Làm việc với đá nhân tạo

Làm việc với đá nhân tạo (còn được gọi là đá tái tạo) khiến cho nhân viên tiếp xúc với bụi tinh thể silica. Nếu không được quản lý đúng cách, nó có thể gây ra bệnh chết người. Thông tin này dành cho các thợ đá và những người làm việc với các loại đá này.

Shape

Nội dung tài liệu

Các sản phẩm đá nhân tạo như những sản phẩm được sử dụng làm mặt bàn bếp có thể chứa tới 95% tinh thể silica. Khi quý vị làm những công đoạn như cắt, mài, khoan hoặc đánh bóng sản phẩm có tinh thể silica, bụi rất mịn sẽ thoát ra. Hít bụi này vào có thể gây ra các bệnh chết người, chẳng hạn như:

  • bệnh bụi phổi silic (silicosis)
  • ung thư phổi
  • bệnh thận
  • bệnh tự miễn dịch

Tài liệu này cho quý vị biết về trách nhiệm của người chủ trong việc kiểm soát rủi ro tiếp xúc với bụi tinh thể silica từ đá nhân tạo. Tài liệu bao gồm các cách để kiểm soát bụi và các yêu cầu về việc theo dõi sức khỏe và không khí. Tài liệu này cho quý vị biết về trách nhiệm của người chủ trong việc kiểm soát rủi ro tiếp xúc với bụi tinh thể silica từ đá nhân tạo. Tài liệu bao gồm các cách để kiểm soát bụi và các yêu cầu về việc theo dõi sức khỏe và không khí.