Càng sớm càng tốt

Hướng dẫn để bắt đầu cuộc trò chuyện về việc trở lại làm việc.

Shape

Nội dung

Liên lạc với nhân viên sớm hơn có thể giúp họ quay lại làm việc dễ dàng hơn.

Tài liệu này bao gồm thông tin về:

  • những gợi ý để bắt đầu cuộc trò chuyện
  • lời khuyên và mẹo cho cuộc trò chuyện
  • những lợi ích của việc tích cực trong quá trình hồi phục