Giám định sức khỏe cho thợ đá: Hỗ trợ sức khỏe cảm xúc của quý vị (Health assessments for stonemasons: Supporting your emotional health - Vietnamese)

Chúng tôi hiểu việc giám định sức khỏe do tiếp xúc với tinh thể silica khiến bạn có thể lo lắng hay hồi hộp. Tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cảm xúc, gia đình và mạng lưới hỗ trợ của mình.
Last updated

Feb 2020

Reading level

medium

File type and size

PDF, 93.51 kB

Document length

2 pages

Chúng tôi khuyến khích quý vị hỏi bác sĩ của mình về các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cảm xúc có sẵn cho quý vị, gia đình và mạng lưới hỗ trợ của mình.

Bao gồm các buổi tư vấn tâm lý miễn phí và các dịch vụ khác.

Related information