Поддршка од служби во заедницата

Во заедницата постојат бесплатни услуги кои можат да ве поддржат со финансии, сместување, здравствена грижа и попусти за превоз.

Shape
 
Published: 26 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 74.19 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

Што содржи

Информации за вработените.