Kau ngāue fakafa‘ahaita‘uˊ

Fakamatala ki he mo‘ui lelei mo e malu ki he kau ngāue fakafa‘ahita‘uˊ.

Shape

Fakamatala

Ko e ututa‘uˊ ko e taha ia ‘o e ‘ū taimi femo‘uekina taha ‘i he ngaahi faamaˊ. ‘Oku mahu‘inga ke mahino ki he kau ngāue fakafa‘ahita‘u ‘enau ‘ū totonuˊ mo honau ‘ū fatongia lolotonga ‘enau ngāueˊ, pea mo e founga ke nau malu ai lolotonga ‘enau ngāue ‘i Vikatoliaˊ.

Pepa-fakamatala

Pousitā