Υποβολή αίτησης για κρατικά επιδόματα ή υπηρεσίες

Το Centrelink διαθέτει μια σειρά από διαφορετικές υπηρεσίες και επιδόματα στα οποίες ενδέχεται να μπορείτε να έχετε πρόσβαση μετά τη λήξη του δικαιώματος του εβδομαδιαίου μισθού σας.

Shape
 
Published: 26 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 91.22 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

Τι περιέχει

Πληροφορίες για εργαζομένους