Lệnh cấm đá nhân tạo

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các công việc liên quan đến sản xuất, cung cấp, gia công hay lắp đặt mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo sẽ bị cấm.

Shape

Điều này có ý nghĩa như thế nào tại bang Victoria?

Victoria sẽ không có giai đoạn chuyển tiếp với lệnh cấm này. Điều này có nghĩa là sau ngày 1 tháng 7 năm 2024, bạn sẽ không thể làm việc với mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo, ngay cả khi bạn đã ký hợp đồng trước ngày đó. Việc sửa chữa, cải tạo nhỏ, tháo dỡ và vứt bỏ các mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo được lắp đặt trước khi có lệnh cấm vẫn sẽ được phép. Công việc này sẽ phải tuân theo các yêu cầu hiện có về kiểm soát đá nhân tạo.

Chính phủ Victoria có ý định tăng cường các quy định về silica tinh thể có nguy cơ cao, để áp dụng cho nhiều sản phẩm và quy trình chứa silica tinh thể. Sẽ sớm có thêm thông tin chi tiết.

Từ giờ đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, bạn sẽ vẫn phải tuân thủ các luật hiện hành về Sức khỏe và An toàn Lao động (Occupational Health and Safety - OHS) của tiểu bang Victoria liên quan đến việc tiếp xúc với bụi silica tinh thể hoặc làm việc với đá nhân tạo.

Điều này có nghĩa là bắt buộc phải có giấy phép về đá nhân tạo để làm việc với đá nhân tạo trước ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Nếu có câu hỏi, hãy gửi email tới [email protected]