Nhân viên trẻ tuổi: thông tin dành cho người chủ

Lãnh đạo tốt giúp bảo vệ nhân viên trẻ tuổi khỏi bị bệnh tật và thương tật.

Shape

Đầu tư vào nhân viên trẻ tuổi của quý vị

Việc doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên trẻ tuổi thì khỏi bàn cãi. Nhân viên trẻ tuổi đem lại nhiều lợi ích ngắn hạn và dài hạn cho các nơi làm việc ở Victoria, bao gồm:

 • đổi mới và sáng tạo
 • kỹ năng mới và tinh thần lạc quan
 • nguồn nhân tài trong tương lai và bảo vệ chống lại trường hợp thiếu kỹ năng

Lãnh đạo tốt giúp bảo vệ nhân viên trẻ tuổi

Khi nhân viên biết sức khỏe và an toàn là điều quan trọng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, hầu như họ sẽ có động lực để tuân theo các quy trình an toàn và nêu các vấn đề về an toàn.

Điều quan trọng là người chủ, người quản lý, người giám sát, đại diện về sức khỏe và an toàn (HSR) và những nhân viên cấp cao hơn phải làm gương và thể hiện thái độ về OHS đã truyền đạt cho nhân viên trẻ tuổi trong thời gian làm quen ban đầu và huấn luyện của họ. Nhân viên trẻ tuổi sẽ trông cậy vào các người lãnh đạo để hiểu rõ hơn nếp suy nghĩ về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

Bằng cách làm gương cho nhân viên trẻ tuổi, thường xuyên trò chuyện cởi mở về các vấn đề OHS và tiếp tục quảng bá các kênh báo cáo công việc không an toàn, quý vị có thể giúp bảo vệ nhân viên trẻ tuổi khỏi bị thương tật và bệnh tật liên quan đến việc làm.

Giữ an toàn cho nhân viên trẻ tuổi

Theo luật an toàn và sức khỏe của Victoria, quý vị phải cung cấp và duy trì môi trường làm việc an toàn và không có nguy cơ về sức khỏe, càng chặt chẽ càng tốt trong điều kiện hợp lý cho nhân viên của mình. Là một phần của việc này, quý vị có các trách nhiệm khác nhau, bao gồm các trách nhiệm dưới đây, là các trách nhiệm cần thiết để giảm nguy cơ xảy ra thương tật cho nhân viên trẻ tuổi:

 • cung cấp cho nhân viên thông tin, hướng dẫn, huấn luyện và giám sát cần thiết để giúp họ thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn
 • cung cấp và bảo trì máy móc và thiết bị, và các hệ thống làm việc càng an toàn càng tốt theo điều kiện thực tế một cách hợp lý
 • duy trì nơi làm việc sao cho an toàn và không có nguy cơ đối với sức khỏe, càng chặt chẽ càng tốt theo điều kiện thực tế một cách hợp lý

Theo mục đích của những bổn phận này, 'nhân viên' bao gồm người làm việc theo hợp đồng, người làm việc theo hợp đồng phụ, nhân viên của người làm việc theo hợp đồng và nhân viên từ công ty cho thuê nhân viên. Nhân viên là những người có hợp đồng tuyển dụng hoặc huấn luyện. Thiện nguyện viên không phải là nhân viên, ngay cả khi họ được hoàn lại chi phí họ tự trang trải.

Người chủ cũng phải bảo đảm, càng chặt chẽ càng tốt theo điều kiện thực tế một cách hợp lý, rằng người không phải là nhân viên không tiếp xúc với nguy cơ về sức khỏe hoặc an toàn của họ do hành vi của người chủ gây ra.

Dưới đây là một số bước cụ thể quý vị có thể thực hiện để đáp ứng các bổn phận pháp lý của mình và giữ an toàn cho nhân viên trẻ tuổi:

Cung cấp thông tin

Bảo đảm nhân viên trẻ tuổi được làm quen với nơi làm việc đúng mức lúc ban đầu. Các thành phần chính trong chương trình làm quen với nơi làm việc về sức khỏe và an toàn cho nhân viên trẻ tuổi nên bao gồm:

 • giới thiệu về OHS bao gồm cách xác định và báo cáo công việc không an toàn
 • các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và các biện pháp kiểm soát nguy cơ
 • các chính sách và thủ tục OHS
 • sơ cứu và các trường hợp khẩn cấp
 • tham quan và giới thiệu bao gồm Đại diện Sức khỏe và An toàn (HSR, Health and Safety Representative)

Hướng dẫn và huấn luyện

Bảo đảm nhân viên hiểu cách làm việc một cách an toàn. Sử dụng phương pháp 'Nói cho tôi biết, làm cho tôi thấy, quan sát tôi' khi hướng dẫn và huấn luyện nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên trẻ tuổi. Cách tiếp cận này gồm có ba bước:

 1. Nói cho tôi biết - giải thích rõ ràng và cặn kẽ về nhiệm vụ cho nhân viên trẻ tuổi hiểu, nêu bật các yếu tố chính và trình bày quy trình đã được lập thành văn bản.
 2. Làm cho tôi thấy - biểu diễn nhiệm vụ trong khi nhân viên trẻ tuổi quan sát quý vị, giải thích các yếu tố chính và đặt câu hỏi với nhân viên trẻ tuổi để kiểm tra xem họ hiểu thế nào.
 3. Quan sát tôi - quan sát nhân viên trẻ tuổi làm nhiệm vụ và góp ý kiến rõ ràng và mang tính xây dựng để giúp họ thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn.

Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

Cung cấp cho nhân viên trẻ tuổi thiết bị cần thiết và hướng dẫn cách mặc/đeo/sử dụng bất kỳ thiết bị bảo hộ nhân viên nào. Bảo đảm nhân viên trẻ tuổi hiểu tại sao PPE lại quan trọng và cách chúng có thể ngăn ngừa thương tật và bệnh tật liên quan đến việc làm.

Giám sát

Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tốt giữa người giám sát và nhân viên trẻ tuổi làm giảm nguy cơ thương tật tại nơi làm việc. Nhân viên trẻ tuổi thường lo lắng về bị mất ca làm hoặc bị mất việc làm nếu họ nêu ra vấn đề về sức khỏe và an toàn. Nêu gương mối quan hệ làm việc tốt đẹp, góp ý kiến mang tính xây dựng và khuyến khích họ tiếp tục đặt câu hỏi có thể giúp nhân viên trẻ tuổi mạnh dạn lên tiếng.

Tham khảo ý kiến

Với tư cách người chủ, quý vị có trách nhiệm chia sẻ thông tin về sức khỏe và an toàn với tất cả nhân viên. Bao gồm nhân viên trẻ tuổi khi tham khảo ý kiến về các vấn đề sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và các biện pháp kiểm soát, đồng thời khuyến khích họ tích cực tham gia vào quá trình tham khảo ý kiến. Bảo đảm các đại diện về sức khỏe và an toàn (HSR) được bao gồm như một phần của nếp suy nghĩ về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

Có thắc mắc và muốn nói chuyện với chúng tôi?

Quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Thông dịch viên Phiên dịch viên qua số 131 450 và được nối đường dây với thông dịch viên, họ sẽ giúp đỡ quý vị trò chuyện với tổng đài điện thoại của chúng tôi tại WorkSafe Victoria.

WorkSafe Victoria có thể giúp quý vị về tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, chẳng hạn như thương tật thân thể hoặc tinh thần. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi làm việc từ 7:30 sáng - 6:30 tối từ thứ Hai đến thứ Sáu điện thoại số 1800 136 089.