Thông tin dành cho công nhân bị thương: Tìm sự giúp đỡ cho sức khỏe tâm thần của quý vị

Tìm được sự giúp đỡ thích đáng và sớm sủa cho một vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể gia tăng tình trạng an sinh và thúc đẩy sự phục hồi đến nhanh hơn.

Shape

Nội dung

Gần 50% những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần đều tìm sự giúp đỡ của một chuyên viên y tế. Nếu quý vị là một công nhân bị thương, nên sớm tìm sự giúp đỡ thích đáng. Điều đó sẽ gia tăng tình trạng an sinh của quý vị và thúc đẩy sự phục hồi đến nhanh hơn. Tài liệu này trình bày cách thức quý vị có thể khởi sự tìm sự giúp đỡ từ những dịch vụ sau đây trong khi hồ sơ khai xin bồi thường qua WorkSafe của quý vị được duyệt xét:

  • lập kế hoạch điều trị với Bác sĩ đa khoa (GP) của quý vị
  • nói chuyện với chuyên gia tâm lý của quý vị
  • nối kết với những chương trình trực tuyến (trên mạng) qua phương thức trị liệu trực tuyến (e-therapy)
  • sử dụng chương trình hỗ trợ nhân viên (EAP) của mình để dùng dịch vụ tư vấn qua điện thoại

Nếu muốn nhận được ấn bản miễn phí của những thông tin này, xin gửi điện thư – email – về  [email protected]