Một vài biện pháp để giảm nguy cơ tử vong khi tách, lùa nông súc

Bị nông súc đè bẹp hay dày đạp là nguyên nhân cao thứ nhì trong số trường hợp tử vong ở trang trại. Hãy đọc để biết những gì mình cần đề phòng và những lời khuyên về an toàn khi làm việc với nông súc.

Shape

Bối cảnh

Theo luật hiện hành về vấn đề sức khỏe và an toàn trong nghề nghiệp thì chuyện ngộ sát nơi làm việc là một hình tội.  

Luật mới không tạo thêm trách nhiệm, mà chỉ đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn. Nếu quý vị đã và đang tiếp tục tuân thủ những bổn phận của mình về tình trạng sức khỏe và an toàn nơi làm việc, thì quý vị đang hành xử đúng đắn. Nếu quý vị không tuân thủ, và không cân nhắc về rủi ro nơi làm việc thì hậu quả sẽ có thể trầm trọng hơn nhiều.

Bị nông súc đè bẹp hay dày đạp là nguyên nhân cao thứ nhì trong số trường hợp tử vong ở trang trại.

Ba trường hợp nguy hiểm nhất tại bãi thả nông súc gồm:

  • Lùa nông súc vào khung: Nông súc di chuyển qua cửa khung lùa.
  • Đưa nông súc lên xe: Nông súc đi theo thang lên xe tải
  • Tương tác với nông súc tại khung tách nông súc: Lùa nông súc qua cửa khung.

Làm việc với nông súc không phải là mối nguy duy nhất ở trang trại. Dù quý vị và nhân công của mình làm bất cứ việc gì ở trang trại, luôn luôn nghĩ đến vấn đề an toàn trước hết. Suy tính xem chuyện bất trắc gì có thể xảy ra và cách thức để ngăn chặn không cho điều đó xảy ra, bàn bạc với nhân công của mình và thực sự hành động để bảo đảm rằng mình cung cấp cho họ một nơi làm việc an toàn.