Cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh ở trang trại

Theo luật hiện hành về vấn đề sức khỏe và an toàn trong nghề nghiệp thì chuyện ngộ sát nơi làm việc là một hình tội. Đây là những lời khuyên tổng quát để bảo đảm trang trại của quý vị là nơi làm việc an toàn và lành mạnh.

Shape

Bối cảnh

Theo luật hiện hành về vấn đề sức khỏe và an toàn trong nghề nghiệp thì chuyện ngộ sát nơi làm việc là một hình tội.

Luật mới không tạo thêm trách nhiệm, mà chỉ đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn.

Chủ nhân, quản lý và giám đốc các trang trại phải bảo đảm nơi làm việc phải an toàn và lành mạnh – nếu có người chết ở trang trại mình, quý vị có thể bị truy tố theo luật hiện hành.

Cách thức đưa đến tử vong ở nơi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thông thường nhất liên quan đến các loại máy kéo, kế tiếp là mô tô 4-bánh và nông súc.

Dù quý vị và nhân công của mình làm bất cứ việc gì ở trang trại, luôn luôn nghĩ đến vấn đề an toàn trước hết. Suy tính xem chuyện bất trắc gì có thể xảy ra và cách thức để ngăn chặn không cho điều đó xảy ra, bàn bạc với nhân công của mình và thực sự hành động để bảo đảm rằng mình cung cấp cho họ một nơi làm việc an toàn.