Υπηρεσία Αναζήτησης Εργασίας

Ο οργανισμός WorkSafe παρέχει υπηρεσίες που σας βοηθούν να βρείτε ασφαλή και συνεχή εργασία με έναν νέο εργοδότη, όταν δεν μπορείτε να επιστρέψετε σε βιώσιμη εργασία με τον εργοδότη που είχατε πριν τραυματιστείτε.

Shape

Τι περιέχει

Πληροφορίες για εργαζομένους.