Những thay đổi nhằm bảo vệ người dân Victoria đang làm việc có liên quan đến crystalline silica

Thông tin về Tu chính Quy định 2021 về Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp (Crystalline Silica).

Shape

Crystalline silica là chất độc hại

Loại bụi crystalline silica là chất nguy hiểm, có thể dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe nếu hít vào.

Khi các sản phẩm đá kỹ thuật được chế biến, ví dụ như cắt, mài hoặc đánh bóng, bằng dụng cụ xài điện, hạt bụi rất mịn có crystalline silica có thể hít vào, sẽ bay ra không khí.

Những người làm việc với các sản phẩm này, như thợ đá, có nguy cơ tiếp xúc với bụi rất cao nếu không có biện pháp kiểm soát bụi. Việc tiếp xúc có thể gây ra bệnh bụi phổi silic, viêm phế quản mạn tính, khí thũng, ung thư phổi, tổn thương thận và cứng da.

Thay đổi gồm có những gì

Những Quy định về Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 2017 (OHS Regulations) đã được tu chính nhằm bảo vệ tốt hơn cho nhân viên tại Victoria đang làm việc có liên quan đến crystalline silica có thể hít vào. Tu chính Quy định 2021 (the Regulations) về Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp (Crystalline Silica) sẽ thay thế Tu chính Quy định 2021 về Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp (Crystalline Silica) Tạm thời.

Thông tin quan trọng về các thay đổi

Tu chính Quy định 2021 (the Regulations) về Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp của Victoria (Crystalline Silica) sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Phần giới thiệu

Crystalline silica là khoáng chất tự nhiên có trong nhiều vật liệu như đá kỹ thuật, đá hoa cương, sa thạch, bê-tông, gạch, ngói và vữa.

Đá kỹ thuật thường dùng làm mặt bàn, lót sàn và ngói. Loại đá này (còn gọi là đá nhân tạo) có thể có đến 95% crystalline silica, khi hít vào có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Khi chế tạo những sản phẩm đá nhân tạo, bụi rất mịn có crystalline silica, có thể hít vào, sẽ thoát ra không khí. Những người phụ trách tạo hình và cắt đá kỹ thuật như thợ đá có thể có nguy cơ tiếp xúc với bụi nếu không có biện pháp kiểm soát bụi.

Vào tháng 9 năm 2018, Chính phủ Tiểu bang Queensland đã công bố báo động về an toàn cho những nhân viên làm mặt bàn bằng đá kỹ thuật sau khi số người xin bồi thường vì bệnh bụi phổi silic gia tăng. Theo đó, trên toàn quốc có hơn 300 ca đã nhận được chẩn đoán bị bệnh bụi phổi silic. Victoria đã ứng phó bằng cách áp dụng Kế hoạch Hành động Silica (Silica Action Plan), cam kết củng cố luật lệ, nâng cao nhận thức, cung cấp việc giáo dục và hỗ trợ cho các nhân viên bị ảnh hưởng do tiếp xúc với silica.

Vào tháng 8 năm 2019, Chính phủ Victoria ấn định Phần 4.5 – Crystalline Silica trong các Quy định 2017 về Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp (các Quy định Tạm thời) nhằm áp đặt biện pháp kiểm soát đối với công việc cắt, mài hoặc mài bóng đá kỹ thuật, bao gồm cấm cắt khô không kèm phương thức kiểm soát.

Phần 4.5 – Crystalline Silica được ấn định như biện pháp tạm thời để cung cấp sự bảo vệ cấp tốc trong việc ứng phó với vấn nạn sức khỏe liên quan đến đá kỹ thuật và giảm thiểu việc nhân viên tiếp xúc với crystalline silica, do đó, giảm nguy cơ bị bệnh bụi phổi silic hoặc những bệnh khác liên quan đến silica.

Các Quy định Tạm thời cũng bao gồm những điều khoản liên quan đến việc sử dụng những chất độc hại trong công việc và có liệt kê trong Phần 4.1 – Những chất độc hại của các Quy định OHS.

Phần 4.1 được áp dụng cho rất nhiều chất không có định nghĩa rõ ràng hoặc liệt kê trong các Quy định OHS. Mục 3, phân mục 2 của Phần 4.1 quy định trách nhiệm của người chủ/hãng liên quan đến việc sử dụng những chất độc hại cụ thể, bao gồm bụi crystalline silica, loại có thể hít vào (xem Quy định 154(1)(b)).

Thể theo Phần 4.5 của các Quy định OHS, người chủ/hãng phải bảo đảm không sử dụng các dụng cụ điện để cắt, mài hoặc mài bóng đá kỹ thuật, trừ phi dụng cụ có gắn thiết bị ngăn chặn bụi bằng nước hoặc hút bụi và cung cấp thiết bị bảo vệ đường hô hấp.

Các Quy định

Các Quy định đề ra trong các Quy định Tạm thời và nhằm mục đích loại trừ (có thể thực hiện được một cách hợp lý) nguy cơ gây hại cho sức khỏe khi làm việc có liên quan đến vật liệu có crystalline silica.

Để đạt được điều này, các Quy định thực hiện những thay đổi sau đây:

 • đề ra chế độ cấp giấy phép đầu tiên của Úc cho đá kỹ thuật, bao gồm tăng trách nhiệm của nhà sản xuất và nhà cung cấp;
 • cấm vĩnh viễn tại Victoria việc cắt khô đá kỹ thuật không kèm phương thức kiểm soát; và
 • thêm điều lệ bổ sung nhằm giám sát công việc liên quan đến crystalline silica có nguy cơ cao, ngoài đá kỹ thuật ra, trong tất cả ngành nghề, bao gồm ngành xây dựng và khai thác tài nguyên thiên nhiên

Bắt đầu

Các Quy định sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm những người chịu trách nhiệm có đủ thời gian chuẩn bị cho những thay đổi liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của họ.

Phần dưới đây nêu rõ việc bắt đầu theo từng giai đoạn cho vấn đề sửa đổi công việc có nguy cơ cao do silica, trách nhiệm của nhà sản xuất và nhà cung cấp và giai đoạn chuyển tiếp 12 tháng đối với kế hoạch cấp giấy phép cho đá kỹ thuật.

Bắt đầu các quy định (ngày 15 tháng 11 năm 2021)

 • bắt đầu việc làm đơn xin cấp giấy phép, bắt đầu chuyển tiếp sang kế hoạch cấp giấy phép (Phần 4.5, Mục 1; Phần 4.5, Mục 5; Phần 6.1, Mục 1, Phân mục 6)
 • bắt đầu việc kiểm soát cụ thể được áp dụng khi làm việc với đá kỹ thuật (bao gồm tiếp tục cấm cắt khô) (Phần 4.5, Mục 3, Phân mục 3)

6 tháng sau (ngày 15 tháng 5 năm 2022)

 • bắt đầu việc cải cách công việc có nguy cơ cao do crystalline silica (Phần 4.5, Mục 3, Phân mục 1; Phần 4.5, Mục 3, Phân mục 2)
 • bắt đầu các trách nhiệm của nhà sản xuất và nhà cung cấp (Phần 4.5, Mục 2)

12 tháng sau (ngày 15 tháng 11 năm 2022)

 • tất cả doanh nghiệp làm việc với đá kỹ thuật phải được cấp giấy phép (Phần 4.5, Mục 4)
 • các nhà cung cấp không được cung cấp đá kỹ thuật cho các doanh nghiệp cần phải có giấy phép nhưng họ lại không có (Phần 4.5, Mục 4)

Tóm lược những thay đổi

Phần sau đây tóm lược những thay đổi từ các Quy định Tạm thời sang các Quy định

Phần 1.1 – Những vấn đề mở đầu

Định nghĩa

Một số định nghĩa mới được bao hàm trong các Quy định OHS để làm rõ về các chất, tiến trình và việc kiểm soát thể theo các Quy định

Chúng bao gồm:

 • crystalline silica
 • bản tuyên bố về việc kiểm soát mối nguy hiểm của crystalline silica
 • chế biến crystalline silica
 • chất crystalline silica
 • Máy hút Bụi Loại H
 • đá kỹ thuật
 • kế hoạch kiểm soát đá kỹ thuật
 • giấy phép đá kỹ thuật
 • chế biến đá kỹ thuật
 • công việc có nguy cơ cao do crystalline silica
 • hút không khí thông gió cục bộ
 • thiết bị bảo hộ đường hô hấp
 • giấy phép – định nghĩa được đề nghị thay đổi để bao gồm 'hoặc giấy phép đá kỹ thuật'

Xác định của Cơ quan thẩm quyền

WorkSafe Victoria (WorkSafe) có quyền xác định một tiến trình là 'chế biến crystalline silica' theo mục đích của các Quy định.

Phần 4.5 – Crystalline Silica

Phần 4.5 hiện hành sẽ được thay thế bằng các Quy định.

Mục 1 – Những vấn đề mở đầu

 • Những khác biệt rõ ràng giữa việc chế biến đá kỹ thuật và crystalline silica.
 • Định nghĩa công việc có nguy cơ cao do crystalline silica và bản tuyên bố mới về việc kiểm soát mối nguy hiểm của crystalline silica. Bản tuyên bố về việc kiểm soát mối nguy hiểm nêu rõ những yêu cầu cụ thể của những người chịu trách nhiệm về chấm dứt công việc chế biến crystalline silica không tuân thủ theo bản tuyên bố về việc kiểm soát mối nguy hiểm.

Mục 2 – Trách nhiệm của nhà sản xuất và nhà cung cấp

Sự rõ ràng trong yêu cầu hiện hành đối với các nhà sản xuất và nhà cung cấp nhằm cung cấp thông tin về các chất có crystalline silica họ sản xuất và/hoặc cung cấp.

Mục 3 – Trách nhiệm của người chủ/hãng và người tự làm chủ

Các Phân mục chú trọng vào những sản phẩm và/hoặc việc thực hành cụ thể, bao gồm:

 • Phụ mục 1 – Xác định và kiểm soát công việc có nguy cơ cao do crystalline silica (ngoài đá kỹ thuật ra) và mục đích của việc thẩm định nguy cơ trong khi xác định công việc có nguy cơ cao do silica nhằm cho phép người chịu trách nhiệm có cơ hội chứng minh việc chế biến crystalline silica (theo định nghĩa của quy định 319C) không có nguy cơ cao trong trường hợp chế biến cụ thể của họ;
 • Phụ mục 2 – Việc cung cấp thông tin cho người xin việc và nhân viên về nguy cơ liên quan đến tiếp xúc bụi crystalline silica, cũng như các biện pháp cần thiết nhằm kiểm soát những nguy cơ này; và
 • Phụ mục 3 – Các biện pháp cụ thể để kiểm soát nguy cơ liên quan đến tất cả việc chế biến đá kỹ thuật cho dù việc chế biến được thực hiện với dụng cụ điện hoặc thiết bị cơ khí.

Mục 4 – Các yêu cầu về giấy phép

Người chủ/hãng hoặc người tự làm chủ bắt buộc phải có giấy phép về đá kỹ thuật trước ngày 15 tháng 11 năm 2022 nếu việc chế biến đá kỹ thuật được thực hiện tại nơi làm việc mà họ chịu trách nhiệm.

Bắt đầu áp dụng yêu cầu trách nhiệm của nhà cung cấp là không được cung cấp đá kỹ thuật cho người cần phải có giấy phép về đá kỹ thuật nhưng họ lại không có.

Bắt đầu áp dụng yêu cầu người chủ/hãng phải cung cấp thông tin cho người xin việc về nguy cơ sức khỏe liên quan đến tiếp xúc với bụi crystalline silica và bảo đảm nhân viên được cung cấp thông tin, hướng dẫn và huấn luyện để kiểm soát nguy cơ.

Bắt đầu áp dụng yêu cầu theo dõi sức khỏe do bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng và bệnh do môi trường hoặc bác sĩ chuyên khoa về bệnh đường hô hấp và giấc ngủ thực hiện, và yêu cầu cung cấp thông tin theo dõi không khí và kiểm soát cụ thể về hành chính cho những người có giấy phép về đá kỹ thuật.

Mục 5 – Thời gian chuyển tiếp tạm thời – giấy phép về đá kỹ thuật

Bắt đầu áp dụng thời gian chuyển tiếp tạm thời, cho phép thời gian chuyển tiếp 12 tháng sẽ bắt đầu từ lúc các Quy định bắt đầu được áp dụng, để các doanh nghiệp có một năm để xin cấp giấy phép về đá kỹ thuật trước khi yêu cầu phải có giấy phép bắt đầu.

Phần 6.1 – Giấy phép

Các thay đổi đối với Phần 6.1 – Các giấy phép xác nhận giấy phép đá kỹ thuật đang được áp dụng là có hiệu lực, cũng như công nhận giai đoạn chuyển tiếp đã nêu trong Phần 4.5 – Mục 5.

Mục 1 – Phân mục 6 – Điều khoản bổ sung liên quan đến giấy phép về đá kỹ thuật

Thêm vào một phụ mục mới để xác minh:

 • ai có thể xin giấy phép về đá kỹ thuật
 • cần bao gồm thông tin gì trong đơn xin giấy phép về đá kỹ thuật
 • các điều kiện bổ sung cần đáp ứng trước khi được cấp giấy phép về đá kỹ thuật, và
 • các lý do giấy phép về đá kỹ thuật bị đình chỉ hoặc thu hồi

Phần 7.2 - Chước miễn

Đây là sửa đổi về mặt hành chánh nhằm trao cho WorkSafe quyền được cấp chước miễn thể theo Phần 4.5 mới (Crystalline Silica).

Muốn biết thêm thông tin

Hãy gọi cho Dịch vụ Tư vấn của chúng tôi qua số 1800 136 089 từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

Muốn có thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi cho TIS National qua số 13 14 50.

Lưu ý: Tài liệu hướng dẫn này được soạn thảo theo thông tin chuẩn xác nhất mà WorkSafe có được, và chỉ nên sử dụng như hướng dẫn tổng quát mà thôi. Bất cứ thông tin nào về nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý bao gồm trong tài liệu này chỉ được áp dụng cho những trường hợp được mô tả trong tài liệu này. Quý vị nên luôn kiểm tra luật lệ đã đề cập đến trong tài liệu này và tự phán đoán về hành động nào cần làm nhằm bảo đảm quý vị tuân thủ theo luật lệ. Do đó, WorkSafe không chịu trách nhiệm và không bảo đảm thông tin này phù hợp với trường hợp cụ thể của quý vị; hoặc những hành động của các bên thứ ba thực hiện dựa vào thông tin trong tài liệu hướng dẫn này.

Tu chính Đạo luật 2022 về Luật lệ An toàn Nơi làm việc và các Vấn đề Khác

Trong khuôn khổ của Tu chính Đạo luật 2022 về Luật lệ An toàn Nơi làm việc và các Vấn đề Khác, những thay đổi về việc hỗ trợ gia đình này sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2022.

Tu chính Đạo luật 2022 về Luật lệ An toàn Nơi làm việc và các Vấn đề Khác sẽ củng cố các luật về sức khỏe và an toàn nhằm cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho nhân viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi những tác động làm suy nhược của bệnh bụi phổi silic và những bệnh nghề nghiệp tương tự.