Không an toàn thì không bao giờ có thể chấp nhận được

Khắp Tiểu bang Victoria, nhiều người trẻ tự biết mình đang làm việc trong điều kiện không an toàn. Những công nhân trẻ lo sợ là nếu lên tiếng, họ có thể bị bắt làm những việc khiến họ gặp nguy hiểm, cả về tinh thần và thể chất. Vì thiếu kinh nghiệm, công nhân trẻ là một trong những nhóm dễ bị nguy hiểm nhất trong lực lượng lao động.

Làm việc một cách không an toàn luôn không thể chấp nhận được

Cùng với nhà tâm lý học hàng đầu, Tiến sĩ Michael Carr-Gregg, chúng tôi đã tiến hành một cuộc thử nghiệm xã hội thực tế để tìm ra mức độ tệ hại của vấn đề.

Chúng tôi đã mời một nhóm người từ 18 tuổi - 25 tuổi đến một loạt 'những buổi thông tin về ngành nghề' nơi chúng tôi đưa ra một số điều kiện không an toàn mà họ có thể gặp phải. Mỗi người tham gia được hỏi liệu họ có sẵn sàng làm việc trong những điều kiện này không. Đáng buồn thay, 91% * cho biết họ sẽ làm.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện dưới vỏ bọc nghiên cứu như là buổi thông tin về ngành nghề. Tất cả những người tham gia đã ký cam kết cho phép WorkSafe Victoria sử dụng cảnh quay từ cuộc thử nghiệm. * 91% dựa trên 21 trong số 23 người tham gia cho biết họ sẽ sẵn sàng nhận làm một công việc giống như công việc được mô tả trong buổi thông tin.

Vietnamese Worksafe Young Workers