Tiêu chí để được giới thiệu đến Phòng khám Hệ hô hấp Nghề nghiệp Alfred

Tiêu chí để Worksafe giới thiệu nhân viên trong ngành công nghiệp đá đến buổi hẹn xét nghiệm lần đầu tại Phòng khám Hệ hô hấp Nghề nghiệp Alfred.

Shape

Thông tin cơ bản

AORC tại Alfred sẽ phụ trách buổi hẹn xét nghiệm lần đầu, ngoài ra cũng phụ trách buổi hẹn không xét nghiệm cho nhân viên hội đủ điều kiện trong ngành công nghiệp đá.

Số bệnh nhân đầu tiên được nhắm tới cho buổi hẹn xét nghiệm có thể chia thành ba nhóm, không theo thứ tự cụ thể:

 1. Nhân viên đã đăng ký vào chương trình giám định sức khỏe bệnh phổi silic do Worksafe điều hành, trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 và chưa hoàn tất việc giám định sức khỏe.
 2. Nhân viên chưa từng được giám định sức khỏe bệnh bụi phổi silic trước đây và
  • vẫn đang làm việc trong ngành công nghiệp đá, đòi hỏi cần được theo dõi sức khỏe và
  • đã làm việc trong ngành đá từ 3 tháng trở lên và
  • làm cho doanh nghiệp SME (có số nhân viên tối đa là 30 người)
 3. Nhân viên đã từng được giám định sức khỏe bệnh bụi phổi silic trước đây và được chẩn đoán không mắc bệnh bụi phổi silic hoặc bệnh về hệ hô hấp liên quan đến tinh thể silica (crystalline silica) và
  • vẫn đang làm việc trong ngành công nghiệp đá, đòi hỏi cần được theo dõi liên tục và
  • đã từng làm việc trong ngành công nghiệp đá từ 3 tháng trở lên và
  • làm cho doanh nghiệp SME (có số nhân viên tối đa là 30 người)

Nếu nhân viên đáp ứng tiêu chí 1 thì họ hội đủ điều kiện được giới thiệu đến AORC.

Nếu nhân viên đáp ứng tất cả yêu cầu của tiêu chí 2 thì họ hội đủ điều kiện được giới thiệu đến AORC.

Nếu nhân viên đáp ứng tất cả yêu cầu của tiêu chí 3 thì họ hội đủ điều kiện được giới thiệu đến AORC.

Tiêu chí để WorkSafe hoặc AORC giới thiệu nhân viên đi tái giám định sức khỏe

Nhân viên đã được AORC giám định sức khỏe bệnh phổi silic lần đầu và sau khi giám định lâm sàng, AORC đã yêu cầu nhân viên đó cần được AORC tái giám định sức khỏe vì có những biểu hiện bất thường cần xem xét kỹ lưỡng thêm, mà kết quả chẩn đoán không xác định mắc bệnh liên quan đến việc làm.

Tiêu chí để được giới thiệu đến AORC cho buổi hẹn không xét nghiệm

 1. Nhân viên đã từng làm và nhân viên hiện đang làm trong ngành công nghiệp đá tại Victoria bị chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi silic hoặc bệnh hệ hô hấp khác liên quan đến tinh thể silica.
 2. Nhân viên đã được AORC giám định bệnh bụi phổi silic lần đầu và bị chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi silic hoặc bệnh hệ hô hấp khác liên quan đến tinh thể silica.

AORC phụ trách xét nghiệm lần đầu miễn phí cho nhân viên hội đủ điều kiện trong ngành công nghiệp đá tại Victoria. Sau khi kết thúc xét nghiệm lần đầu, AORC sẽ đề nghị khi nào nên tái giám định và việc tái giám định sẽ được thực hiện tại AORC hoặc do một bác sĩ khác thực hiện.

AORC NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQs)

Những thay đổi trong quy trình giám định sức khỏe là gì?

 • Nhân viên trong ngành công nghiệp đá sẽ tiếp tục được giám định sức khỏe bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp miễn phí với tiêu chuẩn cao nhất có thể được.
 • Phòng khám sẽ cung cấp phương pháp tập trung, toàn diện và đa ngành để chẩn đoán và kiềm chế những bệnh hệ hô hấp nghề nghiệp, bao gồm bệnh bụi phổi silic. Điều quan trọng là cuối cùng, khi rời phòng khám, nhân viên sẽ có kết quả sức khỏe và bản kế hoạch kiềm chế bệnh, xóa tan hầu hết căng thẳng liên quan đến việc chờ đợi kết quả chẩn đoán.
 • Việc hoạt động của phòng khám như khám toàn diện trong 1 ngày sẽ giảm được số giờ nhân viên vắng mặt nơi chỗ làm, giảm tối đa các cuộc hẹn và nhanh chóng nhận được kết quả và bản kế hoạch kiểm soát bệnh tỉ mỉ.

Tôi liên lạc với ai để bắt đầu việc giám định sức khỏe?

Nhân viên trong ngành công nghiệp đá có thể hội đủ điều kiện được giám định sức khỏe tại phòng khám sẽ cần gọi điện thoại cho Nhân viên Tư vấn về Silica của WorkSafe (WorkSafe's Silica Advisors) qua số 1800 136 089 (chọn số 1 rồi số 3) để xin giấy giới thiệu.

Tôi không phải là thợ đá liệu tôi có hội đủ điều kiện không?

Trong giai đoạn này, việc giám định sức khỏe miễn phí chỉ dành cho nhân viên trong ngành công nghiệp đá, quý vị có thể xem tiêu chí hội đủ điều kiện ở trên.

Tuy nhiên, nếu quý vị có tiếp xúc với tinh thể silica ở chỗ làm và điều kiện làm việc dễ ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe quý vị, một cách hợp lý, thì người chủ/hãng có nghĩa vụ trả chi phí và sắp xếp cho quý vị được theo dõi sức khỏe. Việc theo dõi sức khỏe nên được bác sĩ sức khỏe nghề nghiệp thực hiện, bác sĩ này là hội viên của Hiệp hội Ngành Y về Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Úc Á (Australasian Faculty of Occupational and Environmental Medicine, AFOEM), chuyên môn về hệ hô hấp và theo dõi sức khỏe tiếp xúc với silica. Danh sách các bác sĩ có thể tìm thấy tại trang mạng racp.edu.au của Học viện Bác sĩ Úc Á (Royal Australasian College of Physicians). Người chủ/hãng nên nói chuyện với bác sĩ sức khỏe nghề nghiệp nhằm bảo đảm họ có kinh nghiệm về bệnh bụi phổi silic và những bệnh bụi phổi silic khác.

Tôi đã giám định sức khỏe được 1 năm và cần giám định lại thì phải qua quy trình nào?

Tất cả các cuộc giám định sức khỏe bệnh bụi phổi silic hiện nay sẽ được thực hiện qua AORC, nếu hội đủ điều kiện. Để làm hẹn và xác định tiêu chí hội đủ điều kiện, quý vị hãy gọi điện thoại cho WorkSafe's Silica Advisors qua số 1800 136 089 (chọn số 1 rồi số 3) để xin giấy giới thiệu.

Tôi có thể được xét nghiệm lần đầu miễn phí tại AORC trên một lần không?

AORC phụ trách xét nghiệm lần đầu miễn phí cho nhân viên hội đủ điều kiện trong ngành công nghiệp đá tại Victoria. Vào cuối buổi xét nghiệm lần đầu,
AORC sẽ đề nghị khi nào nên tái giám định và việc tái giám định sẽ được thực hiện tại AORC hoặc do một bác sĩ khác thực hiện.

Tôi có thể liên lạc với ai khi có thắc mắc về chương trình giám định sức khỏe?

Hãy gọi điện thoại cho WorkSafe's Silica Advisors qua số 1800 136 089 (chọn số 1 rồi chọn số 3).

Tôi đã bắt đầu chương trình giám định sức khỏe với Worksafe thì ai sẽ tiếp tục phụ trách chăm sóc tôi?

Nếu quý vị đã đăng ký chương trình giám định sức khỏe của WorkSafe và chưa hoàn tất hết việc giám định sức khỏe lần đầu trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 thì quý vị hội đủ điều kiện để hoàn tất việc giám định sức khỏe miễn phí tại AORC. Để có giấy giới thiệu, xin vui lòng liên lạc với WorkSafe's Silica Advisors qua số 1800 136 089 (chọn số 1 rồi chọn số 3).

Nếu tôi đã đăng ký vào chương trình giám định sức khỏe của WorkSafe nhưng chưa đặt buổi hẹn đầu tiên

Nếu quý vị đã đăng ký vào chương trình giám định sức khỏe của WorkSafe và chưa đặt buổi hẹn giám định sức khỏe đầu tiên với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, thì quý vị hội đủ điều kiện để hoàn tất việc giám định sức khỏe miễn phí tại AORC. Để được giám định quý vị cần có giấy giới thiệu, xin vui lòng liên lạc với WorkSafe's Silica Advisors qua số 1800 136 089 (chọn số 1 rồi chọn số 3).

Tôi đã hoàn tất hết việc giám định sức khỏe lần đầu với chương trình giám định sức khỏe của Worksafe và tôi cần gặp bác sĩ hệ hô hấp lần thứ nhì trong vòng 6 tháng, ai sẽ tiếp tục phụ trách chăm sóc tôi?

Quý vị sẽ tiếp tục đến buổi hẹn tái khám với bác sĩ hệ hô hấp được tài trợ qua chương trình giám định sức khỏe của Worksafe cùng với (các) xét nghiệm do bác sĩ hệ hô hấp giới thiệu quý vị đi làm.