ข้อมูล การสอน การฝึกอบรม และการกำกับดูแลในอุตสาหกรรมทางเพศ

คำแนะนำนี้มีไว้สำหรับนายจ้างในอุตสาหกรรมทางเพศ โดยอธิบายถึงหน้าที่ในการให้ข้อมูล การสอน การฝึกอบรม และการกำกับดูแล คำแนะนำนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง และผู้รับเหมาอิสระ

Shape

ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของคุณ

พระราชบัญญัติอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ค.ศ. 2004 เป็นกฎหมายที่จะช่วยให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย เป็นที่รู้จักกันในนามพระราชบัญญัติ OHS พระราชบัญญัติ OHS กำหนดความรับผิดชอบให้กับบุคคลต่างๆ รวมถึง:

 • นายจ้าง
 • บุคคลที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงาน
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
 • ลูกจ้าง

คุณจะมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ OHS ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และความรับผิดชอบในสถานที่ทำงานของคุณ อ่านคำแนะนำของ WorkSafe ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของงานบริการทางเพศ

หน้าที่ให้ข้อมูล การสอน การฝึกอบรม และการกำกับดูแล

พระราชบัญญัติ OHS กำหนดหน้าที่ด้านสุขภาพ และความปลอดภัยให้กับนายจ้าง และคนอื่นๆ หน้าที่หนึ่งคือ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกจ้าง

 • ข้อมูล
 • คำแนะนำ
 • การฝึกอบรม
 • การกำกับดูแล

ในฐานะนายจ้าง คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดเมื่อปฏิบัติหน้าที่นี้ คุณต้องจัดเตรียมสิ่งที่ 'จำเป็น' เพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างปลอดภัย และไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติ OHS ลูกจ้างของคุณสามารถรวมถึง:

 • ผู้รับเหมาอิสระที่คุณจ้าง
 • ลูกจ้างของผู้รับเหมาอิสระ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

ระดับของข้อมูล การสอน การฝึกอบรม และการกำกับดูแลที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับประเภทของอันตรายในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับว่าลูกจ้างทราบเกี่ยวกับความเสี่ยง และวิธีควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

ข้อมูล การสอน และการฝึกอบรมต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกจ้างด้วย ตัวอย่างเช่น ทักษะหรือประสบการณ์ ความพิการ ภาษา การอ่านออกเขียนได้ และอายุ

การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่จำเป็น

คุณต้องจัดให้มีการกำกับดูแลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลเพื่อให้ทำงานอย่างปลอดภัย นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับลูกจ้างที่มีความเสี่ยง ลูกจ้างที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ให้บริการทางเพศที่:

 • ใหม่
 • ไม่มีประสบการณ์
 • อ่อนวัย
 • มาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน

ขอย้ำอีกครั้งว่า การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้คุณทราบว่า จำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลอะไรบ้าง

การปฐมนิเทศลูกจ้างใหม่ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานด้วย รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล คำแนะนำ การฝึกอบรม และการกำกับดูแลที่มีให้ ต้องแน่ใจว่า มีโอกาสที่จะถามคำถาม รวมถึงหลังช่วงปฐมนิเทศด้วย

ตัวอย่างสิ่งที่ควรรวม

ข้อมูล คำแนะนำ และการฝึกอบรมที่คุณให้ควรประกอบด้วย เช่น:

 • นโยบาย และขั้นตอนการทำงานสำหรับสถานที่ทำงานของคุณ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน รวมถึงทางออกฉุกเฉิน อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติในสถานที่ทำงาน
 • กระบวนการจัดการกับความเสี่ยง
 • กลุ่มเฉพาะที่ตั้งขึ้นหรือที่เรียกว่า DWG
 • ตัวแทนด้านสุขภาพ และความปลอดภัยหรือที่เรียกว่า HSR
 • วิธีจัดการกับเหตุฉุกเฉินในสถานที่ทำงาน รวมถึงลูกค้าหรือลูกจ้างที่มีความรุนแรงหรือก้าวร้าว
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุการล่วงละเมิดทางเพศ และทางร่างกาย และวิธีการรายงาน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์จากผู้ให้บริการทางเพศ รวมถึงวิธีการระบุ และรายงานข้อมูลดังกล่าว
 • กระบวนการที่ใช้เพื่อจัดการกับลูกค้าที่ปฏิเสธที่จะชำระเงินหรือปฏิบัติตามบริการที่ตกลงกันไว้
 • ขั้นตอนการอพยพฉุกเฉิน
 • อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน รวมถึงวิธีการระบุ วิธีประเมิน และควบคุมความเสี่ยง
 • การทำงานทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • วิธีจัดการกับการสัมผัสเลือด และสารจากร่างกาย
 • ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • วิธีป้องกันการทำสิ่งต่างๆ ด้วยมือที่เป็นอันตราย
 • เทคนิคการนวดที่ปลอดภัย
 • วิธีการให้บริการแบบพันธนาการ การลงโทษ ซาดิสม์ และมาโซคิสต์ (BDSM) อย่างปลอดภัย
 • วิธีใช้ ทำความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์
 • วิธีรายงานปัญหาหรือปัญหาการบำรุงรักษา และต้องรายงานต่อใคร
 • ขั้นตอนที่ใช้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการทางเพศ
 • ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างถูกสะกดรอยตาม และถูกคุกคาม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการบีบบังคับของลูกค้า

นี่ไม่ใช่รายการที่ครบถ้วน สิ่งที่คุณจัดเตรียมให้จะขึ้นอยู่กับอันตรายในสถานที่ทำงานของคุณ

คุณอาจว่าจ้างลูกจ้างเพื่อให้ข้อมูล คำแนะนำ การฝึกอบรม และการกำกับดูแล ในกรณีนี้ ต้องแน่ใจว่าคนเหล่านั้นมีทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาคุ้นเคยกับนโยบาย และกระบวนการของธุรกิจด้วย

ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ทบทวนคำแนะนำ และโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณเป็นประจำ ตรวจสอบด้วยเมื่อ:

 • มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหรืออุปกรณ์
 • มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
 • มีการนำมาตรการควบคุมใหม่มาใช้
 • HSR ร้องขอให้มีการตรวจสอบ
 • มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปัญหาอื่นใดที่ส่งผลต่อวิธีการทำงาน

เก็บบันทึกการปฐมนิเทศลูกจ้าง และการฝึกอบรม จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 12 เดือน

ติดต่อ WorkSafe

WorkSafe อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และสิทธิในสถานที่ทำงานของคุณ

โทรติดต่อผู้ให้คำแนะนำ WorkSafe ได้ที่หมายเลข 1800 136 089 หรือติดต่อ WorkSafe ทางออนไลน์

หน้าที่เกี่ยวข้อง