Những khoản thanh toán tạm thời

hỗ trợ dành cho người bị thương tổn tâm thần

Shape

Chúng tôi đã cải tiến việc hỗ trợ cho những người bị thương tổn tâm thần

Công nhân nộp hồ sơ khai xin bồi thường vì bị thương tổn tâm thần nay có thể được điều trị và hỗ trợ sớm sủa đúng lúc họ cần giúp đỡ nhất.

Những khoản thanh toán tạm thời sẽ giúp đỡ thế nào?

Những khoản thanh toán tạm thời nhằm mục đích hỗ trợ để có được hành trình tích cực trở lại làm việc, bất kể hồ sơ khai xin bồi thường có kết quả ra sao đi nữa. Tạo điều kiện cho công nhân bị thương tổn về tâm thần có được sự hỗ trợ thích đáng, mau chóng và dễ dàng, là chuyện quan trọng để sớm đưa họ trở lại tình trạng sức khoẻ tâm thần tốt.

Việc điều trị sớm một thương tổn về tâm thần giúp công nhân có cơ hội tốt hơn để hoàn toàn hồi phục và ngăn chặn thương tích ấy trở nên tồi tệ hơn.

Những khoản thanh toán tạm thời: hỗ trợ dành cho người bị thương tổn tâm thần (Vietnamese)