COVID-19: Πληροφορίες για εργαζόμενους

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την COVID-19 και την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας σας.

Shape

Αυτές οι πληροφορίες ήταν ακριβείς κατά την ώρα της δημοσίευσής τους

Μεταβείτε επίσης στο coronavirus.vic.gov.au για τις πιο τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το COVID-19.

Μιλήστε με τον εργοδότη σας για συγκεκριμένες πληροφορίες και απαιτήσεις που ισχύουν στον τομέα σας.

coronavirus.vic.gov.au

Αυτό που πρέπει να κάνει ο εργοδότης σας είναι να σας προστατεύσει από του κινδύνους έκθεσης στο COVID-19

Σύμφωνα με το νόμο εργασιακής υγείας και ασφάλειας στον της Βικτώριας, ο εργοδότης σας πρέπει να παρέχει και να διατηρεί εργασιακό περιβάλλον που είναι ασφαλές και ελεύθερο από κινδύνους για την υγεία των εργαζόμενων όσο το δυνατό είναι λογικά εφαρμόσιμο. Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες για την πρόληψη της έκθεσης στο COVID-19 στη δουλειά.

Ο εργοδότης σας πρέπει να διαπιστώσει αν διακινδυνεύει η υγεία των εργαζόμενων, ή άλλων ατόμων, σχετικά με το COVID-19 στον χώρο εργασίας. Πρέπει, όσο το δυνατό είναι λογικά εφαρμόσιμο, να:

 • χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα ελέγχου για να καταργήσει ή μειώσει τους κινδύνους
 • συζητά με τους εργαζόμενους και εκπρόσωπους ασφάλειας και υγείας (HSR), αν υπάρχουν, κατά την εκτέλεση ενεργειών όπως τον προσδιορισμό κινδύνων και τη λήψη αποφάσεων για τον έλεγχό τους
 • παρέχει στους εργαζόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και εποπτεία για να τους διευκολύνει έτσι ώστε να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια
 • παρέχει στους εργαζόμενους πληροφορίες σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, σε κατάλληλες γλώσσες

Ο εργοδότης σας πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με τις κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με την COVID-19, παραδείγματος χάριν τις Εντολές Πανδημίας από τον Υπουργό Υγείας της Βικτώριας.

Ο εργοδότης σας πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες της κυβέρνησης σχετικά με το COVID-19, για παράδειγμα, του Αρχίατρου της Βικτώριας (Chief Health Officer).

Αυτό που πρέπει να κάνει ο εργοδότης σας για να διαχειρίζεται τον κίνδυνο έκθεσης στο COVID-19 θα εξαρτάται από:

 • το είδος της εργασίας που κάνετε
 • το επίπεδο κινδύνου συναφή με την εργασία
 • τι είναι λογικά εφαρμόσιμο όσον αφορά τις εργασίες και τους συναφείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας προμηθειών
 • τις τρέχουσες Εντολές Πανδημίας από τον Υπουργό Υγείας της Βικτώριας ή κυβερνητικές οδηγίες, παραδείγματος χάριν τις οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας

Μέτρα ελέγχου

Μερικά παραδείγματα των μέτρων ελέγχου που μπορεί να είναι κατάλληλα για τη διαχείριση κινδύνου έκθεσης στο COVID-19 περιλαμβάνουν και:

 • σωματική απόσταση όπου είναι δυνατό
 • αλλαγές στις πρακτικές της εργασίας ώστε να μειωθεί η επαφή μεταξύ ατόμων
 • τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να εργάζονται από διαφορετική τοποθεσία, όπως από το σπίτι
 • τη δημιουργία «φούσκων εργατικού δυναμικού» (για παράδειγμα, τη διατήρηση ομάδων εργαζομένων της ίδιας βάρδιας σε ένα μεμονωμένο χώρο εργασίας) για να ελαχιστοποιηθεί η εξάπλωση του COVID-19 σε περίπτωση ξεσπάσματος ή μετάδοσης στην κοινότητα
 • διασφαλίζοντας ότι ο χώρος εργασίας διαθέτει επαρκή αερισμό καθαρού αέρα
 • την αύξηση καθαρισμού και απολύμανσης στο χώρο εργασίας, ειδικά σε σημεία υψηλής χρήσης
 • την αποφυγή κοινόχρησης τηλεφώνων, γραφείων, εργαλείων και εξοπλισμών
 • ενθάρρυνση όλων στο χώρο εργασίας να εξασκούν καλή υγιεινή και να παρέχουν ευκολίες όπως τις κατάλληλες ανέσεις για το πλύσιμο χεριών και απολυμαντικό χεριών
 • διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι δεν έρχονται στη δουλειά όταν είναι αδιάθετοι και ότι υπάρχουν σχέδια για τυχόν περιπτώσεις όπου κάποιος εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα ενώ βρίσκεται στο χώρο εργασίας
 • διάθεση περισσότερου χρόνου κατά τα διαλείμματα για την τήρηση των διαδικασιών υγιεινής
 • τήρηση στοιχείων των εργαζομένων και επισκεπτών που έρχονται στο χώρο εργασίας
 • όπου απαιτείται, παροχή ατομικού εξοπλισμού προστασίας (ΑΕΠ), καθώς και πληροφορίες και εκπαίδευση σχετικά με το γιατί απαιτείται ο ΑΕΠ και την ασφαλή χρήση του

Αν ανησυχείτε για το πώς διαχειρίζονται οι κίνδυνοι έκθεσης στο COVID-19 στη δουλειά σας

Έχετε το δικαίωμα να είστε ασφαλείς στη δουλειά. Αν ανησυχείτε για το πώς διαχειρίζεται ο κίνδυνος έκθεσης στο COVID-19 στο χώρο εργασίας σας, μπορείτε να μιλήσετε με τον εργοδότη ή εκπρόσωπο υγείας και ασφάλειας «HSR» (αν έχετε) για τα ισχύοντα μέτρα ελέγχου.

Αν στη συνέχεια ανησυχείτε για την υγεία και ασφάλειά σας, μπορείτε να:

 • ακολουθήσετε την ισχύουσα διαδικασία για την επίλυση διαφορών στο χώρο εργασίας σας
 • επικοινωνήσετε με το συμβουλευτικό προσωπικό του WorkSafe στο 1800 136 089
 • αναζητήσετε συμβουλές σχετικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από οργανισμούς εργαζομένων, νομικούς και των επίσημων συμβουλών του Υπουργείου Υγείας ή άλλων κρατικών φορέων

Οι υποχρεώσεις σας σχετικά με την υγεία και ασφάλεια

Σαν εργαζόμενος, καθήκον σας είναι:

 • προσέχετε την υγεία και την ασφάλειά σας στο χώρο εργασίας
 • προσέχετε την υγεία και την ασφάλεια των άλλων στο χώρο εργασίας
 • συνεργάζεστε με τον εργοδότη σας σχετικά με τυχόν μέτρα που λαμβάνει για να συμμορφώνεται με απαίτηση υπό του Νόμου Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας (OHS Act)

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργάζεστε με οποιεσδήποτε εύλογες o κανόνες ή οδηγίες από τον εργοδότη σας για να μειώσετε τους κινδύνους έκθεσης στο COVID-19, ακόμα κι αν εργάζεστε από το σπίτι.

Για να προστατεύσετε άλλους, θα πρέπει να ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα εάν είστε αδιάθετοι ή πιστεύετε ότι μπορεί να είχατε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Tι πρέπει να κάνετε αν είστε αδιάθετος

Τα συμπτώματα του COVID-19 που πρέπει να προσέξετε είναι:

 • πυρετός
 • κρυάδες ή επεισόδια ιδρώτα
 • βήχας
 • πονόλαιμος
 • δύσπνοια
 • ρινική καταρροή
 • απώλεια ή αλλαγή στις αισθήσεις όσφρησης ή γεύσης

Μερικοί άνθρωποι μπορεί επίσης να βιώσουν πονοκέφαλο, μυϊκό πόνο, βουλωμένη μύτη, ναυτία, έμετο και διάρροια.

Εάν έχετε κάποιο από τα συμπτώματα της COVID-19, ανεξάρτητα από το πόσο ήπιο είναι, θα πρέπει να απομονωθείτε αμέσως, να εξεταστείτε και, εάν χρειάζεται, να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τη Γραμμή Bοήθειας της Βικτώριας για τον Κορωνοϊό στο 1800 675 398.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση

Θα πρέπει επίσης:

 • να ενημερώσετε τον εργοδότη σας το συντομότερο δυνατόν
 • να ακολουθήσετε τις διαδικασίες του χώρου της εργασίας σας
 • να ενημερώσετε τον εργοδότη σας εάν αλλάξει η κατάσταση, για παράδειγμα, εάν λάβετε θετική διάγνωση για COVID-19

Τι να κάνετε αν έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει κορωνοϊό

Αν έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει κορωνοϊό θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.

Αν πρέπει να απομονωθείτε, θα πρέπει να ενημερώσετε τον εργοδότη σας όσο το δυνατό συντομότερα και να τον ενημερώσετε αν η κατάσταση αλλάξει, παραδείγματος χάριν αν είστε θετικός στον κορωνοϊό.

Πληροφορίες στη γλώσσα σας

Για πληροφορίες σχετικά με το WorkSafe στη γλώσσα σας, καλέστε την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS National) στο 131 450.