Psikososyal tehlike bilgi formu: İşle ilgili şiddet

Bu kılavuzda, işverenlere işle ilgili şiddetle ilişkili tehlikeleri ve riskleri belirleme, değerlendirme ve kontrol etme görevleri hakkında bilgi sağlanmıştır. İşle ilgili şiddet olaylarının önlenmesi ve bunlara müdahale edilmesi konusunda da bilgi sağlanmıştır.

Shape

İçeriği

  • İşle ilgili şiddet nedir?
  • İşle ilgili şiddete yol açan tipik tehlikeler
  • Risk yönetimi süreci
  • Başarılı bir risk yönetimi sürecinin sağlanması
  • İşle ilgili şiddete müdahale etme