Nhân viên trẻ tuổi: Các quyền hạn của nhân viên

Quý vị có quyền được an toàn và người chủ của quý vị có trách nhiệm tạo ra môi trường làm việc an toàn

Shape

Các quyền hạn của nhân viên

Theo luật an toàn và sức khỏe của Victoria, người chủ phải cung cấp và duy trì môi trường làm việc an toàn và không có nguy cơ về sức khỏe, càng chặt chẽ càng tốt theo điều kiện thực tế một cách hợp lý.

Là một phần của nghĩa vụ này, người chủ phải cung cấp thông tin, hướng dẫn, huấn luyện và giám sát cần thiết để giúp quý vị thực hiện công việc của mình một cách an toàn. Người chủ có thể là những vai trò khác nhau, trong những doanh nghiệp khác nhau. Ví dụ, có thể là trưởng nhóm, người quản lý, chủ doanh nghiệp, Tổng giám đốc điều hành hoặc thậm chí là Nhân sự (HR) - là bất kỳ ai tham gia vào việc quản lý vai trò của quý vị.

Cách xác định các điều kiện làm việc không an toàn

Điều kiện không an toàn là những quy cách thực hành hoặc những nguy cơ có thể khiến quý vị bị nguy hiểm cả về tinh thần lẫn thể chất.

Chúng có thể bao gồm:

  • không được hướng dẫn làm quen với công việc khi quý vị bắt đầu đi làm
  • không được chỉ dẫn cách thực hiện nhiệm vụ hoặc không có người giám sát đúng mức
  • không được cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp cho công việc
  • không có hệ thống bảo vệ chống té ngã phù hợp khi quý vị làm việc trên cao
  • các nguy cơ vật lý như sàn trơn trượt, vật rơi, máy móc không che chắn, nâng/khiêng vật nặng hoặc làm việc lặp đi lặp lại cùng một cử động
  • tiếp xúc với hành vi bắt nạt, quấy rối tình dục, bạo hành và hung hăng của khách hàng hoặc đồng nghiệp

Nếu thấy mình làm việc trong điều kiện không an toàn, điều quan trọng là quý vị phải lên tiếng và báo cáo.

Báo cáo công việc không an toàn và thương tật liên quan đến việc làm

Trước tiên, quý vị nên báo cáo thương tật liên quan đến công việc và việc làm không an toàn cho người quản lý, người giám sát, người chủ hoặc Đại diện về Sức khỏe và An toàn (HSR) nếu có.

Nếu gặp trở ngại khi báo cáo vấn đề tại nơi làm việc hoặc vẫn còn lo ngại sau khi nêu vấn đề với người chủ hoặc HSR, có một số tổ chức sẵn sàng và chờ đợi để giúp quý vị. Biết gọi điện thoại cho ai chỉ phụ thuộc vào vấn đề quý vị muốn thảo luận. Hãy bấm vào bên dưới để tìm hiểu.

Dịch vụ phiên dịch

Quý vị có thể gọi số 131 450 để được nối đường dây với thông dịch viên, họ sẽ giúp hướng dẫn quý vị thông qua các dịch vụ trợ giúp được liệt kê dưới đây.

Dịch vụ Tư vấn An toàn WorkSafe

WorkSafe Victoria có thể giúp quý vị về tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, chẳng hạn như thương tật thân thể hoặc tinh thần. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi làm việc từ 7:30 sáng - 6:30 tối từ thứ Hai đến thứ Sáu điện thoại số 1800 136 089.

Ủy hội Việc làm Công bằng (Fair Work Commission)

Ủy hội này là tòa tài phán quan hệ lao tư toàn quốc của Úc. Khác WorkSafe Victoria, Ủy hội này có thể giúp quý vị về các vấn đề liên quan đến lương bổng, chẳng hạn như mức lương tối thiểu và tiền hưu bổng. Cũng giống như WorkSafe Victoria, Ủy hội cũng có thể giúp quý vị hồi đáp các đơn liên quan đến hành vi bắt nạt. Gọi điện thoại cho Ủy hội Việc làm Công bằng qua số 13 13 94.

Trung tâm Nhân viên Trẻ Tuổi (Hội đồng Nghiệp đoàn Victoria)

Trung tâm Nhân viên Trẻ Tuổi (Young Workers Centre) có thể giúp quý vị tìm hiểu thêm về các quyền hạn của mình tại nơi làm việc hoặc trợ giúp để giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc. Gọi cho Trung tâm Nhân viên Trẻ Tuổi qua số 1800 714 754.

Đồng nghiệp, cha mẹ, giáo viên và các bên thứ ba khác cũng có thể thay mặt người khác báo cáo.

Các bên thứ ba cũng có thể báo cáo cho các tổ chức trên, nhưng họ phải tham khảo ý kiến của người bị ảnh hưởng và đồng ý về các bước tiếp theo trước khi thực hiện.

Điều quan trọng là người bị ảnh hưởng phải đồng ý và có quyền kiểm soát các hành động mà bên thứ ba đang thay mặt họ thực hiện. Điều này bao gồm việc đồng ý về bất kỳ hành động nào được thực hiện để báo cáo sự cố, cũng như giám sát quá trình và được thông báo về báo cáo được giải quyết thế nào.

Cả WorkSafe Victoria lẫn Ủy hội Việc làm Công bằng sẽ cần liên lạc trực tiếp với người bị ảnh hưởng để theo đuổi vấn đề. Các bên thứ ba có thể liên lạc với các tổ chức trên để thảo luận về quy trình báo cáo và ứng phó về hành vi quấy rối tình dục mà không cần cung cấp bất kỳ chi tiết nào về vụ việc cụ thể.

Là nhân viên, quý vị cũng có trách nhiệm về sức khỏe và an toàn

Trách nhiệm pháp lý của quý vị với tư cách là nhân viên bao gồm:

  • giữ gìn sức khỏe và an toàn của chính bản thân mình một cách hợp lý ở nơi làm việc, cũng như sức khỏe và an toàn của những người khác có thể bị ảnh hưởng bởi hành động của quý vị
  • hợp tác với người chủ của quý vị về bất kỳ hành động nào họ thực hiện để tuân thủ Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 2004 hoặc Quy định An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 2017
  • không cố ý hoặc can thiệp bất chấp hậu quả hoặc sử dụng bừa bãi bất kỳ thiết bị hoặc công cụ nào được cung cấp tại nơi làm việc để tạo điều kiện tốt cho sức khỏe, an toàn và an sinh