قرارگیری در معرض ویروس کرونا در محل کار

یک هشداریه در مورد احتمال خطرات ناشی از قرارگیری به طور بالقوه در معرض ویروس کرونا (کوید-19) در محل کار.

Shape

تاریخچه

(تاریخ تجدید، 21 می 2020)

انتشار مریضی تنفسی توسط یک ویروس کرونای جدید برای اولین بار در شهر ووهان در ایالت هوبی کشور چین تشخیص شد. World Health Organization (WHO) (سازمان جهانی صحت) انتشار ویروس کرونا (کوید-19) را بتاریخ 11 مارچ 2020 بحیث یک مریضی جهانگیر اعلام نمود. مریضی جهانگیر یک مریضی ایست که به سراسر جهان سرایت می کند.

بتاریخ 16 مارچ 2020 دولت ویکتوریا حالت اضطراری را در ویکتوریا اعلام نمود تا انتشار ویروس کرونا (کوید-19) را به میزان حد اقل آن کاهش دهد.

ویروس کرونا چی است؟

ویروس های کرونا یک خانواده بزرگی از ویروس ها می باشند که می توانند باعث ایجاد مریضی در حیوانات یا انسانها گردند. ویروس کرونا (کوید-19) آخرین نوع کشف شده از خانواده ویروس کرونا است.

یک عفونت ویروس کرونا می تواند باعث ایجاد مریضی های تنفسی خفیف الی شدید گردد.

علایم آن می تواند از مریضی ملایم الی سینه و بغل باشد. اشخاص مبتلا ممکن ناراحتی های ذیل را تجربه نمایند:

 • تب
 • زکام یا عرق
 • سرفه
 • گلو درد
 • نفس کوتاهی
 • آب ریزش بینی
 • از دست دادن حس شامه

در بعضی حالات ممکن است شخص دچار سردرد، خستگی عضلات، بندش بینی، دلبدی، استفراغ و اسهال نیز گردد.

World Health Organization تائید کرده است که اشخاص مبتلا از طریق سرفه یا عطسه زدن عامل عمده انتقال این ویروس می باشند. انتقال توسط اشخاص فاقد علایم این بیماری نیز امکان دارد، مگر بندرت اتفاق می افتد.

کارفرماها ملزم اند که تاحد امکان یک محیط کاری را برای کارگران خویش فراهم و حفظ کنند که مصؤن باشد و خطری را متوجه سلامتی ایشان نسازد. این شامل تشخیص دادن احتمالات خطر برای سلامتی یا امنیت کارگران از اثر قرارگیری ایشان در معرض ویروس کرونا (کوید-19) می شود.

تشخیص دادن احتمالات خطر برای سلامتی

کارفرما ها باید تشخیص دهند که آیا یک احتمال خطر متوجه سلامتی کارگران از اثر قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) در محل کار موجود است یا نه.

تشخیص دادن احتمالات خطر موجوده می تواند شامل نکات ذیل باشد:

 • تعقیب کردن توصیه های اشخاص اهل خبره ضمن تغیر کردن وضعیت ویروس کرونا (کوید-19). بطور مثال: تعقیب کردن توصیه های Department of Health and Human Services (DHHS) (به لینک زیر مراجعه کنید)
 • مرور کردن پالیسی های کنترول عفونت، طرزالعمل ها و روش ها جهت حصول اطمینان از مؤثر بودن و رعایت گردیدن آنها
 • آگاه ساختن و ارائه نمودن آخرین معلومات روز برای کارگران
 • غور کردن در مورد اینکه آیا انجام دادن فعالیت های کاری اشخاص دیگر (مانند مشتریان یا عامه مردم) را در معرض احتمال خطر ابتلای ویروس کرونا (کوید-19) قرار می دهد یا نه
 • صحبت کردن با کارگران ایکه:
  • سفر کرده اند یا قصد مسافرت را دارند
  • با قضایای تائید شده ویروس کرونا (کوید-19) در تماس بوده اند
  • دارای علایم ویروس کرونا (کوید-19) اند

کنترول احتمالات خطر برای سلامتی

در مواردیکه یک احتمال خطر در محل کار تشخیص داده شود، کارفرما ها باید این احتمال خطر را تا حد امکان معقول از بین ببرند و درصورتیکه امکان از بین بردن آن وجود نداشته باشد، باید تا حد امکان آنرا کاهش دهند.

کارفرما ها همچنان مسؤلیت دارند که با کارگران و نمایندگان صحت و امنیت (HSRs) تا حد امکان معقول راجع به موضوعات مربوط به صحت و مصؤنیت که مستقیماً یا به احتمال قوی بالای شان تاثیر تاثیر گزار می باشد، مشورت کنند. این شامل مشورت نمودن راجع به فیصله ها در مورد طرز کنترول احتمالات خطر ناشی از قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) در محل کار می باشد.

نوع تدابیر کنترولی لازم مربوط به احتمالات خطر مربوطه و همچنان موجودیت و مناسب بودن کنترول ها برای هر محل کار می شود. تدابیر کنترولی می توانند شامل نکات ذیل باشند:

 • توصیه کار نمودن کارگر از خانه
 • تنفیذ نمودن حفظ فاصله جسمانی طبق توصیه های ارائه شده توسط مقامات ارشد صحت عامه ویکتوریا
 • فراهم نمودن امکانات و وسایل کافی (مانند مایع ضد عفونی کننده دستها در صورت موجودیت) تا کارمندان بتوانند روش های مؤثر نظافت شخصی را حفظ کنند
 • فراهم نمودن وسایل حفاظتی مناسب بشمول معلومات یا آموزش راجع به ضروری بودن این وسایل و طریقه استفاده مصؤن آنها
 • خودداری از استفاده شریکی تیلفون ها، میز ها، دفاتر یا غیره ابزار و وسایل کاری
 • ترتیب نمودن یک پالیسی کنترول عفونت/ابتلا
 • کنسل کردن تمام سفرهای کاری، مگر اینکه بیحد ضروری باشند
 • خودداری از ملاقات حضوری با استفاده از روش های دیگر صحبت کردن مانند تیلفون یا کانفرانس ویدیویی
 • حصول اطمینان از آگاهی کارگران در مورد اینکه چه زمانی باید از به محل کار نیایند، بخصوص زمانیکه:
  • از سفر خارج از کشور بر می گردند
  • با قضایای تائید شده ویروس کرونا (کوید-19) در تماس شده باشند
  • مبتلا به ویروس کرونا (کوید-19) گردیده باشند
  • احساس مریضی نمایند – ولو که علایم مریضی شان خفیف هم باشد

اگر یک کارگر فکر می کند که تماس نزدیک با یک قضیه تائید شده ویروس کرونا (کوید-19) پیدا کرده است یا علایم ویروس کرونا (کوید-19) در بدنش بروز کند، ولو که خفیف هم باشد، وی نباید به محل کار برود. به عوض آن، وی باید:

 • فوراً خود را قرنطین کند و با داکتر جی پی خود یا با لین معلوماتی ویروس کرونا (کوید-19) به شماره 398 675 1800 تماس بگیرد و معاینه شود
 • به زودترین فرصت ممکنه موضوع را برای کارفرمایش بگوید، طرزالعمل های نافذه محل کارش را پیروی کند، و هرگونه تغیر حالت خود را برای کارفرمایش گزارش دهد (بطور مثال: مثبت تشخیص شدن نتیجه معاینه ویروس کرونا (کوید-19) وی).

مسؤلیت یک کارفرما برای از بین بردن یا کاهش دادن احتمالات خطر ناشی از قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) عبارت از حصول اطمینان تاحد امکان از نکات ذیل می باشد:

 • اگر کارگران احساس مریضی کنند یا شک کنند که مبتلا شده اند باید بدانند که چکار کنند یا برای کی اطلاع دهند، در مطابقت با هدایات ارائه شده توسط DHHS (به لینک زیر مراجعه کنید)
 • هر کارگر مریض نباید به محل کار برود، بشمول کارگرانی که نتیجه معاینه ویروس کرونا (کوید-19) شان مثبت تشخیص شده باشد یا مبتلا به ویروس کرونا (کوید-19) باشند

اگر نتیجه معاینه ویروس کرونا (کوید-19) یک کارگر مثبت تشخیص شود، وی باید بزودترین فرصت ممکنه موضوع را برای کارفرمایش اطلاع دهد مخصوصاً در صورتیکه وی به محل کار رفته باشد.

اگر یک قضیه ابتلای ویروس کرونا (کوید-19) در محل کار تثبت شود، کارفرما باید فوراً در این مورد از DHHS مشورت بخواهد.

تمام کارگران در محل کار باید نظافت شخصی مؤثر ذیل را رعایت کنند:

 • شستن مرتب دستهای تان با صابون و آب (حداقل برای مدت 20 ثانیه) یا یک مایع ضد عفونی کننده دستها (حداقل دارای %60 الکول)
 • در صورت کثیف شدن نمایان دستهای تان، آنرا با صابون و آب بشوئید
 • همیشه دستهای تانرا در موارد ذیل با صابون و آب بشوئید:
  • قبل از غذا خوردن
  • بعد از تشناب رفتن
  • بعد از رفتن به یک محل عامه
  • بعد از سرفه کردن، عطسه زدن یا پاک کردن بینی تان
 • پوشانیدن بینی و دهن تان هنگام سرفه کردن یا عطسه زدن، و دور انداختن فوری دستمال کاغذی استفاده شده
 • حفظ یک فاصله جسمانی حد اقل 1.5 متری بین خود و اشخاص دیگر
 • پاک و ضدعفونی کردن مرتب سطوحی که مرتب به آن دست می زنید (مانند تیلفون ها، دکمه های کمپیوتر/ موبایل، دستگیره دروازه ها، سویچ های برق و سطح میزها)
 • مراجعه کردن نزد یک داکتر در صورت احساس مریضی، و خودداری از رفتن به محل کار و مکان های عامه

کار کردن از مکان های غیر از محل معمول کار تان

مقامات ارشد صحت عامه ویکتوریا هدایت می دهند اگر امکانات کار کردن از خانه موجود باشد باید اینکار را انجام دهید.

آیا اینکه کار کردن از خانه معقول و عملی است مربوط می شود به موضوعاتی مانند خصوصیات محل کار، تسهیلات موجوده برای کارگران جهت کار کردن از خانه و توانایی کارگران مبنی بر انجام دادن وظایف شان بشکل مصؤن از خانه.

هنگام تصمیم گیری راجع به اینکه آیا کارگران از خانه کار کنند یا نه، کارفرما ها باید نکات ذیل را مد نظر گیرند:

 • با کارگران و HSRs مشورت نمایند
 • ملاحظه کنند که آیا کار کردن از یک محل دیگر احتمالات خطر اضافی را ببار می آورد یا نه
 • تعقیب کردن و آگاهی از آخرین معلومات روز راجع به احتمالات خطر ویروس کرونا (کوید-19) و تدابیر مناسب کنترول کردن آن
 • در مورد حالات خاص خودشان مشورت بخواهند، بشمول نظرخواهی از کارگران، سازمانهای کارفرماها و مراجع قانونی

برای بعضی از محل های کار، کار کردن از خانه عملی و معقول نیست (بطور مثال آنهایی که مستقمیاً با مشتریان سرو کار دارند یا وظایفی که ایجاب کار مستقیم با وسایل و ابزار را می نماید). در چنین مورد، شیوه های کنترولی دیگر مانند طرزالعمل های کنترول عفونت و غیره اشکال حفظ فاصله جسمانی بین کارگران باید تنفیذ شود تا احتمالات خطر ابتلا را کاهش دهد.

مسؤلیت های قانونی

کارفرما ها طبق قانون صحت و مصؤنیت شغلی مصوبه سال 2004 (OHS Act) مکلفیت قانونی دارند که تا امکانات معقول و عملی نکات ذیل را رعایت کنند:

 • یک محیط کاری مصؤن و بدون احتمالات خطر را برای صحت (بشمول صحت روانی) کارگران، قراردادی های مستقل فراهم و حفاظت کنند
 • معلومات، هدایات، آموزش یا نظارت هایی را برای کارگران و قراردادی های مستقل خویش فراهم سازند که ایشان را توانمند سازد تا وظایف خود را بشکل مصؤن و بدون احتمالات خطر صحی انجام دهند
 • صحت و مصؤنیت کارگران را نظارت کنند
 • شرایط را در هر محل کاری که تحت مدیریت و کنترول کارفرما است، نظارت کنند
 • معلومات صحی و ایمنی را برای کارگران ارائه دهند، بشمول معلومات ترجمه شده (در صورت مصداق) به زبانهای غیر از انگلیسی
 • اطمینان حاصل نمایند که اشخاص دیگر به غیر از کارگران شان از اثر قبول کردن کار برای کارفرما در معرض احتمالات خطر صحی یا ایمنی قرار نگیرند
 • با کارگران و HSRs (در صورت مصداق) راجع به موضوعات مربوط به صحت یا مصؤنیت که بطور مستقیم یا احتمالی بالای ایشان تاثیر گزار باشد، مشورت نمایند

کارگران نیز تحت قانون صحت و مصؤنیت شغلی (OHS Act) بعضی مسؤلیت ها دارند که باید رعایت کنند:

 • مواظبت معقول را جهت حفظ صحت و مصؤنیت خویش اتخاذ کنند
 • مواظبت معقول را جهت حفظ صحت و مصؤنیت اشخاص دیگری که ممکن از اثر رفتار یا غفلت کارگران در محل کار متاثر شوند، اتخاذ کنند
 • با کارفرمای خویش در مورد هرگونه اعمال ایکه کارفرما در مطابقت با مقتضیات نافذه تحت قانون صحت و مصؤنیت شغلی (OHS Act) اتخاذ می کند، همکاری نمایند.