Nέοι εργαζόμενοι: Δικαιώματα απασχολούμενων

Έχετε δικαίωμα να είστε ασφαλείς και ο εργοδότης σας έχει υποχρέωση να δημιουργήσει ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Shape

Δικαιώματα απασχολούμενων

Σύμφωνα με τους νόμους υγείας και ασφάλειας της Βικτώριας, οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν και να διατηρούν ένα περιβάλλον που είναι ασφαλές και ελεύθερο από κινδύνους για την υγεία όσο το δυνατό είναι λογικά εφαρμόσιμο.

Ως μέρος αυτού του καθήκοντος, οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, οδηγίες και κατάρτιση και εποπτεία για να σας διευκολύνουν ώστε να κάνετε τη δουλειά σας με ασφάλεια. To τι αποτελεί εργοδότης μπορεί να αφορά διαφορετικούς ρόλους ανάλογα την επιχείρηση. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ο αρχηγός της ομάδας, διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος ή και αρμόδιος του ανθρώπινου δυναμικού (HR) - αφορά οποιονδήποτε που συμμετέχει στη διαχείριση του ρόλου σας.

Πώς εντοπίζονται οι ανασφαλείς εργασιακές συνθήκες

Ανασφαλείς συνθήκες είναι οι πρακτικές ή οι επικίνδυνες συνθήκες που δύνανται να σας εκθέσουν σε κίνδυνο, και ψυχικά και σωματικά.

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ως εξής

  • δεν υποβάλλεστε σε διαδικασία ένταξης όταν ξεκινήσετε στη δουλειά
  • δεν σας δείχνει κανείς πως να κάνετε κάποια εργασία, ή δεν έχετε κατάλληλη εποπτεία
  • δεν σας παρέχεται ο κατάλληλος προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΠΠΕ) για τη δουλειά
  • δεν έχετε τα κατάλληλα συστήματα για την προστασία από πτώσεις όταν εργάζεστε σε ύψη
  • φυσικούς κινδύνους όπως ολισθηρά δάπεδα, πτώση αντικειμένων, μη φυλασσόμενα μηχανήματα, βαριά ανύψωση ή εργασία με επαναλαμβανόμενες ενέργειες
  • έκθεση σε εκφοβισμό (μπούλινγκ), σεξουαλική παρενόχληση, βία και επιθετικότητα από πελάτες ή συναδέλφους

Εάν δείτε ότι εργάζεστε σε ανασφαλείς συνθήκες είναι σημαντικό να μιλήσετε και να τις καταγγείλετε.

Καταγγελία ανασφαλών συνθηκών και τραύματα που σχετίζονται με την εργασία

Κατ' αρχήν, σας συνιστάται να καταγγείλετε τις ανασφαλές συνθήκες και τα τραύματα που σχετίζονται με την εργασία στο διευθυντή ή επόπτη σας, σε Εκπρόσωπο Υγείας και Ασφάλειας (HSR) του εργοδότη, αν υπάρχει.

Αν δυσκολεύεστε να καταγγείλετε πρόβλημα στη δουλειά, ή σας προκαλεί έννοια αφού θίξατε ήδη το ζήτημα με τον εργοδότη η HSR, τότε υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που είναι έτοιμοι και περιμένουν να σας βοηθήσουν. Ποιον απ' αυτούς θα καλέσετε εξαρτάται από το ζήτημα που θέλετε να συζητήσετε. Κάντε κλικ παρακάτω για να μάθετε.

Υπηρεσίες Μετάφρασης

Μπορείτε να καλέσετε το 131 450 για να συνδεθείτε με διερμηνέα που θα σας βοηθήσει να ελέγξτε τις υπηρεσίες στήριξης που αναφέρονται παρακάτω.

WorkSafe Advisory Service

Το WorkSafe Victoria (Ρυθμιστική Αρχή Ασφάλειας και Υγείας) μπορεί να σας βοηθήσει σε όλα τα θέματα σχετικά με την εργασιακή υγεία και ασφάλεια, όπως τα σωματικά ή ψυχικά τραύματα. Η συμβουλευτική υπηρεσία μας είναι ανοιχτή από 7:30πμ – 6:30μμ Δευτέρα έως Παρασκευή στο 1800 136 089.

Fair Work Commission

Το Fair Work Commission (Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας) είναι η εθνική δικαστική επιτροπή για τις εργασιακές σχέσεις. Η Επιτροπή μπορεί να σας βοηθήσει με θέματα τα οποία δεν αναλαμβάνει το WorkSafe Victoria, όπως για παράδειγμα, θέματα κατώτατου μισθού και συνταξιοδότησης (superannuation). Ωστόσο όπως και το WorkSafe Victoria, η Επιτροπή μπορεί να σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε σε ισχυρισμούς εκφοβισμού (μπούλινγκ). Καλέστε την επιτροπή, Fair Work Commission στο 13 13 94.

Κέντρο Νέων Εργαζομένων (Victorian Trades Hall Council)

Το Κέντρο Νέων Εργαζομένων (The Young Workers Centre) μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας στη δουλειά ή να σας βοηθήσει να επιλύσετε προβλήματα στο χώρο εργασίας. Καλέστε το Κέντρο Νέων Εργαζομένων στο 1800 714 754.

Συνεργάτες, γονείς, δάσκαλοι και άλλοι τρίτοι μπορούν επίσης να καταγγείλουν εκ μέρους άλλου

Τα τρίτα πρόσωπα μπορούν επίσης να κάνουν καταγγελία στους προαναφερόμενους οργανισμούς αλλά πρέπει να ζητήσουν την άδεια του ατόμου που αφορά και να έχουν συμφωνήσει στα επόμενα βήματα προτού καταγγείλουν.

Είναι σημαντικό το άτομο που επηρεάζεται να συμφωνεί και να ελέγχει τις ενέργειες που αναλαμβάνει το τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του. Αυτό περιλαμβάνει τη συμφωνία του με οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνεται για τη καταγγελία ενός περιστατικού και την επίβλεψη της διαδικασίας και την ενημέρωσή του όσον αφορά την απάντηση στην καταγγελία.

Και το WorkSafe Victoria και η επιτροπή, Fair Work Commission, θα απαιτήσουν άμεση επικοινωνία με το άτομο που επηρεάζεται για να εξετάσουν την υπόθεση. Τα τρίτα πρόσωπα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους άνω οργανισμούς για να συζητήσουν τη διαδικασία καταγγελίας και απάντησης σχετικά με σεξουαλικές παρενοχλήσεις, χωρίς να χρειαστεί να δηλώσουν λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Σαν απασχολούμενος έχετε και σεις υποχρεώσεις όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια

Οι υποχρεώσεις σας υπό του νόμου σαν απασχολούμενος περιλαμβάνουν:

  • να προσέχετε και σεις όσο είναι εύλογο για την υγεία και ασφάλειά σας στο χώρο εργασίας, και για την υγεία και ασφάλεια άλλων ατόμων για τους οποίους τυχόν έχουν επίδραση οι ενέργειες σας
  • να συνεργάζεστε με τον εργοδότη σας σχετικά με οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει για να συμμορφώνεται με τον νόμο περί εργασιακής υγείας και ασφάλειας, Occupational Health and Safety Act 2004 ή τους κανονισμούς περί εργασιακής υγείας και ασφάλειας, Occupational Health and Safety Regulations 2017
  • να μην παρεμβαίνετε σκόπιμα ή απρόσεκτα ή κάνετε κακή χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή εργαλείων στο χώρο εργασίας που παρέχονται για την υποστήριξη της υγείας, της ασφάλειας και ευημερίας