Превремени приступ средствима на рачуну приватног пензијског фонда

Постоје одређене ситуације када пре времена можете приступити средствима која имате на рачуну приватног пензијског фонда (супер фонда).

Shape
 
Published: 27 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 72.17 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

Шта садржи

Информације за раднике