Sơ đồ về những khoản thanh toán tạm thời dành cho công nhân: Cách tiếp cận từng bước để tìm được hỗ trợ hữu hiệu hơn cho những thương tổn về tâm thần

Shape

Nội dung

Những khoản thanh toán tạm thời nhằm mục đích cải thiện sự hỗ trợ dành cho người bị thương tổn tâm thần bằng cách cung cấp sự điều trị mau chóng hơn để hỗ trợ việc phục hồi và trở lại làm việc của quý vị.  Tài liệu này giúp quý vị hiểu những bước phải qua để nhận được những khoản thanh toán tạm thời.

Nếu muốn nhận được ấn bản miễn phí của những thông tin này, xin gửi điện thư – email – về  [email protected]