ข้อมูลโควิด-19 สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนทั่วไปในการระบุและควบคุมการเสี่ยงต่อโควิด-19.

Shape

ข้อมูลนี้ถูกต้อง ณ เวลาที่ตีพิมพ์

นอกจากนั้นโปรดไปที่ coronavirus.vic.gov.au เพื่อดูข้อมูลล่าล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 เนื่องจากแนวทางและข้อกำหนดด้านอุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ และเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

coronavirus.vic.gov.au

กฎหมายเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและโควิด-19

ในฐานะนายจ้าง คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้พ.ร.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2004 ที่ใช้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานที่ทำงานของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามตราบเท่าที่สามารถทำได้อย่างเหมาะสม:

 • จัดหาและรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากจากความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำ การฝึกอบรม หรือการดูแลที่จำเป็นแก่ลูกจ้างเพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างปลอดภัย
 • จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานให้แก่ลูกจ้างในภาษาที่เหมาะสม
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่ากิจกรรมในการทำงานของคุณไม่สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น ๆ

แนวทางปฏิบัตินี้เสนอขั้นตอนทั่วไปเพื่อระบุและควบคุมความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่รับผิดชอบของคุณด้านความปลอดภัยและอนามัย

ภายใต้คำสั่งเรื่องการระบาดใหญ่จากรัฐมนตรีสาธารณสุขของรัฐวิกตอเรีย ยังอาจมีข้อปฏิบัติโดยเฉพาะเพิ่มเติมที่คุณต้องทำตามเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19

การระบุความเสี่ยงต่อโควิด-19

คุณจะต้องระบุว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างของคุณจากการสัมผัสโควิด-19 ในสถานที่ทำงานของคุณหรือไม่

โควิด-19 สามารถแพร่ระบาดผ่านทาง:

 • ละอองที่ลอยอยู่ในอากาศซึ่งเกิดจากการไอ จาม พูด ตะโกน หรือ ร้องเพลง - ละอองเหล่านี้อาจลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภายในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดี
 • หยดน้ำเมื่อบุคคลที่ติดเชื้อไอ จาม พูด ตะโกน หรือ ร้องเพลง - หยดน้ำเหล่านี้อาจเข้าตา จมูก หรือปากของคุณเมื่อคุณอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลผู้นั้น หรือตกลงบนพื้นผิวสัมผัส
 • การสัมผัสวัตถุหรือพื้นผิวสัมผัส (เช่น ลูกบิดประตู) ที่เปื้อนหยดน้ำเหล่านี้

วิธีการระบุความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

 • ไปที่ coronavirus.vic.gov.au เพื่อตรวจดูคำแนะนำล่าสุดเนื่องจากสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงได้
 • ตรวจทบทวนสถานที่ทำงานและวิธีการทำงานเพื่อระบุวิธีที่โควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้ เช่น เมื่อลูกจ้างหลายคนอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศ ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน หรือแตะต้องพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง
 • พิจารณาดูว่ากิจกรรมในการทำงานส่งผลให้บุคคลอื่น ๆ เช่น ลูกค้าหรือสาธารณชนเสี่ยงต่อโควิด-19 หรือไม่

การควบคุมความเสี่ยงต่อโควิด-19

ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของคุณ คุณจะต้องกำจัดความเสี่ยงนั้นเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างทราบว่าต้องทำอย่างไร

หน้าที่ของคุณในการกำจัดหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสโควิด-19 ที่สามารถทำอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • ลูกจ้างทราบว่าต้องทำอย่างไรหากรู้สึกไม่สบายหรือคิดว่าตัวเองติดเชื้ือ (ดูด้านล่าง)
 • ลูกจ้างที่รู้สึกไม่สบายต้องไม่ไปที่ทำงาน รวมถึงลูกจ้างที่กำลังรอผลการตรวจโควิด-19 (ยกเว้นการตรวจโควิดในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของการตรวจเพื่อเฝ้าระวังในที่ทำงาน) และผู้ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อวิด-19

อาการของโควิด-19 ที่ควรเฝ้าระวังคือ:

 • เป็นไข้
 • หนาวสั่นหรือเหงื่อออก
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • หายใจถี่
 • น้ำมูกไหล
 • สูญเสียการได้กลิ่นหรือรส

บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คัดจมูก คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสียอีกด้วย

หากพนักงานเริ่มมีอาการโควิด-19 ใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด พวกเขาไม่ควรไปทำงาน  แต่พวกเขาควร:

 • กักตัวเองทันที
 • ตรวจโควิด
 • หากมีความจำเป็น โปรดขอคำปรึกษาจากแพทย์ประจำตัวหรือสายด่วนโคโรนาไวรัสของรัฐวิกตอเรียที่หมายเลข 1800 675 398

จดบันทึก

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐบาลวิกตอเรียเกี่ยวกับการเก็บบันทึกบุคคลที่มาเยือนสถานที่ทำงาน

การเว้นระยะห่างทางกาย

 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าลูกจ้างรักษาระยะห่างระหว่างกันและระหว่างผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
 • ปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลวิกตอเรียเรื่องความหนาแน่นต่อขนาดพื้นที่
 • ลดเวลาพบปะแบบซึ่งหน้าให้น้อยที่สุด
 • พิจารณาการทำงานแบบยืดหยุ่น เช่น อนุญาตให้ลูกจ้างทำงานจากบ้าน หรือจัดให้มีการมาทำงานในช่วงเวลาต่างกัน

ระบบหมุนเวียนอากาศ

ทำให้บริเวณพื้นที่ปิดมีปริมาณอากาศบริสุทธิ์ให้มากที่สุด อากาศบริสุทธิ์สามารถเข้ามาทาง:

 • หน้าต่าง ประตู หรือช่องลมที่เปิดทิ้งไว้
 • ระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน หรือเครื่องระบายอากาศที่ตั้งค่าให้ดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายใน

สามารถใช้เครื่องกรองอากาศหากไม่สามารถปรับปรุงการหมุนเวียนอากาศให้ดีขึ้นได้โดยการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณพื้นที่ปิด

การทำความสะอาด

 • เพิ่มการทำความสะอาดตามปกติ
 • ทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งและที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำ เช่น โทรศัพท์ แป้นพิมพ์ ลูกบิดประตู สวิตช์ไฟ และพี้นโต๊ะ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค

สุขอนามัยส่วนตัว

จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือผลิตภัณฑ์ (เช่น เจลล้างมือและสบู่) เพื่อช่วยให้ลูกจ้างรักษาสุขอนามัยที่ดี

ทุกคนในสถานที่ทำงานควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี:

 • ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำ (อย่างน้อย 20 วินาที) หรือถูมือด้วยเจลล้างมือผสมแอลกอฮอล์
 • หากเห็นได้ชัดว่ามือสกปรก โปรดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ
 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ
  • ก่อนรับประทานอาหาร
  • หลังการใช้ห้องสุขา
  • หลังจากการไปยังสถานที่สาธารณะ
  • หลังจากการไอ จาม หรือ สั่งน้ำมูก
 • ปิดจมูกและปากเวลาไอหรือจาม และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วทันที

อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE)

 • จัดหา PPE ที่เหมาะสมเมื่อจำเป็น
 • ให้ข้อมูลและการฝึกอบรมว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ PPE และจะใช้อุปกรณ์นี้อย่างไรให้ปลอดภัย
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงต่อโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน: การสวมหน้ากากในสถานที่ทำงาน

ข้อมูลในภาษาของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ WorkSafe ในภาษาของคุณ โปรดโทรหาบริการแปลและล่าม (TIS National) ที่หมายเลข 131 450