Càng sớm càng tốt

Hướng dẫn để bắt đầu cuộc trò chuyện về việc trở lại làm việc.

Shape
 
Published: 04 Nov 2022
 
File type: PDF
 
File size: 1.15 MB
 
Length: 7 pages
 
Reading level: Medium

Nội dung

Liên lạc với nhân viên sớm hơn có thể giúp họ quay lại làm việc dễ dàng hơn.

Tài liệu này bao gồm thông tin về:

  • những gợi ý để bắt đầu cuộc trò chuyện
  • lời khuyên và mẹo cho cuộc trò chuyện
  • những lợi ích của việc tích cực trong quá trình hồi phục