Giới thiệu về sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc: phần một

Tìm hiểu về sức khỏe tinh thần và vai trò của nó ở nơi làm việc

Shape

Tổng quan

Nơi làm việc của tôi sẽ được lợi thế nào từ việc này?

Nơi làm việc lành mạnh về tinh thần sẽ tốt cho công việc kinh doanh và mang lại nhiều lợi ích bao gồm tăng năng suất, cải thiện văn hóa doanh nghiệp và giảm thay đổi nhân sự. Là chủ lao động hay lãnh đạo doanh nghiệp, bạn cũng có trách nhiệm ngăn ngừa tổn thương tinh thần và thúc đẩy một nơi làm việc lành mạnh về tinh thần (Occupational Health and Safety Act 2004).

Mỗi nơi làm việc một khác và các bước chúng ta thực hiện để tạo ra môi trường làm việc lành mạnh về tinh thần sẽ khác nhau cho mỗi nơi. Để biết nên bắt đầu từ đâu có thể khiến bạn cảm thấy quá sức, nhưng chính việc bắt đầu thì không hẳn thế. Đó là lý do tại sao Bộ công cụ được thiết kế, có tính đến mọi nơi làm việc, bất kể bạn đang trong giai đoạn nào.

Việc này là bước giới thiệu và được thiết kế để:

 • giải thích về sức khỏe tinh thần
 • giúp bạn hiểu nghĩa vụ của mình không chỉ là hỗ trợ cho nhân viên có vấn đề cá nhân về sức khỏe tinh thần mà còn ngăn ngừa tổn hại tinh thần xảy ra tại nơi làm việc của mình

Bạn có cần giúp đỡ ngay lập tức không?

Dịch vụ tư vấn của WorkSafe không cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngay lập tức hoặc cho trường hợp khủng hoảng. Nếu bạn, hoặc người khác, có nguy cơ tức thời làm hại bản thân bạn hay người khác, vui lòng liên lạc với dịch vụ cấp cứu theo số 000 hoặc gọi cho đường dây hỗ trợ qua điện thoại về sức khỏe tinh thần, làm việc 24 giờ trong ngày 7 ngày trong tuần:

Lifeline - 13 11 14

Beyond Blue - 1300 22 4636

Suicide Call Back Service - 1300 659 467

Bước một

Tìm hiểu về 'sức khỏe tinh thần' và 'bệnh tâm thần'

Sức khỏe tinh thần là trạng thái an sinh khi mọi người nhận ra và hiểu được tiềm năng của mình, có thể ứng phó được với những căng thẳng bình thường trong cuộc sống, có thể làm việc hiệu quả và đóng góp cho cộng đồng (World Health Organisation 2005). Sức khoẻ tinh thần biểu hiện qua cách chúng ta quan hệ với người khác, kiểm soát cảm xúc của mình và nhìn chung là định hướng các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày.

Sức khỏe tinh thần tích cực là khi chúng ta có thể phát triển, chứ không chỉ tồn tại. Ngoài khả năng phục hồi và tự chăm sóc của cá nhân, sức khỏe tinh thần còn dựa vào một môi trường lành mạnh, có tính hỗ trợ giúp chúng ta phát triển.

Một sự hiểu lầm phổ biến là sức khỏe tinh thần đề cập đến tình trạng không có bệnh tâm thần hoặc chứng bệnh tâm thần. Tuy nhiên, sức khỏe tinh thần diễn ra theo một thang trượt, bất kể bạn có bị bệnh tâm thần hay không, với những hành vi lành mạnh và sinh hoạt tích cực ở một đầu cho đến những hành vi không lành mạnh và khó khăn trong sinh hoạt ở đầu bên kia. Bạn có thể không được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần nhưng vẫn gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần của mình, hay ngược lại, bạn có thể được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần nhưng kiểm soát tốt bệnh của mình và khỏe mạnh về tinh thần. Ví dụ, bạn có thể khỏe mạnh về tinh thần nhưng vẫn trải qua những đợt lo lắng, buồn bã hoặc giảm sút động lực, hoặc bạn có thể bị bệnh tâm thần và vẫn có những giai đoạn tràn đầy năng lượng, vui vẻ và bình tĩnh.

Bệnh tâm thần hoặc chứng rối loạn tâm thần

Sống chung với bệnh tâm thần hoặc chứng rối loạn tâm thần có thể làm tăng khó khăn trong việc quản lý những đòi hỏi của nhiệm vụ hàng ngày như hoàn thành công việc hoặc giao lưu xã hội với đồng nghiệp. Những ví dụ về bệnh tâm thần bao gồm các chứng rối loạn tâm trạng như trầm cảm, lo âu và rối loạn lưỡng cực, rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt, rối loạn ăn uống và rối loạn nhân cách.

Bước hai

Tìm hiểu vai trò của nơi làm việc trong việc bảo vệ sức khỏe tinh thần của người lao động – nơi làm việc có vai trò đến đâu?

Ước tính người Úc dành một phần ba cuộc đời của mình tại nơi làm việc và thậm chí nhiều hơn nếu họ sở hữu hoặc điều hành một doanh nghiệp – đó là lý do tại sao nơi làm việc có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ, cải thiện, hỗ trợ và thúc đẩy sức khỏe tinh thần.

Nhưng sức khỏe tinh thần thì phức tạp, và những thứ bên ngoài công việc cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng ta, vậy trách nhiệm của chủ lao động bắt đầu ở đâu và dừng lại ở đâu?

Theo Occupational Health and Safety Act 2004, là chủ lao động, bạn có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp và duy trì một môi trường lao động và hệ thống làm việc an toàn cũng như kiểm soát nguy cơ đối với sức khỏe thể chất và tâm lý của người lao động ở mức có thể thực hiện được một cách hợp lý. Chủ lao động cũng có nghĩa vụ phải tham khảo ý kiến của nhân viên và các đại diện về sức khỏe và an toàn lao động (nếu bạn có những đại diện này) về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp, hoặc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hay sự an toàn của họ. Mỗi hành động trong Bộ công cụ được thiết kế để giúp bạn đảm bảo tuân thủ tại nơi làm việc của mình bằng cách hướng dẫn bạn thực hiện quy trình từng bước để:

 1. hiểu các mối nguy hiểm tại nơi làm việc
 2. đánh giá các nguy cơ đối với sức khỏe tinh thần và an sinh của nhân viên của bạn
 3. tham khảo ý kiến của nhân viên của bạn về các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn của họ
 4. thực hiện các thay đổi; và
 5. đánh giá, sửa đổi và thúc đẩy những cải tiến liên tục tại nơi làm việc của bạn.

Nói một cách đơn giản, bạn có trách nhiệm tạo ra một văn hóa công sở, nơi người lao động cảm thấy được hỗ trợ, tôn trọng và an toàn để lên tiếng.

Mặc dù nhiều người có sức khỏe tinh thần kém hoặc thậm chí mắc bệnh tâm thần do các yếu tố bên ngoài công việc, và nơi làm việc có thể có ít ảnh hưởng hay góp phần không đáng kể trong việc gây ra các yếu tố này, nhưng trách nhiệm của nơi làm việc là tạo ra một môi trường lao động có các hệ thống làm việc rõ ràng nhằm hỗ trợ nhân viên phát huy tốt vai trò của họ, thực hiện các điều chỉnh hợp lý cho nhân viên khi cần thiết, và đảm bảo là mỗi ngày họ rời khỏi nơi làm việc mà không cảm thấy tệ hơn so với khi họ đến.

Bước ba

Một nơi làm việc lành mạnh về tinh thần là như thế nào?

Nơi làm việc lành mạnh về tinh thần là nơi có các biện pháp nhằm ngăn ngừa tác hại bằng cách xác định các nguy cơ đối với sức khỏe tinh thần, kiểm soát tổn hại ngay từ đầu, và hỗ trợ phục hồi nếu tổn hại xảy ra.

Một nơi làm việc lành mạnh về tinh thần là nơi:

 • sức khỏe tinh thần là trách nhiệm của tất cả mọi người
 • sức khỏe tinh thần được cân nhắc đến trong mọi cách thức kinh doanh của bạn
 • mọi người đều góp phần vào việc xây dựng một văn hóa nơi mọi người cảm thấy an toàn và được hỗ trợ để nói về sức khỏe tinh thần
 • hỗ trợ về sức khỏe tinh thần được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của cá nhân và của nhóm
 • mọi người đều có thể thấy rằng hỗ trợ về sức khỏe tinh thần cho người lao động là điều được ưu tiên

Hiểu được các dấu hiệu của một nơi làm việc lành mạnh về tinh thần là điều quan trọng trong việc tạo ra những môi trường nơi mọi người và doanh nghiệp có thể cùng nhau phát triển. Có một số yếu tố phổ biến mà chủ lao động có thể kiểm soát và quản lý để tạo ra một nơi làm việc lành mạnh về tinh thần và ngăn ngừa những tổn thương tinh thần.

Kiểm tra kiến thức và các bước tiếp theo

Xin chúc mừng, bạn sắp hoàn thành phần một của mục giới thiệu!

Hãy dành một chút thời gian để tóm tắt lại những gì bạn đã học đến thời điểm này:

 1. Sức khỏe tinh thần tồn tại theo một thang trượt và là một trạng thái luôn thay đổi về an sinh.
 2. Sức khỏe tinh thần đề cập đến việc một người có thể kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng với cảm xúc của mình, quan hệ với người khác và đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hàng ngày tốt đến mức nào.
 3. Là chủ lao động, bạn có trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe tinh thần của người lao động bằng cách cung cấp một nơi làm việc lành mạnh về tinh thần.
 4. Nơi làm việc có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của người lao động.

Các bước tiếp theo

Nếu bạn chưa làm việc này, hãy quay lại trang chủ về Bộ công cụ và lưu lại trang này.

Bắt đầu với Phần hai - Giới thiệu: Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc.