Dịch vụ Tìm Việc làm

WorkSafe cung cấp các dịch vụ nhằm giúp quý vị tìm được công việc an toàn và lâu dài với người chủ/hãng mới khi không thể trở lại làm công việc lâu dài với người chủ/hãng trước khi bị thương tật.

Shape

Nó chứa những gì

Thông tin dành cho nhân viên bị thương tật.

Dịch vụ Tìm Việc làm (Job Seeking Service, viết tắt là JSS) là dịch vụ giúp tìm việc làm dành cho nhân viên sẵn sàng bắt đầu công việc mới và giúp cho họ có những kỹ năng và năng lực cần thiết để tự tìm việc làm