سوالات متداول دوره دوم استحقاق

شما تا بحال 52 هفته پرداخت هفتگی دریافت کرده‌اید و می‌خواهیم به شما اطلاع دهیم که در آینده از مطالبه جبران خسارت کارگران خود، چه انتظاری داشته باشید.

Shape

شامل چه چیزی است؟

اطلاعات برای کارگران