Служба за барање работа (Job Seeking Service)

WorkSafe обезбедува услуги кои ќе ви помогнат да најдете безбедна и континуирана работа кај нов работодавач кога не сте во можност да се вратите на одржлива работа кај вашиот работодавач од пред повредата.

Shape
 
Published: 26 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 78.81 kB
 
Length: 3 pages
 
Reading level: Medium

Што содржи

Информации за вработените.