Tờ thông tin về nguy cơ tâm lý xã hội: Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm quấy rối tình dục

Shape

Hướng dẫn này cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động về bổn phận của họ trong việc xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy và rủi ro về bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính.