Çalışan psikososyal bilgi formu: İşle ilgili şiddet

Bu kılavuzda, çalışanlara işle ilgili şiddet, görevleri ve işle ilgili şiddet olayı yaşamaları durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verilmiştir.

Shape

İçeriği

İşle ilgili şiddet, bir kişinin işiyle ilgili koşullar altında istismar edildiği, tehdit edildiği veya saldırıya uğradığı olayları içerir. İşle ilgili şiddet iş arkadaşları, müşteriler, hastalar, yükleniciler, gözaltındaki kişiler ve halk tarafından uygulanabilir.

Bu bilgi formunda işle ilgili şiddeti artırabilecek tehlikeler tanımlanmış ve çalışanların iş yerinde kendilerinin ve başkalarının sağlık ve güvenliklerini dikkate almalarına yardımcı olunmuştur.