Xử lý bằng tay 101

Video giải thích thế nào là xử lý thủ công và đưa ra ví dụ về các tình huống tại nơi làm việc mà có thể gây nguy hiểm.

Shape

Xử lý thủ công nguy hiểm là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây thương tích tại nơi làm việc trong mọi ngành nghề ở Victoria

Được tổ chức bởi hai Thanh tra viên của WorkSafe Victoria, video này giải thích cách bạn có thể giải quyết việc xử lý thủ công nguy hiểm tại nơi làm việc và giúp giảm thương tích.

Thông tin trong video này phù hợp với mọi ngành nghề.

Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, hãy truy cập https://www.worksafe.vic.gov.au/chinese-simplified.