Συχνές ερωτήσεις για τη δεύτερη περίοδο δικαιώματος

Έχετε λάβει πλέον εβδομαδιαίες πληρωμές για 52 εβδομάδες και θέλουμε να σας ενημερώσουμε τι να περιμένετε στο μέλλον από την αξίωση αποζημίωσης εργαζομένων που έχετε υποβάλει.

Shape

Τι περιέχει

Πληροφορίες για εργαζομένους.