Danh sách kiểm tra để xác định các dấu hiệu cảnh báo sớm

Danh sách kiểm tra giúp xác định các dấu hiệu cảnh báo sớm về tình trạng sức khỏe tinh thần suy kém ở nơi làm việc.

Shape

Nội dung của trang

Danh sách kiểm tra giúp xác định các dấu hiệu cảnh báo sớm tại nơi làm việc để bạn có thể đối phó với các nguy cơ bằng việc thực hiện các hành động phòng ngừa.