Служба за барање работа (Job Seeking Service)

WorkSafe обезбедува услуги кои ќе ви помогнат да најдете безбедна и континуирана работа кај нов работодавач кога не сте во можност да се вратите на одржлива работа кај вашиот работодавач од пред повредата.

Shape

Што содржи

Информации за вработените.