O mea e mata’itūina: Fa’amatalaga tāua mo tagata faigaluega fa’avaitaimi

Shape
 
Published: 07 Mar 2022
 
File type: PDF
 
File size: 796.04 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Easy

O mea o lo’o iai

E tāua lou soifua maloloina ma lou saogalemu a’o iai i le galuega. O lenei pepa o fa’amatalaga tāua o le ‘a fesoasoani ‘e te malamalama ai i ou aiā tatau ma matāfaioi a’o iai i le galuega. E aofia ai:

  • ni tulaga e ono maua pe ‘a galue i fa’atoaga i Vitoria
  • ou aiā tatau ma matāfaioi
  • lipotiina o mataupu tau i le saogalemu