ព័ត៌មានសម្រាប់បុគ្គលិករងរបួស ៖ ការស្វែងសុំជំនួយសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក

តារាងនេះបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកដើម្បីទទួលបានជំនួយត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើការងារអ្នកបាន ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក។.

Shape

ឯកសារ​នេះ​មានព័ត៌មាន​អ្វី​ខ្លះ

ពលរដ្ឋ​ជិត 50% ដែល​មាន​បញ្ហា​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ទទួល​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ជំនាញ​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​របួស​​ផ្លូវ​ចិត្ត ចូរ​ស្វែង​រក​ជំនួយ​​ត្រឹម​ត្រូវ​ឲ្យ​បានលឿន។ ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ​នឹង​លើក​កម្ពស់​នូវ​សុខុមាល​ភាព និង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ឆាប់​ជា​សះ​ស្បើយ​។​ ឯកសារនេះ​ពន្យល់ប្រាប់អ្នក​ពីរបៀប​ដែលអ្នកអាច​ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងរកជំនួយ​ពីសេវាកម្ម​ដែលមានរៀបរាប់​ដូចតទៅនេះ នៅគ្រា​ដែលការទាមទារសំណងពី WorkSafe របស់អ្នក​​ឋិតនៅក្នុងការត្រួត​ពិនិត្យ។

  • រៀបចំ​ផែន​ការ​ព្យា​បាល​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ​ប្រចាំ​គ្រួសារ​របស់​អ្នក
  • ពិគ្រោះ​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ​ផ្នែក​ចិត្ត​សាស្ត្រ
  • ចូល​រួម​ជាមួយ​កម្មវិធី​តាម​អន​ឡាញ​ផ្សេងៗ​តាមរយៈការ​ព្យា​បាល​តាម​អន​ឡាញ (e-therapy)
  • ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ជំនួយ​ដល់​​​និយោជិត​​របស់អ្នក​ (EAP) ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​តាម​ខ្សែ​ទូរស័ព្ទ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ស្នើសុំខិត្តប័ណ្ណ​​ព័ត៌មាន​​​នេះ​ដោយ​មិន​អស់ប្រាក់​ សូម​ផ្ញើ​សារ​អេឡិច​ត្រូនិក ទៅ [email protected]