Υποστήριξη με κοινοτικές υπηρεσίες

Υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες μέσα στην κοινότητα, που μπορούν να σας υποστηρίξουν με χρηματοδοτήσεις, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη και εκπτώσεις στις συγκοινωνίες.

Shape

Τι περιέχει

Πληροφορίες για εργαζομένους.