสภาพแวดล้อมหน้างานจริง (เช่น การเข้าสู่บ้านของผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยในที่พักอาศัย)
                              • PPE ที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือชำรุดโดยปัจจัยทางสภาพแวดล้อม (เช่น ชุดคลุมของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยติดหรือฉีกขาดเพราะลมแรง)

                               การควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพ

                               เมื่อระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึงสุขภาพจิตได้ในสถานที่ทำงาน นายจ้างต้องขจัดความเสี่ยงดังกล่าวเท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล หากการกำจัดความเสี่ยงไม่สามารถทำได้ ความเสี่ยงนั้นจำเป็นต้องมีการควบคุม ตราบเท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล

                               นายจ้างยังมีหน้าที่ที่จะต้องปรึกษากับลูกจ้างและตัวแทนด้านสุขภาพและความปลอดภัย (HSR) (ถ้ามี) เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง

                               สิ่งเหล่านี้รวมถึงการปรึกษาเพื่อระบุอันตรายหรือความเสี่ยง และการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เช่น การทำงานในสถานที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่ทำงานประจำ หรือขั้นตอนในการจัดการกับผู้เสียชีวิต)

                               ประเภทของมาตรการควบคุมที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง เช่นเดียวกับความพร้อมและความเหมาะสมของการควบคุมสำหรับสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง รวมถึงพื้นที่ทำงานแต่ละแห่ง

                               มาตรการควบคุมอาจรวมถึง:

                               ระบบการทำงาน

                               • การพัฒนาแผนระดับองค์กร เพื่อแก้ไขจำนวนผู้เข้ารับการบริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงการเตรียมพร้อมและการปรับใช้มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ แผนเหล่านี้ควรจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับคำแนะนำที่ระบุในเว็บไซต์โคโรนาไวรัส (COVID-19) ของกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ (DH) (ดูลิงก์ด้านล่าง)
                                • การพัฒนาแผนระดับสถานที่บริการซึ่งอธิบายการควบคุมที่จะดำเนินการในกรณีเกิดการแพร่ระบาด (เช่น การกักตัวผู้พักอาศัย การใช้ห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกในครัว) โดยให้สอดคล้องกับคำแนะนำของ DH
                                 • การป้องกันการสัมผัสโดยไม่จำเป็นกับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เช่น การคัดกรองผ่านโทรศัพท์ล่วงหน้าเพื่อคัดแยกผู้ป่วยไปยังแผนกที่เหมาะสม และการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์)
                                  • การลดความเสี่ยงของการติดเชื้อข้ามสู่คน โดยแยกทีมที่ดูแลผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                                   • การจำกัดการแพร่เชื้อ โดยการจัดสรรพนักงานให้ทำงานในหอผู้ป่วยเดียวหรือห้องเดียวสำหรับแต่ละกะ
                                    • การจำกัดการแพร่เชื้อสำหรับการดูแลที่บ้าน โดยการจัดสรรผู้ป่วยหรือลูกค้ากับลูกจ้างคนเดียวกันอย่างต่อเนื่องสำหรับแต่ละกะ
                                     • ปรับใช้มาตรการการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างต่อเนื่องในสถานที่ทำงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมทางคลินิกและไม่ใช่คลินิก ในระหว่างการส่งมอบ การติดต่อ การเยี่ยมบ้าน หรือการตรวจสอบสวัสดิการ
                                      • ให้คำแนะนำแก่ลูกจ้างอย่างชัดแจ้งเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะไม่ไปทำงานหากรู้สึกไม่สบาย
                                       • การสอดส่องตรวจตราสุขภาพของพนักงาน เพื่อช่วยเหลือการตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่สงสัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
                                        • การรับรองว่ามีการกำหนดแผนสำรองทางธุรกิจสำหรับการลางานของพนักงาน รวมถึงการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม เจาะจงเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับพนักงานที่ถูกมอบหมายไปทำงานในพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ทำงานตามปกติ

                                         อ้างอิงข้อมูลในเว็บไซต์ของ DH เพื่อดูข้อมูลบริการด้านสุขภาพ รวมถึงเครื่องมือที่อาจช่วยเหลือในการวางแผนและปรับใช้ระบบการทำงานที่ปลอดภัย

                                         สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน

                                         • การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อป้องกันการติดต่อโดยไม่จำเป็นกับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เช่น สถานที่ที่กำหนด แผงกั้นที่บริเวณต้อนรับ กำหนดจุดทางเข้าและทางออกสำหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                                          • จัดเตรียมหรือส่งเสริมให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือผลิตภัณฑ์ (เช่น สถานีล้างมือพร้อมสบู่และผ้าเช็ดมือ เจลล้างมือฆ่าเชื้อที่มีแอลกอฮอล์ 60 เปอร์เซ็นต์ น้ำยาฟอกขาวเพื่อฆ่าเชื้อ/ทำความสะอาด) เพื่อให้ลูกจ้างรักษาการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี
                                           • หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ โต๊ะ สำนักงาน ห้องครัว หรือเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานอื่น ๆ ร่วมกัน
                                            • ฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงานอย่างละเอียดเป็นประจำ
                                             • กำหนดระบบการจัดการขยะที่เหมาะสม รวมถึงการทิ้ง PPE ที่ปนเปื้อนอย่างปลอดภัย
                                              • มีเวลาให้ลูกจ้างอาบน้ำและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก่อนสิ้นสุดกะ
                                               • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างมีสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับพักรับประทานอาหาร

                                                PPE

                                                • จัดเตรียม PPE ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงาน สอดคล้องกับคำแนะนำจาก DH สำหรับบริการด้านสุขภาพและเวชปฏิบัติทั่วไป (ลิงก์ด้านล่าง) ต้องมีการให้ข้อมูล คำแนะนำ และการฝึกอบรม และควรมีข้อมูลชี้แจงเหตุผลที่ต้องใช้ PPE วิธีการใช้งาน PPE อย่างถูกต้อง และวิธีการถอดและทิ้ง PPE อย่างถูกต้องตามแนวทางของ DH
                                                 • ตรวจสอบให้ PPE ที่จัดเตรียมไว้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
                                                  • จัดเตรียมเสื้อผ้าให้ลูกจ้างสวมใส่ที่ทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนข้ามสู่คนจากเสื้อผ้าในระหว่างการเดินทางและที่บ้าน และลดความเสี่ยงของความรุนแรงในวิชาชีพขณะเดินทาง
                                                   • จัดเตรียมสถานที่ให้ลูกจ้างถอดและทิ้ง PPE และเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนอย่างเพียงพอ
                                                    • จัดหาบริการซักรีดให้ลูกจ้างเพื่อลดความจำเป็นในการเดินทางและจัดการเสื้อผ้าที่อาจปนเปื้อน
                                                     • สื่อสารกับพนักงานเป็นประจำเกี่ยวกับความพร้อมของ PPE (เช่น ระดับจำนวนคงเหลือ)

                                                      การสื่อสารและสวัสดิการของพนักงาน

                                                      • ปรึกษากับ HSR และลูกจ้างบ่อย ๆ ตามความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำจากลูกจ้างจะถูกนำไปปรับใช้กับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ได้รับการเสนอแนะ
                                                       • สื่อสารความคาดหวังและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปกับผู้ป่วย ลูกค้า และผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อลูกจ้าง
                                                        • ให้ข้อมูลในรูปแบบและภาษาที่ลูกจ้างสามารถเข้าใจได้ทันที
                                                         • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างที่พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีโอกาสทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ำมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
                                                          • ใช้การประชุมผ่านวิดีโอสำหรับการสอนและการประชุมแผนก
                                                           • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างมีการหยุดพักอย่างสม่ำเสมอและสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการหยุดพักได้
                                                            • ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ลูกจ้างทุกคน รวมถึงลูกจ้างที่อยู่ในช่วงลางาน ผู้รับเหมา และพนักงานไม่ประจำ
                                                             • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างทราบวิธีจัดการ ขนย้าย และฆ่าเชื้อเสื้อผ้าและสิ่งของที่ใช้ในที่ทำงานที่อาจปนเปื้อน (เช่น รองเท้า โทรศัพท์ ป้ายประจำตัว)
                                                              • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างทราบว่าต้องทำอย่างไร หรือต้องแจ้งใคร หากพนักงานรู้สึกไม่สบายหรือสงสัยว่าตนเองติดเชื้อ โดยให้เป็นไปตามข้อมูลของ DH เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ลิงก์ด้านล่าง)
                                                               • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างทราบว่าต้องทำอย่างไร หรือต้องแจ้งใคร หากพนักงานรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้รับความสะดวกสบายในสถานที่ทำงาน

                                                                หากลูกจ้างมีอาการของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลูกจ้างควรกักตัวเองทันที จากนั้นติดต่อสายด่วนข้อมูลไวรัสโคโรนาที่หมายเลข 1800 675 398 หรือติดต่อแพทย์ประจำตัว และปฏิบัติตามคำแนะนำในการกักตัวเองที่ระบุในเว็บไซต์ DH (ลิงก์ด้านล่าง)

                                                                หน้าที่ของนายจ้างในการกำจัดหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

                                                                • ลูกจ้างทราบว่าต้องทำอย่างไร หรือต้องแจ้งใคร หากลูกจ้างรู้สึกไม่สบายหรือสงสัยว่าตนเองติดเชื้อ โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่ DH กำหนด (ดูลิงก์ด้านล่าง)
                                                                 • ลูกจ้างที่รู้สึกไม่สบายต้องไม่เดินทางไปสถานที่ทำงาน รวมถึงลูกจ้างที่ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือผู้ที่ยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ป่วยไวรัสโคโรนา (COVID-19)

                                                                  ในบางกรณี นายจ้างอาจกำหนดให้ลูกจ้างทำงานจากสถานที่อื่นนอกเหนือจากที่ทำงานตามปกติ

                                                                  ซึ่งรวมไปถึงการทำงานในพื้นที่อื่น ๆ คลินิกที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ โรงพยาบาลเฉพาะกิจ แผนกฉุกเฉิน และการเปลี่ยนแปลงในการดูแลตามบ้าน มาตรการนี้จะสามารถใช้ได้จริงอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงานนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้แก่ลูกจ้าง และความสามารถเพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างปลอดภัย

                                                                  เมื่อตัดสินใจว่าลูกจ้างควรทำงานจากที่อื่นหรือไม่ นายจ้างต้องปรึกษากับลูกจ้างและ HSR (ถ้ามี) และควร:

                                                                  • พิจารณาว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ก่อนที่จะส่งตัวออกไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อสูง
                                                                   • พิจารณาว่าการทำงานจากสถานที่อื่นจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำงานที่เสี่ยงอันตราย หรือความเสี่ยงทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการกักตัว
                                                                    • ติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความเสี่ยงและมาตรการควบคุมที่เหมาะสมของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                                                                     • ขอคำแนะนำเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสถานการณ์ของพนักงาน รวมทั้งคำแนะนำที่เป็นทางการจาก DH หรือหน่วยงานรัฐและผู้ให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ องค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้างบางส่วนอาจช่วยให้แนวทางได้
                                                                      • จัดตั้งระบบการสื่อสารสำหรับการแจ้งข้อมูลแก่พนักงานเกี่ยวกับการจัดระบบงาน
                                                                       • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาทำงานถูกสอดส่องตรวจตราและมีความยืดหยุ่นเท่าที่เป็นไปได้
                                                                        • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดระบบสนับสนุนสำหรับด้านความต้องการไอที อุปกรณ์ และความต้องการส่วนบุคคล

                                                                         นายจ้างต้องจัดเตรียมการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอแก่พนักงานที่ถูกมอบหมายให้ไปทำงานในพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ทำงานตามปกติ

                                                                         ภาระหน้าที่ทางกฎหมาย

                                                                         นายจ้างมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2004 (OHS Act) ซึ่งระบุรวมว่า ตราบเท่าที่สามารถกระทำได้อย่างสมเหตุสมผล นายจ้างต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ :

                                                                         • จัดหาและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระ
                                                                          • จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อสวัสดิภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระ
                                                                           • ให้ข้อมูล คำแนะนำ การฝึกอบรม หรือให้การดูแลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระตามที่จำเป็น เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
                                                                            • สอดส่องติดตามสุขภาพของลูกจ้างของนายจ้าง
                                                                             • สอดส่องติดตามสภาพของสถานที่ทำงานใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการและการควบคุมของนายจ้าง
                                                                              • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง รวมถึงข้อมูลที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (ตามความเหมาะสม)
                                                                               • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่นนอกเหนือจากลูกจ้างไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยจากการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง ปรึกษากับลูกจ้างและ HSR (ถ้ามี) เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อลูกจ้างโดยตรง

                                                                                ผู้ที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานและวิธีการเข้าและออกจากสถานที่ทำงานนั้นมีความปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ตราบเท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล

                                                                                ลูกจ้างมีภาระหน้าที่ตามกฎหมาย OHS ซึ่งระบุว่า ลูกจ้างต้อง:

                                                                                • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่นซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของพนักงานหรือการละเลยที่สถานที่ทำงานอย่างสมเหตุสมผล
                                                                                 • ร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของนายจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับโดยหรืออยู่ภายใต้กฎหมาย OHS

                                                                                  กฎหมาย OHS มอบหมายหน้าที่ให้ HSR แจ้งเหตุและแก้ไขปัญหาทาง OHS ใด ๆ กับนายจ้าง และมีอำนาจให้ดำเนินการเพิ่มเติมหากจำเป็น