โควิด-19: ข้อมูลสำหรับลูกจ้าง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของคุณ

Shape

ข้อมูลนี้ถูกต้อง ณ เวลาที่ตีพิมพ์

นอกจากนั้น โปรดไปที่ coronavirus.vic.gov.au พื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19

พูดกับนายจ้างของคุณเกี่ยวกับข้อมูลและข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงต่ออุตสาหกรรมของคุณ

coronavirus.vic.gov.au

สิ่งที่นายจ้างของคุณต้องทำเพื่อป้องกันคุณจากการเสี่ยงต่อโควิด-19

ภายใต้กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของรัฐวิกตอเรีย นายจ้างของคุณมีหน้าที่จัดหาและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากการเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้างเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงการป้องกันการเสี่ยงต่อการสัมผัสโควิด-19 ในที่ทำงาน

นายจ้างของคุณจะต้องระบุว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ต่อสุขภาพของลูกจ้างหรือของบุคคลอื่น ๆ ในที่ทำงานหรือไม่ พวกเขาจะต้องกระทำสิ่งต่อไปนี้เท่าที่สามารถทำได้:

 • ใช้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงเหล่านี้
 • ปรึกษากับลูกจ้างและและตัวแทนด้านสุขภาพและความปลอดภัย (HSRs) ถ้ามี เมื่อทำสิ่งต่าง ๆ เช่นการระบุความเสี่ยงและการตัดสินใจว่าจะควบคุมความเสี่ยงอย่างไร
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำ การฝึกอบรม หรือการควบคุมดูแลที่จำเป็นแก่ลูกจ้างเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย
 • จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานให้แก่ลูกจ้างในภาษาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ นายจ้างของคุณต้องปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลเกี่ยวกับโควิด-19 เช่น คำสั่งเรื่องการระบาดใหญ่ (Pandemic Orders) จากรัฐมนตรีสาธารณสุขของรัฐวิกตอเรีย

และนายจ้างของคุณยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลเกี่ยวกับโควิด-19 ยกตัวอย่างเช่น จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแห่งรัฐวิกตอเรีย

สิ่งที่นายจ้างของคุณควรทำเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการสัมผัสโควิด-19 จะขึ้นอยู่กับ:

 • ประเภทของงานที่คุณทำ
 • ระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 • สิ่งที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผลสำหรับงานที่ปฏิบัติและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความพร้อมของสิ่งที่ต้องใช้
 • คำสั่งปัจจุบันเรื่องการระบาดใหญ่จากรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐวิกตอเรีย หรือคำแนะนำของรัฐบาล เช่น แนวทางปฏิบัติจากกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการควบคุม:

ตัวอย่างของมาตรการควบคุมบางประการที่อาจเหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงต่อการสัมผัสโควิด-19 รวมถึง:

 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันเท่าที่สามารถเป็นไปได้
 • การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อลดการติดต่อสัมผัสกับผู้อื่น
 • อนุญาตให้ลูกจ้างทำงานจากที่อื่น เช่น จากที่บ้าน
 • การจัดพนักงานแยกเป็นกลุ่ม ๆ (Workforce Bubbles) โดยการจัดกลุ่มลูกจ้างให้อยู่ในกะเดียวกันในสถานที่ทำงานแห่งเดียว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโควิด-19 หากเกิดการระบาดหรือการแพร่เชื้อในชุมชน
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานมีการหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์อย่างเพียงพอ
 • เพิ่มการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานมาก
 • หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ร่วมกัน
 • สนับสนุนให้ทุกคนในสถานที่ทำงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี และจัดหาสิ่งต่าง ๆ เช่น ที่ล้างมือและเจลล้างมือ
 • ตรวจให้แน่ใจว่าลูกจ้างต้องไม่มาทำงานเมื่อไม่สบาย และวางแผนให้พร้อมหากว่าลูกจ้างคนใดเกิดมีอาการระหว่างอยู่ในสถานที่ทำงาน
 • เพิ่มเวลาหยุดพักเพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัย
 • จดบันทึกลูกจ้างและผู้ที่มาที่สถานที่ทำงาน
 • เมื่อจำเป็นต้องใช้ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) ข้อมูล และการฝึกอบรมเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องใช้ PPE และวิธีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างปลอดภัย

หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยงโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยในที่ทำงาน หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่นายจ้างกำลังใช้ในการจัดการความเสี่ยงต่อโควิด-19 คุณสามารถพูดกับนายจ้างของคุณหรือตัวแทนด้านสุขภาพและความปลอดภัย (HSR) (ถ้ามี) เกี่ยวกับการควบคุมที่กำลังใช้อยู่ในสถานที่ทำงาน

หากคุณยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของตัวคุณเอง คุณสามารถ:

 • ปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขปัญหาภายในสถานที่ทำงานของคุณ
 • ติดต่อทีมที่ปรึกษาของ WorkSafe ที่หมายเลข 1800 136 089
 • ขอคำแนะนำที่เจาะจงต่อสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะ รวมทั้งจากองค์กรลูกจ้าง ผู้ให้บริการทางกฎหมาย หรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล

ความรับผิดชอบของคุณด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ในฐานะลูกจ้าง คุณมีหน้าที่:

 • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตัวคุณเองในสถานที่ทำงานตามสมควร
 • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลอื่น ๆ ในสถานที่ทำงานตามสมควร
 • ให้ความร่วมมือกับนายจ้างของคุณเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่นายจ้างใช้เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS Act)

ซึ่งหมายความว่าคุณต้องให้ความร่วมมือกับนโยบายหรือคำสั่งใด ๆ ที่สมเหตุสมผลตามที่นายจ้างกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงต่อโควิด-19 แม้ว่าคุณจะกำลังทำงานจากบ้านก็ตาม

เพื่อปกป้องบุคคลอื่น ๆ คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนข้างใต้นี้หากว่าคุณรู้สึกไม่สบาย หรือคิดว่าคุณอาจเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิด

สิ่งที่ต้องทำเมื่อคุณรู้สึกไม่สบาย

อาการของโควิด-19 ที่ควรระวังคือ:

 • เป็นไข้
 • หนาวสั่นหรือเหงื่อออก
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • หายใจถี่
 • น้ำมูกไหล
 • สูญเสียการได้กลิ่นหรือรส

บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คัดจมูก คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสียอีกด้วย

หากคุณมีอาการของโควิด-19 ใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด คุณควรแยกกักตัวเองทันทีและตรวจโควิด และหากมีความจำเป็น คุณสามารถขอคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวหรือสายด่วนโคโรนาไวรัสของรัฐวิกตอเรีย (Victorian Coronavirus Hotline) ได้ที่หมายเลข 1800 675 398.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจโควิด

นอกจากนี้ คุณควร:

 • แจ้งให้นายจ้างของคุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนในสถานที่ทำงานของคุณ
 • แจ้งให้นายจ้างของคุณทราบทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าคุณติดเชื้อโควิด-19

ทำอย่างไรหากคุณได้ติดต่อสัมผัสกับผู้มีเชื้อโควิด-19

หากคุณได้ติดต่อสัมผัสกับผู้มีเชื้อโควิด-19 คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข

หากคุณต้องแยกกักตัว คุณควรแจ้งให้นายจ้างของคุณทราบทันทีที่ทำได้ และคอยแจ้งพวกเขาหากสถานการณ์เปลี่ยนไป เช่น หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าคุณติดเชื้อโควิด-19

ข้อมูลในภาษาของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ WorkSafe ในภาษาของคุณ โปรดโทรหาบริการแปลและล่าม (TIS National) ที่หมายเลข 131 450.