Υποστήριξη με κοινοτικές υπηρεσίες

Υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες μέσα στην κοινότητα, που μπορούν να σας υποστηρίξουν με χρηματοδοτήσεις, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη και εκπτώσεις στις συγκοινωνίες.

Shape
 
Published: 26 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 68.24 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

Τι περιέχει

Πληροφορίες για εργαζομένους.