Ψυχοκοινωνικό ενημερωτικό φυλλάδιο εργαζομένων: Βία που σχετίζεται με την εργασία

Αυτή η καθοδήγηση παρέχει στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικά με τη βία που σχετίζεται με την εργασία, τα καθήκοντά τους και τι πρέπει να κάνουν εάν υποστούν ένα περιστατικό βίας που σχετίζεται με την εργασία.

Shape

Τι περιέχει

Η βία που σχετίζεται με την εργασία περιλαμβάνει περιστατικά κατά τα οποία ένα άτομο δέχεται κακοποίηση, απειλές ή επίθεση σε περιστάσεις που σχετίζονται με την εργασία του. Η βία που σχετίζεται με την εργασία μπορεί να προέρχεται από συναδέλφους, πελάτες, ασθενείς, εργολάβους, άτομα υπό κράτηση και μέλη του κοινού.

Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο εντοπίζει κινδύνους που μπορούν να αυξήσουν τη βία που σχετίζεται με την εργασία και βοηθά τους εργαζομένους να λάβουν υπ' όψη την υγεία και την ασφάλεια του εαυτού τους και των άλλων στον χώρο εργασίας.