Nofo maluˊ: Pepa-fakamatala ki he kau ngāue fakafa‘ahita‘uˊ

Shape

Ko e me‘a ‘oku ‘i aiˊ

‘Oku mahu‘inga ‘a ho‘o mo’ui leleiˊ pea mo ho‘o maluˊ he lolotonga ‘a ho‘o ngāueˊ. ‘E tokoni ‘a e pepa-fakamatalaˊ ni ke mahino kiate koe ha ni’ihi ‘o e ‘ū fakatu‘utāmaki ‘e ala hoko he lolotonga ‘a ho’o ngāue ‘i ha faamaˊ. ‘Oku kau ‘i heni:

  • e ngāue mo e ‘ū me’aleleˊ pea mo e ‘ū misiniˊ
  • hiki mo ‘unuaki ha ‘ū me‘a mamafaˊ
  • ko e hā ‘a e me‘a ke fai ‘o kapau ‘oku ke laveaˊ