เงินทดแทนในอุตสาหกรรมทางเพศ

คำแนะนำนี้จะอธิบายเรื่องเงินทดแทน คำแนะนำนี้มีไว้สำหรับนายจ้าง ผู้ให้บริการทางเพศ และคนงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมทางเพศ

Shape

ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของคุณ

พระราชบัญญัติอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ค.ศ. 2004 เป็นกฎหมายที่จะช่วยให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย เป็นที่รู้จักกันในนามพระราชบัญญัติ OHS พระราชบัญญัติ OHS กำหนดความรับผิดชอบให้กับบุคคลต่างๆ รวมถึง:

 • นายจ้าง
 • บุคคลที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงาน
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
 • ลูกจ้าง

คุณจะมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ OHS ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และความรับผิดชอบในสถานที่ทำงานของคุณ อ่านคำแนะนำของ WorkSafe ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของงานบริการทางเพศ

ประกันเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง และนายจ้าง

รัฐวิกตอเรียมีโครงการจ่ายเงินทดแทนที่เรียกว่า WorkCover โครงการ WorkCover เป็นระบบประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย จัดทำโดย WorkSafe เงินสมทบของนายจ้างจะใช้จ่ายค่าโครงการประกันภัย

WorkCover ให้ประโยชน์ทั้งแก่ลูกจ้าง และนายจ้าง ซึ่งรวมถึงลูกจ้าง และนายจ้างในอุตสาหกรรมทางเพศด้วย

การสนับสนุนลูกจ้าง

หากคุณเป็นลูกจ้าง WorkCover สามารถให้การสนับสนุนทางการเงิน และผลประโยชน์อื่นๆ แก่คุณหลังจากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน WorkCover จะสามารถช่วยได้ หากงานของคุณ:

 • ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในสถานที่ทำงานได้
 • ต้องการบริการทางการแพทย์ และบริการที่คล้ายกัน
 • ต้องการความช่วยเหลือในการกลับไปทำงาน
 • มีอาการบาดเจ็บถาวร

การสนับสนุนนายจ้าง

หากคุณเป็นนายจ้าง คุณจะได้รับการประกันการเรียกร้องค่าทดแทนสำหรับการบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยจากการทำงาน คุณยังมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือ และทรัพยากรที่จะช่วยให้สถานที่ทำงานของคุณมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอีกด้วย

การครอบคลุมค่าใช้จ่าย

การประกันภัย WorkCover ครอบคลุมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของลูกจ้างได้แก่:

 • การชำระเงินรายสัปดาห์เพื่อทดแทนรายได้ที่สูญเสียไป
 • ค่ารักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • ความช่วยเหลือ และบริการในการกลับเข้าทำงาน
 • เงินก้อนทดแทนสำหรับการพิการถาวร
 • ความเสียหายตามกฎหมายทั่วไปสำหรับการบาดเจ็บสาหัส
 • ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

บังคับสำหรับนายจ้างเกือบทั้งหมด

WorkCover เป็นข้อบังคับสำหรับนายจ้างในรัฐวิกตอเรียเกือบทั้งหมด ซึ่งรวมถึงนายจ้างในอุตสาหกรรมทางเพศด้วย

คุณต้องลงทะเบียน WorkCover หากคุณ:

 • จ้างลูกจ้างในรัฐวิกตอเรีย
 • คาดว่าจะจ่ายค่าจ้าง และผลประโยชน์มากกว่า 7,500 ดอลลาร์ออสเตรเลียในปีงบการเงินหน้า
 • จ้างผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเด็กฝึกงาน

หากบริษัทของคุณจ้างคุณเป็นการส่วนตัว แสดงว่าคุณเป็นลูกจ้างในบริษัทของคุณเอง คุณต้องลงทะเบียนประกัน WorkCover

ในฐานะนายจ้าง คุณอาจมีภาระผูกพันต่อผู้รับเหมาอิสระ ในบางกรณี ผู้รับเหมาอิสระอาจถูกจัดประเภทเป็นลูกจ้างของคุณ นี่อาจเป็นกรณีของลูกจ้างของผู้รับเหมาอิสระด้วย คู่มือการเรียกร้องของ WorkSafe สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่า ใครถือว่าเป็นลูกจ้างตามวัตถุประสงค์ของ WorkCover

คุณอาจได้รับโทษหากคุณไม่ได้ลงทะเบียนประกัน WorkCover ในเวลาที่ควรจะเป็น

ใครบ้างที่ไม่ต้องลงทะเบียน WorkCover

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน WorkCover หากคุณเป็น:

 • ผู้ค้ารายเดียว บุคคลในห้างหุ้นส่วน ผู้ดูแลทรัพย์สินรายบุคคลของทรัสต์ และคุณไม่ได้จ้างบุคคลอื่นมาเป็นลูกจ้าง

Business Victoria สามารถช่วยได้หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างทางธุรกิจ

ตัวแทนให้ความช่วยเหลือพร้อมคำแนะนำ และการสนับสนุน

WorkSafe มีตัวแทนเรียกร้องเงินทดแทนที่ช่วยเหลือนายจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ ตัวแทน WorkSafe ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในนามของ WorkSafe ตัวแทนสามารถ:

 • ช่วยนายจ้างจัดการเบี้ยประกันหรือทำงานผ่านการเคลม
 • ให้คำแนะนำช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บกลับเข้าทำงานได้

ในฐานะนายจ้าง คุณต้องเลือกตัวแทน WorkSafe เมื่อคุณสมัครหรือต่ออายุประกัน WorkCover

เงินทดแทนสำหรับลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ

คำแนะนำต่อไปนี้จะอธิบายเรื่องเงินทดแทนที่มีให้กับลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ

ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน

การบาดเจ็บจากการทำงานของคุณอาจต้องได้รับการรักษาพยาบาล ในกรณีนี้ คุณอาจมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายแม้ว่าความสามารถในการทำงานของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบก็ตาม WorkSafe สามารถชำระค่าบริการที่ได้รับอนุมัติตามต้นทุนที่สมเหตุสมผล ดูคำแนะนำค่ารักษาของ WorkSafe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การจ่ายเงินรายสัปดาห์สำหรับการหยุดงาน

คุณอาจต้องหยุดงานเพราะได้รับบาดเจ็บ ในกรณีนี้ คุณอาจมีสิทธิ์เรียกร้องการชำระเงินรายสัปดาห์เพื่อทดแทนรายได้บางส่วนที่สูญเสียไป

คุณอาจต้องการความช่วยเหลือในการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ในกรณีนี้ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ และบริการในการกลับเข้าทำงานด้วย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินรายสัปดาห์ได้ที่เว็บไซต์ WorkSafe

การจ่ายเงินชั่วคราวสำหรับการบาดเจ็บทางจิตใจจากการทำงาน

หากคุณมีอาการบาดเจ็บทางจิตใจจากการทำงาน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินชั่วคราว การชำระเงินชั่วคราวจะให้การช่วยเหลือทางการเงินก่อนกำหนดในขณะที่คุณรอผลการเรียกร้องของคุณ การจ่ายเงินดังกล่าวครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล และบริการที่ 'สมเหตุสมผล' หากการเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจของคุณได้รับการยอมรับในภายหลัง คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินรายสัปดาห์สำหรับการลาหยุดงาน

ขั้นตอนการเรียกร้องเงินทดแทนสำหรับลูกจ้าง

คุณสามารถเรียกร้องเงินทดแทนได้ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว เต็มเวลาหรือนอกเวลา คุณอาจมีงานมากกว่า 1 งาน การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทำงานของคุณอาจเป็นเรื่องใหม่ หรืออาจเป็นการทำให้รุนแรงขึ้นจากสภาวะที่เป็นอยู่ก่อน เหตุการณ์ และสถานการณ์แตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่หากคุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทน คำแนะนำต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อเรียกร้องเงินทดแทน:

ไปพบแพทย์

สิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บหรือไม่สบายเนื่องจากการทำงานคือ การไปพบแพทย์ ทำเช่นนี้โดยเร็วที่สุด

แจ้งนายจ้างของคุณ

คุณต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของคุณ หากไม่แจ้งนายจ้างภายใน 30 วัน คุณอาจไม่สามารถเรียกร้องเงินทดแทนได้ หากคุณไม่สามารถแจ้งนายจ้างของคุณได้ บุคคลอื่นสามารถดำเนินการแทนคุณได้

คุณสามารถใช้ทะเบียนเพื่อแจ้งนายจ้างของคุณเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของคุณได้ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงทะเบียนการบาดเจ็บหรือสถานที่ทำงานของคุณไม่มี คุณควรแจ้งรายละเอียดให้นายจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นายจ้างของคุณจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า คุณได้แจ้งให้พวกเขาทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของคุณแล้ว

เก็บบันทึกการสื่อสารทั้งหมดกับนายจ้างของคุณเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการทำงานของคุณ หากการแจ้งการบาดเจ็บอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องยากหรือไม่สามารถทำได้ คุณยังสามารถดำเนินการเรียกร้องเงินชดเชยได้

รับใบรับรองความสามารถ

คุณอาจต้องการเรียกร้องการจ่ายเงินรายสัปดาห์หากการบาดเจ็บของคุณส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของคุณ ในกรณีนี้ คุณต้องได้รับใบรับรองความสามารถจากแพทย์ของคุณ ใบรับรองความสามารถเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ โดยอธิบายถึงการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย และความสามารถในการทำงานของคุณ นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานตามปกติของคุณด้วย

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องเงินทดแทนการบาดเจ็บของลูกจ้าง

แบบฟอร์มการเรียกร้องเงินทดแทนการบาดเจ็บของลูกจ้างเป็นแบบฟอร์มที่ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บกรอกเพื่อยื่นเรียกร้องเงินทดแทนจากการทำงาน คุณต้องกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องเงินทดแทนการบาดเจ็บของลูกจ้าง ไม่ว่าการเรียกร้องของคุณจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น หรือเป็นเงินรายสัปดาห์ก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ลงนาม และลงวันที่ในแบบฟอร์มการเรียกร้องของคุณก่อนที่จะมอบให้นายจ้างของคุณ หากคุณเรียกร้องการชำระเงินรายสัปดาห์ คุณต้องส่งใบรับรองความสามารถพร้อมกับแบบฟอร์มเรียกร้องการบาดเจ็บของลูกจ้าง

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเรียกร้อง คุณควรติดต่อนายจ้างของคุณ

ติดต่อบริการให้คำปรึกษาของ WorkSafe ที่หมายเลข 1800 136 089 หาก:

 • นายจ้างของคุณปฏิเสธที่จะยอมรับแบบฟอร์มการเรียกร้องของคุณ
 • คุณมีปัญหาอื่นๆ ในการยื่นแบบฟอร์มเรียกร้องเงินทดแทนให้กับนายจ้างของคุณ

การชำระค่ารักษา

หากการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล และบริการที่คล้ายกันของคุณได้รับการยอมรับ คุณจะสามารถได้รับการชำระค่าใช้จ่ายได้ บริการหรือการรักษาที่อ้างสิทธิ์ของคุณจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

เมื่อได้รับการยอมรับ และอนุมัติแล้ว คุณสามารถชำระค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณได้ หรือคุณสามารถชำระเงินให้กับผู้ให้บริการของคุณ และขอเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเก็บใบเสร็จรับเงินของคุณไว้ ในการขอเงินคืน คุณจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินการรักษา และใบแจ้งหนี้ให้กับตัวแทน WorkSafe ของคุณ

แสดงหลักฐานรายได้

การชำระเงินรายสัปดาห์ของคุณจะขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยรายสัปดาห์ก่อนการบาดเจ็บ หลักฐานรายได้ของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณรายได้เฉลี่ยรายสัปดาห์ก่อนการบาดเจ็บ คุณจะต้องแสดงหลักฐานรายได้พร้อมกับแบบฟอร์มการเรียกร้องของคุณ และเพื่อตอบสนองต่อคำขอใดๆ จากตัวแทน WorkSafe ของคุณ

หลักฐานแสดงรายได้แบบปกติหรือทั่วไปประกอบด้วย:

 • สลิปเงินเดือน / ใบแจ้งการจ่ายเงินอย่างเป็นทางการ
 • การคืนภาษีเต็มจำนวน และครบถ้วน
 • ใบแจ้งรายได้ที่ออกโดยนายจ้างของคุณ

เมื่อคุณไม่มีหลักฐานรายได้ตามปกติ

หากคุณไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ตามปกติ คุณจะต้องมีหลักฐานแสดงรายได้อื่น หลักฐานอื่นๆ อาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น:

 • สมุดบันทึกรายวัน
 • ข้อความที่ประทับวันที่หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
 • การเก็บข้อมูลในระบบการจอง
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบประกาศตามกฎหมายจากนายจ้างของคุณเพื่อยืนยันอัตราค่าจ้าง และ / หรือชั่วโมงทำงานรายสัปดาห์ของคุณ

คุณควรแสดงหลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ ของคุณผ่านการประกาศตามกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศตามกฎหมาย

การประกาศตามกฎหมายเป็นข้อความลายลักษณ์อักษรที่คุณต้องลงนาม เมื่อคุณลงนามในคำประกาศตามกฎหมาย ถือว่าคุณกำลังประกาศว่า คำแถลงของคุณเป็นจริง และถูกต้อง คุณยังระบุด้วยว่า เอกสารแนบใดๆ เป็นของแท้ เอกสารหรือหลักฐานรายได้ใดๆ ที่คุณต้องการมอบให้พร้อมกับการประกาศตามกฎหมายจะต้องแนบไปกับเอกสารอื่น เอกสารนี้เรียกว่า ใบรับรองการอธิบาย คุณต้องลงนามในคำประกาศตามกฎหมาย และใบรับรองการอธิบายใดๆ ต่อหน้าพยานผู้มีอำนาจ พยานผู้มีอำนาจจะต้องลงนามในเอกสารเหล่านั้นด้วย

กระทรวงยุติธรรม และความปลอดภัยของชุมชนมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศตามกฎหมาย เว็บไซต์มีประกาศตามกฎหมาย และแสดงเทมเพลตใบรับรองที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ ข้อมูลของกรมยังรวมถึงรายชื่อพยานผู้มีอำนาจด้วย

ถือเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐวิกตอเรียหากจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการประกาศตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเอกสารที่คุณทราบว่า มีการปลอมแปลงหรือแก้ไขด้วย

มีการประกาศตามกฎหมายผ่านพระราชบัญญัติคำสาบาน และการยืนยัน ค.ศ. 2018 ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาอาจมีโทษดังนี้

 • 600 หน่วยโทษ
 • จำคุก 5 ปี หรือ
 • ทั้งหน่วยโทษ และจำคุก

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเงินทดแทนการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน ค.ศ. 2013 บังคับใช้กับเงินทดแทนของลูกจ้างในรัฐวิกตอเรีย ความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 581 แห่งพระราชบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกิน

 • 240 หน่วยโทษ หรือจำคุก 2 ปีต่อบุคคล
 • 1,200 หน่วยโทษสำหรับนิติบุคคล

หน่วยโทษจะกำหนดจำนวนเงินที่บุคคลจะถูกปรับเมื่อกระทำความผิดด้านการละเมิด กระทรวงยุติธรรม และความปลอดภัยของชุมชนมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยโทษ ข้อมูลนี้รวมถึงมูลค่าปัจจุบันของหน่วยโทษ

การเรียกร้องการชำระเงินชั่วคราว

หากต้องการรับเงินชั่วคราว คุณต้องระบุว่า คุณมีอาการบาดเจ็บทางจิตใจ คุณดำเนินการได้โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องในคำถามข้อ 2 ของแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนการบาดเจ็บของลูกจ้าง เมื่อคุณได้ยื่นแบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิ์แล้ว การตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรับการชำระเงินชั่วคราวมักจะใช้เวลาสูงสุด 5 วันทำการ ตัวแทน WorkSafe ของคุณจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลให้คุณทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการให้คำปรึกษาเรื่องเงินทดแทนการบาดเจ็บของ WorkSafe

ขั้นตอนการเรียกร้องเงินทดแทนสำหรับนายจ้าง

ในฐานะนายจ้าง คุณมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นหลังจากได้รับแจ้งการบาดเจ็บหรือเหตุการณ์ในสถานที่ทำงานที่อาจส่งผลให้เกิดการเรียกร้องเงินทดแทน

หากเหตุการณ์ร้ายแรง และเป็นเหตุหรืออาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิต ให้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อ WorkSafe ทันทีที่ 13 23 60.

คุณจะต้องส่งแบบฟอร์มการแจ้งเหตุการณ์ที่กรอกครบถ้วนไปยัง WorkSafe ภายใน 48 ชั่วโมง คุณต้องเก็บสำเนาแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนไว้ในบันทึกของคุณเป็นเวลา 5 ปี เกณฑ์นี้ใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ในสถานที่ทำงานของคุณ แม้ว่าผู้บาดเจ็บจะไม่ใช่ลูกจ้างของคุณก็ตาม

ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บควรบันทึกการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยไว้ในทะเบียนการบาดเจ็บขององค์กรของคุณ หากลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถบันทึกการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยได้ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือก็สามารถบันทึกในนามของพวกเขาได้

ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บของคุณควรกรอก และส่งแบบฟอร์ม A ของแบบฟอร์มการเรียกร้องเงินทดแทนการบาดเจ็บของลูกจ้างให้แก่คุณ คุณต้องกรอกแบบฟอร์มส่วน B และส่งไปยังตัวแทน WorkSafe ของคุณภายใน 10 วันตามปฏิทิน คุณต้องส่งใบรับรองความสามารถของลูกจ้างด้วย หากมี

คุณควรกรอกรายงานการเรียกร้องการบาดเจ็บของนายจ้าง และส่งไปยังตัวแทน WorkSafe ของคุณ ตัวแทน WorkSafe ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว

ลูกจ้างที่ขอรับเงินรายสัปดาห์อาจขอบันทึกการชำระเงินจากคุณ มิเช่นนั้น คุณจะต้องจัดเตรียมบันทึกการจ่ายเงินให้กับตัวแทน WorkSafe ของคุณ ภายใต้พระราชบัญญัติการทำงานที่เป็นธรรมของเครือจักรภพ ค.ศ. 2009 นายจ้างจะต้องจัดทำ และเก็บบันทึกของลูกจ้างไว้เป็นเวลา 7 ปี ข้อกำหนดนี้ รวมถึงบันทึกการจ่ายเงินด้วย

ติดต่อ WorkSafe

WorkSafe อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และสิทธิในสถานที่ทำงานของคุณ

โทรติดต่อผู้ให้คำแนะนำ WorkSafe ได้ที่หมายเลข 1800 136 089 หรือติดต่อ WorkSafe ทางออนไลน์

หน้าที่เกี่ยวข้อง