Pembunuhan di tempat kerja

Maklumat untuk majikan dan penyelia tugas lain tentang kesalahan baru berkenaan pembunuhan di tempat kerja

Shape

Latar belakang

Satu kesalahan jenayah baru berkenaan pembunuhan di tempat kerja telah dimasukkan ke dalam undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Kesalahan ini dikenakan ke atas tingkah laku cuai oleh majikan atau penyelia tugasan lain seperti yang digariskan di bawah, atau seorang pegawai sesuatu organisasi, yang melanggar tugas tertentu di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2004 (OHS Act) dan menyebabkan kematian orang lain yang sedang bertugas.

Peruntukan pembunuhan di tempat kerja tidak akan beroperasi secara retrospektif. Ini bermakna hanya kematian yang berlaku selepas 1 Julai 2020 akan dipertimbangkan.

Undang-undang baru ini bertujuan untuk mencegah kematian di tempat kerja, memberikan pencegahan yang lebih kuat bagi pemegang tugas untuk mematuhi kewajipan kesihatan dan keselamatan pekerjaan mereka, dan untuk menghantar mesej yang kuat bahawa membahayakan nyawa orang di tempat kerja tidak akan ditoleransikan.

Perubahan ini tidak menghasilkan tugasan tambahan; mereka memperkenalkan hukuman yang lebih berat kepada tugasan yang sedia ada di bawah Akta OHS. Sama seperti undang-undang yang sedia ada pada ketika ini, majikan dan pemegang tugas harus berhenti dan memikirkan risiko yang terlibat dalam menjalankan perniagaan mereka, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mengurangkan risiko tersebut.

Jika anda sudah mematuhi tugas OHS anda, maka anda sedang melakukan perkara yang betul dan anda tidak perlu untuk melakukan apa-apa yang berbeza dari 1 Julai. Sekiranya anda tidak mematuhi, akibatnya untuk tidak memikirkan risiko di tempat kerja boleh menjadi lebih teruk.

Elemen-elemen tentang kesalahan pembunuhan di tempat kerja

Elemen-elemen tentang kesalahan pembunuhan di tempat kerja adalah:

 • orang yang didakwa mestilah sesuatu badan korporat atau seseorang yang bukan pekerja atau sukarelawan;
 • mereka mesti mempunyai kewajipan tertentu kepada mangsa di bawah Akta OHS
 • mereka melanggar tugas yangdiwajipkan oleh kelakuan yang cuai
 • pelanggaran tugas tersebut menyebabkan kematian mangsa, dan
 • sekiranya orang yang dituduh adalah orang yang wajar, mereka mesti bertindak secara sedar dan sukarela ketika melanggar tugas yang diwajipkan

Siapakah yang boleh didakwa dengan pembunuhan di tempat kerja?

Organisasi dan orang yang bekerja sendiri

Organisasi dan orang yang bekerja sendiri yang memegang tugas-tugas tertentu di bawah Akta OHS (seperti yang tertera di bawah) boleh didakwa dengan kesalahan pembunuhan di tempat kerja. Organisasi termasuk:

 • badan-badan korporat (umpamanya, syarikat-syarikat berdaftar)
 • persatuan-persatuan yang diperbadankan
 • pihak berkuasa berkanun
 • pemegang amanah
 • badan-badan dan persatuan-persatuan yang tidak diperbadankan
 • perkongsian
 • badan-badan kerajaan

Pegawai-pegawai

Pegawai-pegawai badan korporat, perkongsian, dan badan atau persatuan yang tidak diperbadankan juga boleh didakwa atas kesalahan pembunuhan di tempat kerja jika organisasi mereka memegang tugas tertentu di bawah Akta OHS.

Pegawai-pegawai adalah individu di peringkat tertinggi organisasi, yang mempunyai kuasa dan sumber untuk meningkatkan keselamatan, termasuk:

 • satu pengarah atau setiausaha syarikat
 • seseorang:
  • yang membuat, atau mengambil bahagian dalam, keputusan-keputusan yang mempengaruhi keseluruhan, atau sebahagian besar perniagaan, atau
  • yang mempunyai kapasiti untuk mempengaruhi dengan ketara kedudukan kewangan satu entiti; atau
  • sesuai dengan arahan atau kehendak seseorang pengarah syarikat yang biasanya bertindak
 • seorang rakan dalam satu perkongsian
 • pemegang jawatan satu persatuan yang tidak diperbadankan

Pekerja-pekerja dan sukarelawan-sukarelawan

Kesalahan pembunuhan di tempat kerja tidak dikenakan kepada sukarelawan atau pekerja, melainkan pekerja itu juga merupakan pegawai sesuatu organisasi.

Walaubagaimanapun, seseorang pekerja masih boleh didakwa jika melanggar tugas-tugas semasa di bawah Akta OHS, termasuk tugas untuk:

 • menjaga kesihatan dan keselamatan diri mereka sendiri, dan keselamatan dan kesihatan orang lain, di tempat kerja
 • bekerjasama dengan majikan berkenaan dengan tindakan yang diambil oleh majikan untuk mematuhi undang-undang OHS
 • tidak dengan sengaja atau melulu mengganggu atau menyalahgunakan apa-apa yang disediakan di tempat kerja untuk menyokong kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan
 • tidak melulu melakukan tingkah laku yang boleh menyebabkan seseorang lain di tempat kerja menghadapi bahaya kecederaan serius.

Tugas Akta OHS yang berkaitan dan pemegang tugasan

Kesalahan pembunuhan di tempat kerja berlaku apabila terdapat perlanggaran tugas yang tertentu di bawah Akta OHS. Undang-undang ini tidak menghasilkan apa-apa tugas baru di bawah Akta OHS

Majikan, pegawai dan lain-lain yang sudah mematuhi, dan terus mematuhi, dengan tanggungjawab OHS mereka yang sedia ada tidak boleh didakwa dengan pembunuhan di tempat kerja. Apa yang dilakukan oleh undang-undang baru itu adalah menjadikan akibat daripada pelanggaran serius tugas tersebut menjadi lebih berat.

Tugas relevan yang sedia ada termasuk:

 • tugas majikan untuk menyediakan dan mengekalkan satu alam sekitar pekerjaan untuk pekerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan
 • tugas majikan untuk memantau kesihatan pekerja dan keadaan pekerjaan
 • tugas majikan untuk memastikan bahawa orang lain yang selain daripada pekerja tidak terancam oleh pengendalian perniagaan (termasuk pelawat, orang awam dan pekerja lain)
 • tugas orang yang bekerja sendiri untuk memastikan bahawa orang lain tidak terdedah kepada risiko OHS dari usaha mereka
 • tugas orang yang mempunyai pengurusan atau kawalan di tempat kerja untuk memastikan bahawa tempat kerja dan cara memasuki dan meninggalkannya adalah selamat
 • tugas pereka untuk memastikan kilang, dan bangunan dan struktur yang digunakan sebagai tempat kerja, dirancang dengan selamat
 • tugas pengeluar dan pembekal untuk memastikan kilang atau bahan dikeluarkan dengan selamat dan selamat digunakan
 • kewajipan seseorang untuk tidak melakukan tindakan sembarangan yang boleh menyebabkan orang lain di tempat kerja menghadapi bahaya kecederaan serius

Setiap tugas ini mensyaratkan pemegang tugas yang berkenaan untuk memenuhi tugas 'sejauh mana yang dapat dilaksanakan secara wajar'.

Maklumat yang lebih terperinci mengenai tugas ini terdapat di laman web WorkSafe.

Kelakuan cuai

Untuk tujuan pembunuhan di tempat kerja, kelakuan akan dianggap 'cuai' jika melibatkan:

 • tidak memenuhi taraf penjagaan yang perlu diambil oleh orang yang wajar dalam keadaan itu, dan
 • satu risiko tinggi kematian, kecederaan serius atau penyakit yang serius.

Tingkahlaku yang lalai juga termasuk satu kegagalan untuk bertindak (satu 'peninggalan'), umpamanya ia mungkin termasuk apabila seseorang:

 • tidak mengurus, mengawal atau mengawasi pekerjanya, atau
 • tidak mengambil tindakan yang menasabah untuk membetulkan satu situasi yang bahaya, di mana kegagalan untuk berbuat demikian menyebabkan satu risiko kematian, kecederaan serius atau penyakit serius yang tinggi.

Ujian ini berdasarkan ujian undang-undang umum yang sedia ada untuk kecuaian jenayah di Victoria, dan merupakan taraf yang cukup tinggi dengan mempertimbangkan hukuman yang berat untuk kesalahan baru tersebut.

Sebab-sebab

Tingkah laku organisasi atau orang yang bertanggungjawab dengan pembunuhan di tempat kerja mesti menyebabkan kematian mangsa.

Ini bertujuan bahawa ujian undang-undang umum yang sedia ada digunakan untuk sebab-sebab Ini bererti bahawa tindakan atau peninggalan orang yang dituduh mestilah memberikan sumbangan yang besar terhadap kematian, atau telah menjadi penyebab utama dan operasinya. Tidak perlu membuktikan bahawa perbuatan atau peninggalan orang yang dituduh adalah sebab utama kematian Tingkah laku itu mesti sedemikian sehingga orang biasa menganggapnya, sebagai fikiran umum, menjadi penyebab kematian.

Pembunuhan di tempat kerja boleh berlaku walaupun kematian orang itu berlaku beberapa ketika selepas tindakan yang berkaitan, misalnya di mana seorang pekerja mengalami penyakit yang berkaitan dengan asbestos bertahun-tahun setelah majikan secara tidak sengaja mendedahkan mereka kepada asbestos.

Hukuman-hukuman

Jika sabit kesalahan pembunuhan di tempat kerja, penalti berikut akan dikenakan (menjelang 1 Julai 2020):

 • penjara maksimum 25 tahun untuk individu; dan
 • satu denda maksimum sebanyak $16.5 juta untuk badan korporat

Hukuman ini mencerminkan betapa seriusnya kesalahan itu dan dirancang untuk membantu mencegah kematian di tempat kerja dengan mewujudkan pencegahan yang kuat bagi organisasi dan pegawai individu daripada melanggar tugas kesihatan dan keselamatan pekerjaan mereka.

Proses undang-undang dan penyiasatan

Seperti dakwaan pelanggaran Akta OHS yang lain, WorkSafe akan mengetuai penyiasatan terhadap kemungkinan kesalahan pembunuhan di tempat kerja.

Apabila berlaku kematian di tempat kerja, dan selaras dengan pengaturan yang sedia ada, WorkSafe dan Victoria Police akan bekerjasama untuk memastikan semua bukti terpelihara dan tempat kerja selamat dan tanpa risiko terhadap kesihatan orang yang sedang hadir atau berkemungkinan pergi ke tempat kerja tersebut.

Selaras dengan pengaturan yang sedia ada, Worksafe memikul tanggungjawab perkara pembunuhan di tempat kerja ini sehingga tertuduh dihadapkan ke mahkamah. Kemudiannya Pejabat Pendakwaraya Awam akan mengambilalih perkara ini untuk diadili

Pembunuhan di tempat kerja adalah kesalahan yang boleh didakwa tanpa jangkamasa yang dihadkan oleh undang-undang. Ia tidak boleh didengar dan ditentukan secara ringkas (di Mahkamah Majistret Victoria)

Maklumat yang lebih lanjut mengenai tugas penyiasatan ini terdapat di laman web WorkSafe.