การจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตรายในงานให้บริการทางเพศ

แนวทางปฏิบัตินี้อธิบายการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตรายในงานให้บริการทางเพศ แนวทางนี้เพื่อนายจ้างในธุรกิจงานให้บริการทางเพศและอาจช่วยให้นายจ้างเติมเต็มหน้าที่ทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย แนวทางปฏิบัตินี้อาจช่วยพนักงานให้บริการทางเพศและผู้อื่นที่มีหน้าที่

Shape

ความรับผิดชอบของคุณด้านอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้บริการทางเพศ

พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ.2004 (พ.ศ.2547) เป็นกฎหมายที่ช่วยรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน เป็นที่รู้จักในชื่อพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) ได้วางความรับผิดชอบไว้ที่บุคคลต่าง ๆ รวมถึงนายจ้าง บุคคลผู้บริหารจัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงาน ผู้ที่เป็นนายจ้างตัวเองและลูกจ้าง คุณมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ ค้นหาเกี่ยวกับบทบาทของคุณและความรับผิดชอบในสถานที่ทำงาน

หน้าที่ในการควบคุมการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตราย

พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) วางรูปแบบหน้าที่ของนายจ้างและบุคคลต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัยและอนามัย นายจ้างมีหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) ในการจัดหาและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับลูกจ้าง หน้าที่นี้รวมถึงการระบุภัยอันตรายและการควบคุมความเสี่ยงจากการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตราย ในฐานะนายจ้าง คุณต้องปฏิบัติหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์เท่าที่จะทำได้ตามสมควร ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(OHS) ลูกจ้างของคุณรวมถึงผู้รับจ้างอิสระที่คุณว่าจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างอิสระ

เมื่อการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)กลายเป็นอันตราย

การจัดการแบบแมนวลเป็นงานที่คนต้องยก ย่อตัวลง ผลัก ดึง ขน ย้าย ถือ หรือผูกติดกับบางสิ่ง งานให้บริการทางเพศอาจต้องการการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)

บางครั้ง การจัดการแบบแมนวล(แรงคน)อาจก่อให้เกิดอันตราย เมื่อการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)สามารถก่อให้เกิดอันตรายจึงเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตราย

การจัดการแบบแมนวล(แรงคน)กลายเป็นการจัดการด้วยแรงคนที่เป็นอันตรายหากเกี่ยวกับ

 • แรงกระทำที่สูง แรงกระทำซ้ำ ๆ และแรงกระทำต่อเนื่อง
 • การใช้ท่าทางประคองตัวที่ไม่เหมาะสม
 • การเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ
 • การสัมผัสการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดการผู้คนหรือสัตว์
 • น้ำหนักที่ไม่เสถียร ไม่สมดุล หรือถือเอาไว้ยาก

การบาดเจ็บจากการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตราย

การจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตรายสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยหรือโรคได้ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและโรคภัยจากการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตรายเรียกว่าเป็นความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (MSD) รู้จักกันในโรคความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (MSD)

ประเภทของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (MSD)

ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (MSD) รวมถึง

 • การบาดเจ็บของเอ็น ข้อต่อและการขัดยอกของกล้ามเนื้อ
 • การบาดเจ็บที่หลัง
 • การบาดเจ็บที่กระดูกและข้อต่อ รวมถึงการบาดเจ็บที่ไหล่ ศอก ข้อมือ สะโพก หัวเข่า ข้อเท้า มือและเท้า
 • การบาดเจ็บหรือแรงกดที่เส้นประสาท
 • การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน
 • ไส้เลื่อน
 • การเจ็บปวดเรื้อรัง

ส่วนของร่างกายที่ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (MSD) ส่งผล

ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (MSD) สามารถเกี่ยวข้องกับหลายส่วนของร่างกาย รวมถึง

 • หลัง
 • มือ ข้อมือ แขนและไหล่
 • คอ
 • กราม
 • ขา สะโพก หัวเข่า และเท้า

แหล่งกำเนิดหลักของความเสี่ยงของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (MSD)

แหล่งกำเนิดหลักของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (MSD) คือ

 • แผนผังของสถานที่ทำงาน
 • สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
 • วิธีทำงานหรือระบบของงาน
 • สิ่งของที่ใช้ในการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตราย เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์

ตัวอย่างของการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตราย

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตรายในงานให้บริการทางเพศ

 • การใช้ท่าทางประคองตัวที่ไม่ถนัดในขณะที่
  • นั่งอยู่ที่แผนกต้อนรับที่คับแคบ
  • การให้บริการ
 • การเคลื่อนไหวซซ้ำ ๆ เช่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ:
  • การให้บริการตัวต่อตัว
  • งานออนไลน์ที่ต้องการการปฏิบัติซ้ำ ๆ
  • การแสดงบนเวทีเป็นกิจวัตร
  • การส่งข้อความหาลูกค้าเป็นระยะเวลานาน
 • การสัมผัสกับการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง เช่น การขับรถเป็นระยะเวลานานหรือบนถนนไม่เรียบเพื่อไปทำงานตามที่ลูกค้าเรียก
 • การจัดการกับน้ำหนักของที่ไม่มั่นคง ไม่สมดุลหรือถือยาก เช่น เมื่อ
  • หอบผ้าเช็ดตัวทั้งกองขึ้นบันไดขณะที่สวมรองเท้าส้นสูง
  • การจัดการกับอุปกรณ์ตกแต่งขนาดใหญ่บนเวที
 • การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ
 • การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ เช่น เตียง
 • การขนส่ง การโยงสาย การปฏิบัติการ การติดตั้งและถอนอุปกรณ์ออก

ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (MSD)ไม่รวมถึงการบาดเจ็บจากการบด การติดกับดัก หรือการถูกของมีคมบาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานทางเครื่องจักรกลของโรงงาน โรงงานรวมถึง

 • เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า การติดตั้งและเครื่องมือ
 • ชิ้นส่วนใด ๆ ในอุปกรณ์เครื่องจักรข้างต้น
 • ชิ้นส่วนที่ติดตั้ง เชื่อม หรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องจักรข้างต้น

กฎระเบียบครอบคลุมการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตราย

กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ.2017 (พ.ศ.2560) เป็นกฎหมายชุดหนึ่ง รู้จักกันว่าเป็นกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) ที่สร้างบนพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) ซึ่งกำหนดวิธีการปฏิบัติหน้าที่ ภาระและกระบวนการในการสนับสนุนพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS)ให้ครบถ้วน

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/statutory-rules/occupational-health-and-safety-regulations-2017/014

กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) กำหนดให้นายจ้างแยกแยะการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตราย ในฐานะนายจ้าง คุณต้องทำอย่างดีที่สุดที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล

คุณต้องดำเนินการหากคุณระบุการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตรายในที่ทำงาน คุณต้องกำจัดความเสี่ยงของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (MSD) หากสามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล

คุณอาจไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (MSD) ได้ ในกรณีนี้คุณต้องลดความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล

การปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล

'การปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล'เป็นแนวคิดหนึ่งทางกฎหมาย เป็นข้อกำหนดข้อหนึ่งภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อธิบายง่าย ๆ คือการกระทำที่วิญญูชนที่อยู่ในฐานะเดียวกันพึงกระทำ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผลที่เว็บไซต์ของ WorkSafe

https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/how-worksafe-applies-law-relation-reasonably-practicable

ค้นหาและแก้กการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตรายได้อย่างไร

ภัยอันตรายคือสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดอันตราย ความเสี่ยงคือโอกาสของภัยอันตรายที่ทำให้เกิดอันตราย อันตรายรวมถึงการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิต

มีการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตรายจำนวนมากในงานให้บริการทางเพศ มีตั้งแต่การอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลาหนึ่งและการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ในการยก การแบก หรือการเคลื่อนย้ายวัตถุหรือบุคคลที่มีน้ำหนักมาก

ขั้นตอนต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงจากการจัดการแบบแมนวล(แรงคน)ที่เป็นอันตรายได้

บริการให้คำปรึกษาของ WorkSafe (WorkSafe Advisory Service)

บริการให้คำปรึกษาของ WorkSafe (WorkSafe Advisory Service) เปิดระหว่าง 7:30 น. ถึง 18:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อ WorkSafe โดยการใช้บริการล่ามและแปล (TIS National) หรือบริการต่อสายแห่งชาติ (National Relay Service) ได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง