Những lựa chọn khác về việc làm dành cho công nhân kỹ nghệ nghề đá và người làm việc với silica kết tinh

Những câu hỏi thường có về những hỗ trợ bạn có thể xin khi làm việc với silica kết tinh và nộp đơn yêu cầu được bồi thường lao động.

Shape

Khám nghiệm sức khỏe miễn phí cho thợ đá

Chương trình khám nghiệm sức khỏe về bệnh xơ phổi vì bụi silica tại Alfred Occupational Respiratory Clinic (AORC) được dành cho những nhân công đủ điều kiện hợp lệ trong ngành kỹ nghệ đá tại Victoria. Để tìm hiểu xem mình có đủ điều kiện hợp lệ hay không hãy liên lạc với Ban Tư Vấn về Silica (Silica Advisory) của WorkSafe theo chi tiết sau đây.

Để biết thêm thông tin hoặc để bắt đầu việc khám sức khỏe của mình hãy gọi cho Ban Cố Vấn về Silica (Silica Advisory) của WorkSafe qua số 1800 136 089 (chọn số 1, rồi chọn tiếp số 3) hoặc gửi email về [email protected]

Một thông dịch viên có thể được thu xếp để giúp bạn nghe thông tin bằng ngôn ngữ của mình. Vui lòng yêu cầu có thông dịch viên khi gọi điện thoại hoặc gửi email cho Ban Cố Vấn.

Tôi có thể tiếp tục làm công việc bình thường trong suốt chương trình khám sức khỏe này không?

Được, bạn có thể tiếp tục làm công việc bình thường trong suốt thời gian khám sức khỏe.

Bạn sẽ phải qua một chương trình khám sức khỏe toàn diện, nhiều lĩnh vực trong suốt một ngày có mặt tại AORC. Đến cuối ngày bạn sẽ nhận được kết quả khám sức khỏe và kế hoạch xử trí.

Sẽ có bác sĩ chuyên khoa sẽ cho lời khuyên nếu bạn ở vào trường hợp không nên trở lại với công việc thường lệ.

Nếu kết quả khám sức khỏe của tôi là hoàn toàn bình thường thì sao?

Khi đã hoàn tất cuộc khám sức khỏe, nếu bác sĩ nói rằng bạn có thể tiếp tục làm việc như bình thường thì bạn có thể tiếp tục công việc thường lệ của mình.

Tùy vào hoàn cảnh của bạn, bác sĩ có thể khuyên rằng bạn có thể trở lại với công việc thường lệ với những thay đổi về môi trường làm việc hay nhiệm vụ trong công việc. Điều quan trọng là phải tuân thủ khuyến cáo của bác sĩ.

Tốt nhất là sức khỏe của bạn phải được theo dõi đều đặn, vì vậy bạn sẽ cần phải dự những buổi hẹn tiếp tục theo dõi sức khỏe như bác sĩ đề nghị. Tại phần kết thúc buổi khám ban đầu, AORC sẽ cho biết bao giờ thì có buổi khám kế tiếp và địa điểm là tại AORC hoặc với một bác sĩ khác.

Nếu được chẩn đoán bị mắc chứng xơ phổi vì bụi silica, tôi có phải bỏ việc không?

Nếu được chẩn đoán đã mắc bệnh xơ phổi vì bụi silica thì nhiều phần chắc là bạn sẽ nhận được lời khuyên y tế là đừng trở lại với công việc thường lệ trong nghề đá nữa. Bạn nên nghe theo những lời khuyên của bác sĩ vốn là người có thẩm quyền nhất để cho ý kiến về khả năng làm việc của bạn.

Nếu tôi phải bỏ việc thì tôi kiếm tiền bằng cách nào?

Nếu được chẩn đoán mắc bệnh xơ phổi vì bụi silica hoặc một bệnh liên quan đến silica vì tiếp xúc với bụi tinh thể silica, bạn có thể nộp đơn yêu cầu được lãnh khoản tiền bồi thường lao động. Yêu cầu được chấp thuận cho bệnh xơ phổi vì bụi silica hoặc một bệnh liên quan đến silica sẽ cung cấp khoản thanh toán hàng tuần thay thế cho khoản lợi tức thu nhập của bạn. Quyền lợi hàng tuần sẽ được dựa trên hoàn cảnh cụ thể trong trường hợp của bạn.

Các chi phí y tế hợp lý cũng sẽ được thanh toán theo yêu cầu bồi thường được chấp thuận. Nhớ bảo đảm là bạn cung cấp số hồ sơ yêu cầu của bạn cho các chuyên gia y tế điều trị cho mình.

Nếu cần nộp đơn yêu cầu bồi thường, hãy liên lạc với Ban Cố Vấn WorkSafe Silica Advisory và họ sẽ hướng dẫn cho bạn đi qua tiến trình này.

Có thể tìm thêm thông tin về vấn đề nộp đơn yêu cầu và các khoản bồi thường tại worksafe.vic.gov.au hoặc gọi cho Ban Cố Vấn về Silica của WorkSafe (Silica Advisory) theo số 1800 136 089 (chọn số 1, rồi chọn tiếp số 3).

Tôi không biết làm sao để làm một việc khác. Liệu tôi có thể được đào tạo lại và được giúp đỡ để tìm việc mới không?

Nếu đơn yêu cầu bồi thường lao động của bạn vì bệnh xơ phổi vì bụi silica hoặc bệnh liên quan đến silica được chấp thuận, nhân viên quản trị phụ trách hồ sơ yêu cầu của bạn sẽ thảo luận với bạn về những lựa chọn việc làm sẵn có.

Nếu bạn và bác sĩ của mình đồng ý rằng bạn đã sẵn sàng để tính chuyện lựa chọn công việc khác, bạn sẽ được giới thiệu đến một đơn vị cung cấp dịch vụ phục hồi khả năng nghề nghiệp, là nơi sẽ giúp bạn xem xét những lựa chọn tái huấn luyện nào tốt nhất cho bạn. Trong hầu hết mọi trường hợp, chi phí tái huấn luyện sẽ được thanh toán bằng yêu cầu bồi thường của bạn.

Một số thí dụ về những khóa tái huấn luyện mà các thợ đá khác đang theo gồm có:

  • tập sự nghề thợ điện
  • tập sự nghề máng xối mái nhà
  • học lấy bằng lái xe buýt/xe tải
  • khóa học thiết kế nhà bếp hoặc thiết kế nội thất
  • khóa huấn luyện Nhân Viên Bảo Vệ (Protective Services Officer - PSO)
  • khóa học về máy điện toán (mục đích làm việc trong ngành cung cấp vật liệu)

Môi trường làm việc nào sẽ an toàn để tôi làm việc?

Lời khuyên y tế là những người bị bệnh xơ phổi vì bụi silica cần phải tránh những môi trường đầy bụi hoặc nhiệt độ quá cao. Đơn vị cung cấp dịch vụ phục hồi khả năng nghề nghiệp của bạn sẽ làm việc với bạn và bác sĩ của bạn để tìm ra những lựa chọn công việc phù hợp với bạn trong tương lai.

Tôi cảm thấy lo lắng và băn khoăn. Có ai để tôi nói chuyện hỏi thăm không?

Bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ y tế tâm thần qua bác sĩ của mình bất cứ lúc nào, bất kể là bạn có yêu cầu đòi bồi thường lao động hay không.

Tôi vẫn còn thắc mắc thì phải nói chuyện với ai?

WorkSafe có Cố Vấn chuyên môn về silica (Silica Advisor) để trả lời mọi câu hỏi của bạn và nói chuyện với bạn về các lựa chọn của mình. Nói chuyện với Cố Vấn về silica (Silica Advisor) qua số 1800 136 089 (chọn số 1, rồi chọn tiếp số 3) hoặc gửi email tới [email protected]

Một thông dịch viên có thể được thu xếp để giúp bạn có thể nghe thông tin bằng ngôn ngữ của mình. Vui lòng yêu cầu có thông dịch viên khi gọi điện thoại hoặc gửi email cho Ban Cố Vấn.

Nếu là thành viên của một nghiệp đoàn, bạn cũng có thể liên lạc với nghiệp đoàn của mình để được trợ giúp và cố vấn.